Atmosféra

12/11/2022

Definícia atmosféry je jasná a každý si ju môže dohľadať. Čo však toto slovo predstavuje ak sa používa v bežnom hovorenom kontexte a nie medzi astrofyzikmi? Každý z nás už asi počul (alebo aj použil) vetu: 

"Bola tam dobrá/zlá atmosféra." 

Takzvaná duchovná atmosféra a moje krátke rozjímanie na túto tému:

Atmosféra v kvadrante TELO = "objektívna" (hmotná) realita a definícia:

Atmosféra je plynový obal obklopujúci Zem. Nemá výraznú hornú hranicu ( splýva s kozmickým priestorom). Chráni nás pred škodlivým kozmickým žiareniím, slnečným žiarením a vetrom. Prebieha v nej tvorba počasia a delí sa na: troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru. Hustota atmosféry s nadmorskou výškou klesá. Fyzikálne procesy prebiehajú v atmosfére takmer nepretržite. Okamžitý stav atmosféry nazývame počasie, dlhodobý charakter atmosféry je podnebie.

Atmosféra v kvadrante DUŠA (ženský princíp):

Atmosféra je citový obal obklopujúci Človeka. Nemá výraznú hornú hranicu ( splýva s kolektívnym priestorom). Chráni nás pred škodlivým emóciami iných a nízkymi vibráciami. Prebieha v nej tvorba citov a obsahuje vibrácie. Atmosféra sa delí na základné farby a k nim prislúchajúce citové stavy Človeka. Hustota atmosféry s výškou klesá a čím vyššie sme v tomto poli tým jemnohmotnejšia atmosféra je. Procesy prebiehajú v atmosfére takmer nepretržite. Okamžitý stav atmosféry nazývame emócia, dlhodobý charakter atmosféry je nálada.

Atmosféra v kvadrante MYSEĽ (mužský princíp):

Atmosféra je myšlienkový obal obklopujúci Človeka. Nemá výraznú hornú hranicu ( splýva s kolektívnym priestorom). Chráni nás pred škodlivým myšlienkami iných a nízkymi frekvenciami. Prebieha v nej tvorba myšlienkových konceptov. Obsahuje frekvencie, delí sa na frekvenčnú škálu a k nim prislúchajúce myšlienkové stavy Človeka. Hustota atmosféry s výškou klesá a čím vyššie sme v tomto poli, tým jemnohmotnejšia atmosféra je. Procesy prebiehajú v atmosfére takmer nepretržite. Okamžitý stav atmosféry nazývame reakcia, dlhodobý charakter atmosféry je postoj.

Atmosféra v nad_kvadrante EGO ( duša + myseľ):

Atmosféra je obal obklopujúci Človeka. Nemá výraznú hornú hranicu ( splýva s kolektívnymi priestormi). Atmosféra nás chráni pred škodlivým myšlienkami a emóciami, ktoré sú tvorené nízkymi frekvenciami a vibráciami. Prebieha v nej "tvorba" myšlienok a emócií. Obsahuje frekvencie aj vibrácie.

Atmosféra sa delí na frekvenčnú a vibračnú škálu a k nim prislúchajúce myšlienkové a emočné stavy Človeka. Hustota atmosféry s výškou klesá a čím vyššie sme tým jemnohmotnejšia atmosféra je. Procesy prebiehajú v atmosfére takmer nepretržite. Vibrácie ovplyvňujú (potvrdzujú, posilňujú) frekvencie a naopak. Okamžitý stav atmosféry nazývame akcia, dlhodobý charakter atmosféry je rozpoloženie.

Atmosféra v kvadrante DUCH:

Atmosféra v tomto kvadrante zahŕňa všetky "typy" atmosfér popísaných vyššie.  

Každý sme zodpovedný za svoju vlastnú atmosféru - kvadrant Zem, rovina Telo, vzťah JA - JA.

Každý sme zodpovedný za svoje vlastné vzťahy - kvadrant Voda, rovina Duše, vzťah JA - TY.

Každý sme zodpovedný za atmosféru v našich komunitách - kvadrant Vzduch, rovina Mysle, vzťah JA - MY.

Každý sme zodpovedný za atmosféru danú nám od Otca Vesmíru a Matky Zeme, kvadrant Oheň, rovina Ducha, vzťah JA - BOH.

Vďaka našim duchovným "rodičom" môžeme na tejto planéte žiť. Ak si zničíme atmosféru Zeme, budeme sa musieť prispôsobiť novým podmienkam alebo zahynieme. Ak si zničíme atmosféru vo vzťahoch a komunitách, budeme musieť v týchto vzťahoch žiť alebo sa izolovať do kvadrantu JA - JA. A ak mám nepríjemnú atmosféru v kvadrante Zem tak by som mal vedieť, že sebe samému sa nikdy nevyhnem...