4 spôsoby myslenia

04/06/2022

Mozog je hmota, ktorá akoby myslí sama za seba. Naše pudy sa formovali toľko rokov, že k týmto procesom naše telo už nepotrebuje výpočty. Ak sa ruka ocitne v ohni, telo ju vytiahne. Ak ťa niekto napadne, tak buď zaútočíš (ak si skôr v pozícií lovec/dravec) alebo utečieš (ak si skôr v pozícií lovená zver). Mozog je v moci nášho vnútorného zvieratka a je to vrodené chovanie, ale treba povedať, že aj pudy možno vedome ovládať.

Rozum je rozumnejší. Pre duchovné pomery by sa dalo povedať, že je reprezentovaný inštinktom či reflexom. Inštinkt sa formoval a stále formuje. Nielen pre naše vnútorné dieťatko je to veľmi dôležité, nech vie ako sa chovať. Ak plačem - niekto príde a vyrieši "To".

Definície a presné pomenovania slov ako pud, inštinkt či reflex sú na samostatnú knihu a sú až príliš zložité. Pre duchovné učenie budeme rozlišovať jednoduché označenie, aby sme určili základnú rozdielnosť:

Pud - vrodené chovanie - vnútorné zviera

Inštinkt - vrodené aj získané chovanie - vnútorné dieťa

Ideálne je v sebe rozpoznať zviera, ktoré nám dominuje pre tento život a nielen ho pochopiť, ale aj prijať. Následne skrotiť a využívať vo svoj prospech. Treba v sebe tiež rozpoznať naučené vzorce chovania, ktoré sme získali výchovou a vzormi. Ak nám vyhovujú tak ich vedome posilniť a ak nevyhovujú tak ich zmeniť.

Dieťa a zviera, tieto dve polarity treba v sebe vyrovnať tak, že sa vedia "zastúpiť".


Rozdvojená myseľ = ženský a mužský princíp

Ďalšie dva aspekty myslenia jednej mysle, ktorá sa "napája" na atrakorové pole vedomia. Vyrovnať v sebe myslenie mužské a ženské to je na celoživotnú prácu. Nasledujúce myšlienky budú do značnej miery z knihy Myšlení rychlé a pomalé od autora Daniel Kahneman, upravené o subjektívne vnímanie, ktoré 

NEMUSÍ BYŤ PRAVDIVÉ!

Autor v knihe myslenie rozdeľuje a pomenováva ako:

SYSTÉM 1 - myslenie rýchle
Hlavnou funkciou S1 je udržovať a aktualizovať model nášho osobného sveta, ktorý vlastne reprezentuje to, čo považujeme za "normálne". To čo považujeme za normálne je tvorené asociáciami, ktoré spojujú myšlienky, okolnosti a udalosti v našom živote, tiež vzory ktoré sme mali a jednanie týchto ľudí, ktorí mali v našom živote veľkú prioritu. Často tieto procesy prebiehajú nevedome a my ani nevieme, čo sa nám ukladá do podvedomia ako vzor na základe "výsledkov" hodnotenia tohto systému 1. Počas celého života sa nám tieto vzory a väzby vytvárajú a posilňujú a začínajú reprezentovať štruktúru udalostí v našom živote. Tieto vzory potom určujú našu interpretáciu súčasnosti (reality) rovnako ako aj naše očakávania ohľadne budúcnosti. S1 na základe minulých skúseností vytvorí schému, podľa ktorej funguje v prítomnosti a projektuje budúcnosť.


Príklad:

Všetky ma podviedli (minulosť)- myslím si JA v ( prítomnosti) - aj táto ma podvedie (budúcnosť)

Nutné je dodať, že čo očakávam (podvedome/nevedome) to sa stane - ak naozaj nezistím prečo si myslím, že všetky ženy sú neverné a budú mi neverné tak sa môžem "pozitívnym" myslením presviedčať koľko chcem ( len vyčerpám svoje ego). Nakoniec aj tak dôjde k nutnému (karmickému) konaniu až dokiaľ "hádanku" nevyriešim - raz a navždy (sa karmické koleso zastaví a roztočí opačne - nájdem vernú osobu). Čo je pre jedného normálne pre druhého byť nemusí a takto je to v poriadku, lebo každý má iné skúsenosti, no sú určité pravdy, ktoré sú absolútnymi pravdami: nemenné v čase i priestore.

Príklad:

Iba žena môže v maternici nosiť nový život.

Narušenie vnímania "normálností" je detegované S1 s prekvapujúcou rýchlosťou a citlivosťou. Ako ľudia sme schopní spolu navzájom komunikovať, pretože naša znalosť sveta a naše použitie slov sa do veľkej miery zhoduje (aspoň pri POPISOVANÍ HMOTY, pri citoch je to často nepresné). Keď sa povie stôl, celkom rýchlo pochopíte čo myslím. Pre veľké množstvo vecí máme prirodzené "normy" a tieto normy poskytujú základ pre okamžitú detekciu toho, čo je na mysli. Rovnako rýchlo S1 funguje aj pri detegovaní anomálií ako napr. Tehotný muž.

