4 osobnosti = 4 hlasy

11/07/2022

Hlas Dieťaťa = hmat ( rovina Tela)

Hlas Muža = rozum (rovina Mysle)

Hlas Ženy = emócie (rovina Duše)

Hlas Zvieraťa = intuícia (rovina Ducha)

Rozum a cit vytvára pocit. Pocit si myslí, že vie čo cíti. Intuícia vie presne tak, ako vie telo. Lenže my nepočúvame správne "hlasy" v nás.

Telo vie čo má robiť a neprehovára ku nám tak ako Muž či Žena podľa zažitých skúseností v tomto živote. Telo VIE, že keď je ruka v ohni, má ju vytiahnuť. Telo vie, že má sať mlieko. Telo vie, že má plakať.... Telo má pudy a reflexy, ktoré sa budovali milióny rokov. Jediný kto VIE "viac" je Duch. Iba duchovná moc vie "poraziť" fyzickú silu (pud).

Hlas Muža je EGO = manipulátor. To naše večné "Ja", "mne", "moje", ... Dnešná spoločnosť žije až moc v mužskom princípe.

"Ja" sa zvyčajne povyšuje - aktívny prístup Muža.

Hlas Ženy vytvára emočné drámy v ktorých hlavnú úlohu má OBEŤ. Ženský princíp zahŕňa nielen Ženu, ale aj Dieťa, a obe osobnosti sa javia ako bezbranné obete.

"Ja" sa zvyčajne ponižuje - pasívny prístup Ženy. 

Hlas Zvieraťa je Boží hlas v nás (intuícia) za predpokladu, že nie je prehlušená Egom - rozumom. Rozpoznať v sebe osobnosť vnútorného zvieraťa a pochopiť túto našu "časť", ktorá je našou najhlbšou individuálnou podstatou je kľúčové v duchovnom rozvoji. Šamani a celý duchovný svet pracuje s energiou zvierat a prikladá dôraz tejto zložke osobnosti v nás. 

Poznáš svoje duchovné zviera?

Poznáš svoje totémové zviera?

Poznáš zviera, ktoré reprezentuje tvojho vnútorného Muža?

Poznáš zviera, ktoré reprezentuje tvoju vnútornú Ženu?