Aký má zmysel zmysel?

07/02/2023

Zmysel má zmysel v procese vyhodnocovania vonkajších a vnútorných udalostí (skutočností). Lenže ako môžeme vedieť či nás zmysel neklame? Pokiaľ funguje náš vyhodnocovací proces na nezvedomených emočných a mentálnych vzorcoch, tak si môžeme byť istý, že sme vlastným Egom boli oklamaný. 

(skoro všetci sme klamaný vlastným Egom, skoro stále sme klamaný vlastným Egom)

A tak, porozumieť zmyslom dáva celkom zmysel. Vedieť, ktoré zmysli majú akú dôveryHODNOSŤ je v celku prospešné. Pravdu v Egu (myšlienkach a citoch) nehľadaj, tá sa nachádza buď v Tele alebo v Duchu. Podľa nižšie uvedenej tabuľky máme zmyslov osem a tie môžeme rozdeliť na dve základné kategórie:

  1. Zmysel, ktorý pochádza z Ega (subjektívne a iluzórne vyhodnocovanie)

  2. Zmysel, ktorý pochádza z Tela či Ducha (objektívne a pravdivé vyhodnocovanie)

    - Telo vie celú svoju pravdu

    - Duch vie celú našu pravdu

Objektívne je "len" zdanlivo pravdivé a aj objekt sa môže zmeniť. Pravda je pravda a tá je nemenná. Ilúzií veriť nemožno a tak nebude potrebné ju ani meniť. Ktorý blázon by ilúziu menil za inú ilúziu? :) Ilúzie treba rozkryť, aby sme ich mohli vedome zahodiť. Ale ako teda nájsť tú pravdu? Ako možno oddeliť plevel od zrna? 

Aby človek našiel svoju pravdu, treba "vstúpiť" do Tela a nadviazať s ním spojenie. Keď "očistíme" Telo od Ega, bude v ňom môcť slobodne prebývať Duch. Ak je Duch slobodný, berie Ego ako nástroj, ktorý používa pre interpretáciu vonkajšieho sveta. Egu je nutné porozumieť, pretože keď nevieme ako nástroj funguje, môže nás začať zneužívať, tzv. "motať" a tým aj zraňovať.

Pokiaľ využívame zmysel ako nástroj Ega (sluch, zrak, čuch, chuť a hmat) je to vnímanie povrchové a často skreslené, ak však používame samotné Ego ako nástroj, tak zmyslové vnímanie pochádza skôr z kvadrantu Ducha, ktorý má k dispozícií aj "očistené" zmysli ako jasnohmat, jasnocit alebo jasnovedenie.

Jasnovedenie nás môže viesť a používať k tomu všetky zmysly, ktoré nám boli dané. Lenže kým sa dopracujeme k jasnovideniu či počutiu = jasnovedenie (intuícia), je nutné sa nejakej pravdivosti chytiť = hmat. Pokiaľ sa nám nedarí byť vedomý v Egu (najmä teda zrak a sluch), je žiadúce naučiť sa interpretovať skutočnosti cez Telo, lebo to má vysokú pravdivosť. Zrak a sluch sú (zdanlivo) naše najsilnejšie zmysli a my ako ľudia im prikladáme priveľkú dôležitosť. Veríme tomu čo vidíme a počujeme častokrát viac, ako tomu čo cítime. Práve cez zmysel Tela - jasnohmat sa vieme dopracovať k jasnocitu a neskôr očistiť zmysel zraku a sluchu = napojiť sa na intuíciu, ktorá nás vo svojej jasnosti bude viesť ďalej životom. Zrak a sluch vnímajú vonkajší svet. Jasnovidenie a jasnosluch berú do úvahy nielen svet vonkajší ale aj svet vnútorný. Dávajú nám ucelenejšie vedomie o tom, čo sa práve odohráva.

"Problém" je, že zmyslových podnetov máme milióny a sme v nich hlboko nevedomí, ideme na autopilota, ktorý jedná na základe uložených vzorov a vzorcov. Spomaliť a začať si veci (interpretácie zmyslov) viac uvedomovať sa zdá byť ako dobrá cesta. Spomaliť a začať sa naciťovať na Telo sa zdá byť ako dobrá cesta. Tak prečo sa mi zdá, že ako ľudstvo šprintujeme do pekla ?

Pretože nemáme čas strácať čas a tlak na vyhodnocovanie a zaujímanie stanovísk (činov) je obrovský...

Pretože musíme nahromadiť majetky, peniaze a statusy = niečo dokázať, inak tu po nás nič neostane...

Pretože strach nás kope do zadku a mi pred ním utekáme...

Pretože túžba a vlastná žiadostivosť nás ťahá vpred a mi sa ňou necháme vláčiť...

Pretože...

Výhovoriek milión a všetky z ilúzie našej Mysle. Preto rozpoznávať štyri základné prežívania sa zdá byť ako dobrá cesta a k tomu nám môžu poslúžiť aj naše zmysli. Alebo sa nimi môžeme nechať vláčiť. Kto ako chce...