Nutné je dodať, že spoločnosť si potrpí na tom, aby sa "nálepky" dodržiavali aj v emocionálnej oblasti a keď niekoho označíme za nezodpovedného/agresívneho... - často sa tak chová, lebo väčšina si to o ňom naozaj myslí a on sa na túto myšlienku (o sebe) v poli vedomia "napojuje" tiež ( teda ju "dodržiava"). Čo si o mne pomyslia iní? To je tá najhoršia veta, ktorú si kladie až príliš veľa ľudí a v skutočnosti sú veľmi zbabelí alebo absolútne nevedomí, keď napĺňajú očakávania iných a nie svoje. Seba musíme najskôr poznať = sebapoznanie.

Systém 2 - myslenie pomalé

Autor hovorí, že jednou z hlavných úloh S2, je prekonávať podnetný S1. Myslenie pomalé má na starosť nielen zámerné myslenie ale aj sebakontrolu. Na základe popísaných mnohých experimentov v knihe, je možné odvodiť jeden zaujímavý fakt: sebakontrola a zámerné myslenie čerpajú z rovnakej obmedzenej nádrže nášho mentálneho úsilia. Naša vôľa alebo sebakontrola je unavujúci proces. Pokiaľ sme sa museli prinútiť niečo urobiť, budeme mať potom menšiu sebakontrolu, keď bude pred nás postavený ďalší problém/úloha.

Tento jav sa nazýva vyčerpanie ega a je popisovaný v knihe mnohými experimentami.

Zjednodušene podané experimenty opísané v knihe:

  1. Účastníkom bol premietnutý emočný film a polovica bola inštruovaná, aby potlačili svoje emočné prejavy. Po filme nasledoval fyzický test výdrže stáčania ruky. Účastníci, ktorí boli nútený sebakontrole emócií, mali horší výsledok testu a ich schopnosť vydržať bolesť sa znížila.

  2. Polovici účastníkom experimentu bol podaný nápoj s glukózou a polovici s umelým sladidlom. Následne im bol premietnutý krátky nemý film o žene s ktorou bol robený rozhovor. Účastníci mali za úlohu interpretovať jej reč tela. Na obrazovke sa však zjavovali slová, ktoré mali byť zámerne účastníkmi ignorované (sebakontrola účastníkov nesledovať slová, spôsobovala vyčerpanie ega). Výsledky experimentu boli jednoznačné: účastníci, ktorí vypili nápoj s umelým sladidlom vykazovali očakávaný efekt vyčerpania, na rozdiel od účastníkov, ktorí mali nápoj s glukózou. - Ak veľa papkáš ( najmä sladkostí), možno máš len vyčerpané ego z toho ako sa veľmi kontroluješ :D

Čím viac seba prijímame, tým menej sa potrebujeme kontrolovať. Na to aby sme seba vedeli prijať, musíme sa najprv poznať. Sebapoznanie je tá jediná správna cesta...

Ďalej autor opisuje v knihe rôzne pojmy ako:

Inteligencia nie je iba schopnosť uvažovať, ale tiež schopnosť nájsť v pamäti relevantné informácie a nasadiť podľa potreby pozornosť. Keď však ľudia veria, že záver je pravdivý, potom budú veľmi pravdepodobne veriť aj argumentom, ktoré sa objavia na jeho podporu - aj keby tieto argumenty neboli pravdivé.

Flow je stav nenútenej koncentrácie tak hlbokej, že sa stráca pojem o čase, priestore, sebe aj o svojich problémoch. V stave flow sa uvoľňujú mentálne zdroje, ktoré môžeme nasmerovať na "úlohy" ktoré máme pred sebou. Je to stav radosti a tvorivosti.

Haló efekt je tendencia mať na určitom človeku všetko rád a pojednáva o tom, že prvé charakterové rysy zmenia význam vlastností, ktoré sa objavia až potom. Prvý dojem je extrémne dôležitý lebo informácie, ktoré prídu až po haló efekte často neberieme vôbec do úvahy.

Mnoho ďalších pojmov a javov....


Kniha vo svojej podstate pojednáva o tom, že uskutočňujeme závery na základe obmedzených a skreslených informácií. Vidíme to čo chceme vidieť (naša relatívna pravda) a nie to, čo sa odohráva (absolútna pravda nemenná v časopriestore).

Duchovná prax a budovanie tej najvzácnejšej cnosti POZNANIE PRAVDY je náročná cesta, avšak jediná v našom živote, nám dáva zmysel. 

"Poznaj seba, pochopíš svet."