3. KVADRANT - centrá Mysle_nia

04/02/2023

Naša Myseľ a Duša môže čerpať z vedomia alebo čerpá z nevedomia našich vlastných vzorov a vzorcov = hardware pamäť. Ak chceme pochopiť Ego (Myseľ a Dušu), je dôležité poznať zdroje odkiaľ môže čerpať:

Pamäť Tela - pod_Vedomie

Ego - ne_Vedomie alebo Vedomie

Vedomie Ducha - nad_Vedomie

Kým sa človek nenaučí "pracovať" v rozhraní vlastného Ega (vedomie a nevedomie), je zbytočné až nebezpečné pchať sa do nadvedomia. Kým nemáme (bezpečný) "prístup" k nadvedomiu, je možné čerpať poznanie vlastnej pravdy z Tela (teda podvedomia), ale mnohým sa tam moc nazrieť nechce. Pandorina skrinka však existuje v každom z nás a popieraním nezmizne. Čím skôr do nej nazrieme, tým skôr sa nám môže uľaviť. Odkladať nevyhnutné je hlúpe a tak nazbieraj odvahu vstúpiť tam, kam treba - pre poznanie vlastnej pravdy. Ak človek pozná "pravidlá hry", lepšie sa mu hrá a tak aj celý koncept 4 kvadrantov či duchovnej gramatiky má priniesť viac jasnosti do rozhrania nášho Ega, aby bolo ľahšie porozumieť tomu, ako vlastne naša myseľ a emočné prežívanie funguje.

Moje duchovné kecy nie sú náhradou za adekvátne lekárske vyšetrenie a starostlivosť a sú určené pre duševne a mentálne zdravých ľudí, nakoľko NEMÁM MEDICÍNSKE VZDELANIE! Tiež neviem "objektívne" zaručiť pravdivosť týchto poznatkov, ktoré čerpám zo zdroja nadvedomia a svojho vlastného prežívania Ega.

Ego roz_delené (na) dva a delené sedem:

Myseľ aj Duša majú svoje centrá, ktorým by sme sa mali snažiť jednotlivo pochopiť a chápať aj ich nadväznosti či spojitosť. Ak človek vie rozpoznať samého seba v sebe (Duch ako pozorovateľ rozpoznáva Ego (myšlienky a city), ktoré jedná buď z nevedomia a teda dlhodobej pamäte "hardware" alebo vedomia - krátkodobej pamäte intelektu (vyššie centrá Mysle), tak vie byť vedomý v objektívnej realite (teda v Tele). Ak je človek schopný byť vedomý v Tele a Egu, je možné "dostať" sa do nadvedomia a teda kolektívnych polí, ktoré napájajú každého z nás.

Individuálne pole emočné - Duša (čakry)

Individuálne pole mentálne - Myseľ (centrá)

Kolektívne polia emočné a mentálne = energetické pole (nadvedomie)

Ak sa človek nevyzná vo svojich individuálnych poliach, nebude sa vyznať ani v kolektívnosti nadvedomia. :D

Je dôležité rozpoznávať myšlienky od citov a rovnako je nutné uvedomiť si, že je zásadný rozdiel medzi citom a pocitom. Cítiť môže Duša a Telo má pocity. Ak je niečo v pocite, je dôležité tomu venovať pozornosť. Ako teda na zvedomovanie seba a navyšovanie vedomia celkovo? Cez Telo vedie zaručene bezpečná cesta.

Učiteľ, ktorý ťa vedie v procese napájania sa na tvoje Telo je dôležitý v tvojom živote! Máš ho?