Bola som u...

21/10/2023

Hinduistov, kresťanov či budhistov a u všetkých to bolo rovnaké...


Všetci rovnako silno verili v tie svoje presvedčenia. Ich nadvedomé pole bolo nevyrovnané, lebo príliš veľa mentálnej sily "jedným smerom". Toto robia presvedčenia - príliš veľa sily a pružnosť žiadna. Sloboda a prijatie ženského princípu nám akosi chýba. Dokiaľ človek nepochopí v osobitosti Telo, Dušu, Myseľ tak v tom má chaos. Aj puzzle si najskôr roztriedime predtým, než obrázok začneme skladať... 


Hinduisti asi najviac chápali prepojenie hmoty a nehmoty a toto by sme sa od nich mohli všetci učiť. Ayurveda je niečo ako zdravoveda a jóga je najlepším fyzickým cvičením. Pochopenie toho, že strava a pohyb sú dve najdôležitejšie veci v živote nášho TELA hinduistom naozaj nechýba. Ich náuka je tak komplexná a zdá sa mi, že mnohobožstvá toto učenie naozaj "kazia". :)

Kresťania nemali pochopenie pre nič iné, iba pre svoje rozprávky a pravidlá, ktoré určil ani nevedia kto. Ale dodržiavajú. Lebo veria.

Budhisti by mali mať najpružnejšiu Myseľ a boli aj mojou poslednou voľbou pre nájdenie svojej sanghy. Tu som bola naozaj prekvapená akú strnulosť mysle som našla. Tí, ktorí "študujú" najlepší historický návod pre rozpoznanie podstaty Mysle, boli presvedčeniami až príliš zaslepení. Meditačnú miestnosť majú nabitú krásnou energiou lebo málo myšlienok v poli tam je, ale preplnený bol ich bufet nezdravými jedlami. Nepochopili, že Jedlo môže znižovať energiu Tela a keď mám znečistené Telo aj Myseľ bude poznačená týmto znečisteným. Ako môže niekto chcieť ovládať svoju Myseľ, keď ani Telo nevie ovládať? 


Cesta k duchovnému rastu vedie skrz naše Telo. Ak nechápeme vlastnú telesnosť, všetka práca s myšlienkami sa zdá byť márna. 

Nutné je dodať, že všetci to boli srdeční ľudia a už len pre to sa oplatí vyhľadať podobnú komunitu ľudí a pochopiť dôležitosť sanghy. Lebo s kým si, taký si. Ak sa zdržujeme v nízkych vibráciách (frekvenciách), majú na nás veľký vplyv a samsara sa zdá byť nekonečná. Pre vyslobodenie seba z utrpenia je dôležité PROSTREDIE = sangha. Pre vyslobodenie Mysle je nutné najskôr začať pracovať s Telom