Čakrový "systém"

28/06/2022

Po čom najviac túžime, toho sa najviac bojíme. Bojíme sa, že to, po čom túžime nakoniec nebudeme mať. Z čoho sa najviac viníme, za to sa najviac hanbíme. Hanba však existuje iba spolu s vinou. Aké ilúzie v sebe živíme, také klamstvá rozprávame. Čo sa odohráva vo vonkajšom svete, to tiež často považujeme za pravdu. 

7. Túžba = Strach

6. Ilúzia = Klamstvo

5. Klamstvo = Ilúzia

4. SMÚTOK ( utrpenie - bolesť) = RADOSŤ (pochopenie - láska)

3. Hanba = Vina

2. Vina = Hanba

1. Strach = Túžba

Ak živím v sebe ilúzie, žijem vo vlastných klamstvách. Klamem sebe, klamem druhým a iní zase klamú mňa. Iba pre vlastné pocity viny a hanby som "ochotný" v sebe živiť ilúzie, ktorým verím a považujem ich za pravdu, Nakoniec si treba priznať, že sú to klamstvá, ktoré sa ďalej dostávajú do vonkajšieho sveta cez naše slová.

Všetky čakry spolu súvisia a ovplyvňujú sa navzájom. "Vstupná" a "výstupná" čakra, tak by sa dala nazvať koreňová a korunná "brána" do tohto nášho svetelného tela. Tieto dve čakry spolu súvisia asi najviac. Brány by sme však mali začať otvárať až keď si aspoň trochu "upraceme" vo svojich vlastných hanbách a vinách, keď zistíme čo je vlastne pravda a čo bola len naša ilúzia.

Ak sa za situácie vo svojom živote naozaj neviníme, nebudeme viniť ani nikoho iného. Ak viem, že vinný nie je nikto, nemôžem pociťovať hanbu. Často však klamstvám vymyslíme dobré argumenty (lebo egu to tak vyhovuje) a budeme ich považovať za pravdu. Ilúzie v mojom vnútornom svete budem následne živiť a žiť v tom vonkajšom cez vlastné slová a činy.

Iba to, čo mám v sebe, môžem dať von. Iba tie nálepky čo mám v sebe, môžem nalepiť iným. Iba to, čo si myslím o sebe, si môžem myslieť o iných. Iba to, čo cítim k sebe, môžem cítiť k iným. Ak sa človek nenávidí, bude rozdávať nenávisť a môže ju obliecť do tých najkrajších šiat "lásky"

Klamstvá iných vieme rozpoznať iba ak rozpoznávame tie vlastné. Inak budeme chcieť veriť v ilúzie iných presne tak, ako veríme v tie svoje. Keď sa však ilúzia (klamstvo) prevalí a očakávania sa stretnú s holou pravdou bez šiat, môžeme si vybrať či budeme vôbec niekoho obviňovať. Ak je vina na oboch stranách, tak nie je vina na žiadnej strane. Dokazovať kto mal väčší podiel viny, je naozaj hlúpe a nakoniec strata času. Človek sám dobrovoľne veril ilúziám (alebo klamstvám) iných a ak nabudúce nechceš byť (s)klamaný, tak: NEKLAM SÁM SEBA! Potom rozpoznáš PRAVDU.

"Ja som pravda, Ja som svetlo."

- a svetlo má sedem základných farieb ( to len keby si nevedel, tak teraz už vieš).

Keď sa ti podarí rozpoznať svoje vlastné ilúzie, v ktorých si doteraz žil - NEPOPIERAJ ICH! Ani sa ich nesnaž "zakopať" či "pochovať" ( z pocitu vlastnej viny, hanby či strachu). Musíš čeliť svojej PRAVDE, lebo to je tá jediná správna cesta k oslobodeniu. Hanba a vina sú naše vlastné ilúzie a teda klamstvá, ktoré nevedome považujeme za pravdu. Práve pocit viny nám často bráni poznať a pochopiť pravdu. 


Dve základné otázky, ktoré by sme si mali klásť v našom živote. Alebo len jedna, lebo vlastne popisuje vždy to isté len z dvoch rôznych strán:

Čoho sa bojíš a po čom túžiš?  

Možno túžiš po úspechu a obdive len preto, že máš strach z toho, že by si mohol byť "niktoš". Dokazovať svoju hodnotu cez hmotný svet, je tá najväčšia ilúzia, ktorej verí človek aj kapitalizmus. Aký veľký máš kapitál, tak veľmi si úspešný a "zaslúžiš" si teda obdiv (druhých). No pekná somarina a somár si ty sám ak tomuto veríš, lebo po tomto druhu obdive túži tvoje nespracované ego. Tvoja Duša a nehmotná podstata túži po obdive, ktorý si môžeš dať iba ty sám. Len skutočný somár sa naháňa za tým, aby jeho hodnotu potvrdil vonkajší svet a ľudia v ňom.  

Čoho sa bojíš a po čom túžiš? 

Možno túžiš najviac po láske lebo sa bojíš, že by ťa nikto nemal rád. No pekná somarina a somár si ty sám ak tomuto veríš, lebo po tomto druhu lásky túži tvoje nespracované ego. Tvoja Duša a nehmotná podstata túži po láske, ktorý si môžeš dať iba ty sám. Len skutočný somár sa naháňa za tým, aby ho milovali druhí. Druhí ťa buď milujú alebo nenávidia, alebo čokoľvek medzi tým. 

Dôležité je iba to, ako to máš k sebe ty sám - sebaláska a sebaúcta sa dosahujú cez sebapoznanie - a to bolí.