"Zvedomená manipulácia je klamstvom."

"Dnes ostávam nepochopená, lebo moje posolstvo je pre zajtra. Aj keby ma zajtra mali za to ukrižovať, dnes ostávam rovnaká!"

"Pokiaľ nemáš záujem o môj čistý záujem, tak záujem nemám ja."

"Keby sme sa vedeli deliť o to, čo máme nazvyš, nič by nevyšlo na zmar."

"Svetlo máme všetci rovnaké, to tiene hádžeme každý inak."

"Krásu sa treba naučiť počúvať a Múdrosť vidieť."

"Aj byť nezodpovedný, je cesta k zodpovednosti."

"Kde sa láme dualita, tam je možnosť vstúpiť do jednoty."

"Musíme sa stať neuraziteľnými, aby pre nás urazenie sa, malo význam."

"Ak sa hanbíš za svoje presvedčenia, mal by si zvážiť dôvody, prečo im veríš."

"Ten čo sa skrz hĺbku dostane na druhú stranu, porozumie povrchu (povrchnosti)."

"Najdôležitejšia časť života, je posledná rozlúčka."

"Je strategická hlúposť nevymeniť pešiaka za dámu."

"Odraz nikdy nezodpovedá skutočnosti, je to jej opak."