Aktívne poznávanie strachu

23/11/2022

Každý máme strach a je to prirodzené. Strach môže byť náš priateľ alebo náš nepriateľ pokiaľ si ho neuvedomujeme v bežných situáciách v ktorých by nás strach nemal ovládať. Ak ma ovláda emócia o ktorej neviem, som si jej NEVEDOMÝ a toto by sme mali chcieť napraviť svojím sebapoznaním.  S emóciami je to naozaj ťažké, každý ich máme inak "rozložené" a prejavujúce sa. Nie je možné porovnávať, ale kľúčové je, svoje strachy (emócie) poznať. Naozaj sa nedá pracovať s niečím čo nepoznám (popieram alebo odsúvam). Možno dnes ešte nie si pripravený čeliť svojmu strachu, ale rozhodne je dobré o ňom vedieť. Každé ráno sa sám seba pýtaj: Dnes už nastal ten deň kedy to pôjde aspoň trochu posunúť smerom, ktorý som si sám zvolil? A než ten deň nastane, poďme svoje strachy lepšie s_poznať cez položené otázky a metodologickú prácu.

Buďte (k sebe) čo najviac úprimný...


Prvý pracovný list : Moje základné strachy

Zadanie: vpíšte si do kvadrantu všetko čo vás napadne v spojitosti so strachom. Ak vás nevie nič vlastné napadnúť, ponúkam určité príklady na inšpiráciu. Priebežne si môžete svoju tabuľku dopĺňať. 

ZEM: pes, lietanie, šoférovanie, výťahy, výšky, drogy...

VODA: strach z intimity, konfrontácie s rodičmi, strach z úmrtia detí/rodičov...

VZDUCH: strach z obchodného jednania či pohovoru, niečo vybaviť na úrade...

OHEŇ: strach z Boha, duchov, diablov a iných mystických vecí, strach zo zodpovednosti...


Druhý pracovný list: Strachy v jednotlivých čakrách

Zadanie: na pravú stranu vpíšte svoje odpovede na položené otázky. Pravdepodobne vám kolónky nebudú stačiť a odporúčam založiť zošit na duchovnú prácu a sebapoznávanie nakoľko takéto odpovedávanie otázok je možné (dobré a žiadúce) robiť v každej čakre samostatne aj v každom centre myslenia samostatne. Ideálne formát A4, aby ste si tam mohli zakladať pracovné listy :)


Konanie na základe strachu

Evolúcia nás vybavila tak, že strach (vina, hanba...) nám môžu byť pomocníkmi, ale ako to v duálnom svete býva, čo mi môže pomôcť, môže mi aj škodiť (dualita v kvadrante JA-JA) a čo pomáha mne, to môže škodiť tebe (dualita v kvadrante JA-TY). Každý máme vo svojom živote oblasti, kde sa vieme svojmu strachu postaviť a kde nie, dokonca máme také oblasti, kde už strach ani nepociťujeme a keď áno tak je skôr náš kamarát. Mať prehľad o tom, kde sa cítim seba_isto (témy, situácie, ľudia) a kde seba_neisto je ten najlepší spôsob ako sa pripraviť na strach, ktorý nemám spracovaný, ale už je zvedomený a teda určite raz príde. 

"Šťastie praje pripraveným."

Ak budeš vedieť, v ktorej situácií či pri ktorom človeku ťa prepadáva strach a ty máš tendenciu jednať útekom alebo útokom, môžeš sa ešte pred akousi automatickou re_akciou rozhodnúť inak: VEDOME...  

Pracovný list: Konanie na základe strachu

Zadanie: vpíšte si do kvadrantu situácie, veci, ľudí pri ktorých jednáte skôr útokom a často "vec" skončí hádkou či ostrou výmenou názoru (zvýši sa tep) alebo vás strach núti "držať hubu" ale tep máte rovnako zvýšený a srdce búši, že ide z hrude vyskočiť. Tieto dva kvadranty (Muž - útok a Žena - útek) treba začať riešiť v reálnom živote čo najskôr.

To čo máte v kvadrante Ducha nemusíte riešiť, ale rozhodne si za to zaslúžite svoj vlastný obdiv - témy či ľudí, kde konáte v normálnej tepovej hladine. Za každú situáciu, ktorú takto zvládnete (vedome) sa pochváľte, lebo to je naozaj ojedinelé a obdivu_hodné. 

To čo máte v kvadrante Tela nemusíte riešiť (pre veľkú náročnosť) lebo na riešenie je toho dosť v Egu (muž a žena). Keď toto začnete rozkrývať a začnete si strachy spracovávať v hornej polovičke, aj tlak na vaše Telo (paniky či úzkosti) ustúpi.


Doplňujúce otázky na záver:

Aké mám fyzické prejavy (poprípade už choroby) v tejto oblasti čakry?

Kedy sa tieto problémy vyskytujú ( poprípade kedy sa stav zhoršuje)?

Ako dlho pretrvávajú a v akých situáciách (poprípade kedy sa ochorenie vyskytlo a čo som vtedy riešil)?

Aké mám fyzické prejavy strachu? (búšenie srdca, potenie, chvenie, tlak na hrudi, neschopnosť hovoriť, suché hrdlo...) Ideálne si priradiť konkrétne prejavy ku konkrétnym situáciám.

Mám rád horory alebo iné aktivity kde pociťujem (trocha) strach? Aké? Ideálne ak vieš aj prečo tieto aktivity vyhľadávaš.

Aký je môj vzťah k peniazom a majetkom? Som chamtivý a chcem stále viac? Pracujem až príliš kvôli peniazom a hmotnému zabezpečeniu? Prečo? Pracujem až príliš lebo mám strach byť doma s rodinou? Prečo? Pracujem až príliš lebo inak nemám nič a nikoho?- teda strach z osamotenia? 

Otázok je mnoho, len si ich treba klásť lebo kto nepoloží otázky, nemôže čakať odpovede.

Prvá čakra, ktorá rieši všeobecne strach má na "zodpovednosti" aj našu realizáciu tu v hmotnom svete a teda si tu musíme spracovať aj vzťah k peniazom a hmote. Je v poriadku chcieť luxus, ale nie je v poriadku byť otrokom peňazí. Pokiaľ som chamtivý a z toho pramení prílišná (nezdravá) pracovitosť = workoholizmus, tak som opakom lenivca a teda spolu_vytváram duálny svet, ktorý nikdy nebude môcť spočinúť v celistvosti a harmónii. Ak mi vadia lenivci, možno som chamtivý a ak mi vadia chamtivý "boháči", možno som lenivec. Dve strany jednej mince! Vždy rieš seba, nie druhých.