Buddhistická cesta

13/05/2022

Buddhovo učenie sa nazýva Dharma alebo Cesta a podstatou tohto učenia je pozitívne ovplyvniť život jednotlivca. Buddhismus je súhrn rôznych metód a postupov a pokiaľ ich pochopíme a aplikujeme do života, môžeme rozvinúť potenciál mysli a zažívať dokonalé šťastie.

Buddhistické náuky sú zamerané hlavne na skrotenie a výcvik mysli. Na začiatku to znamená dosiahnuť duševnú stabilitu a kľud. Ďalej výcvik pokračuje k dosiahnutiu hlbšieho vhľadu, aby mohli byť odstránené navyknuté emocionálne vzorce. Keď chaos a intenzita navyknutých vzorcov chovania slabne, vďaka praxi, zintenzívňuje sa pocit jasnosti a radosti.

Prvé učenie, ktoré dal Buddha svojím žiakom, bolo o štyroch vznešených pravdách:

 1. Pravda o utrpení

 2. Pravda o vzniku utrpenia

 3. Pravda o zániku utrpenia

 4. Pravda o ceste k zániku utrpenia

Ďalej hovoril o potrebe Útočiska, základných morálnych princípoch a ako sa dá skrotiť myseľ pomocou praxe. V buddhisme existujú tri úrovne praxe, a teda tri cesty Dharmy.

Tradične sa im hovorí vozy alebo jány:

 • HÍNAJÁNA ( cesta sebekázne alebo malá cesta)

 • MAHÁJÁNA ( cesta bódhisattvy alebo veľká cesta)

 • VADŽRAJÁNA (nezničiteľná cesta)


Popísal päť ciest kde vyzdvihuje, že od utrpenia nás môže oslobodiť iba naše individuálne úsilie:

 1. Cesta akumulácie

 2. Cesta zjednotenia

 3. Cesta videnia

 4. Cesta meditácie

 5. Cesta ne-učenia

Na záver akéhosi "úvodu" do učenia buddhismu treba vyzdvihnúť budovanie týchto šiestich dokonalostí:

 • Dokonalosť ŠTEDROSTI

 • Dokonalosť MRAVNOSTI

 • Dokonalosť TRPEZLIVOSTI

 • Dokonalosť NADŠENÉHO ÚSILIA

 • Dokonalosť MEDITÁCIE

 • Dokonalosť MÚDROSTI

Nemusíme byť zrovna oddaným buddhistom, hinduistom, jogínom či kresťanom. Mnohé náuky nám dávajú návody ako žiť lepší život v súlade so sebou samým, s ostatnými ľuďmi, s prírodou i s celým vesmírom. Mnohí osvietení tohto sveta žili životy tak, aby nám zanechali svoje svedectvá a my ich môžeme používať v praxi a nasledovať. Alebo aj nie. Slobodná vôľa a teda voľba je na každom z nás a tak máme každý úplne rovnakú zodpovednosť za svoj život. Je nutné vedieť že akú veľkú pozornosť dávam do vonkajšieho sveta, takú veľkú pozornosť by som mal venovať aj tomu svojmu vnútornému. Inak nikdy nemožno dosiahnuť rovnováhy...

Tibetské slovo označujúce buddhistu je nangpa, čo doslova znamená "ten, kto smeruje dovnútra".Výpisky a inšpirácie boli z knihy:

Zaklady tibetského buddhismu - Cesty DHARMY

od Khenpo Karthar