Čakry a duch zvierat

12/05/2022

Ak každá čakra má svoje určité náležitosti, môže mať každá aj svoje vlastné dominantné duchovné zviera?

Ak vieme zodpovedať, ktorá čakra s čím súvisí, je možné k nim priradiť určitú energiu jednotlivých zvierat, ktorá môže byť nápomocná pri riešení určitých blokád v jednotlivých čakrách?

Ak áno tak musí byť pravdou, že každá jedna individuálna Bytosť má aj individuálny "zoznam" duchovných zvierat, ktoré súvisia s jej čakrami.

A možno sú to všetko len DUCHOVNÉ KECY...


JEDNOTLIVÉ ČAKRY

1. Koreňová čakra ( Muladhára)

 • element: Zem

 • osobnosť: Dieťa

 • rovina: Telo

 • farba: červená

 • blokácia: strach

 • cieľ: zodpovednosť

 • prínos: sebaSILA

 • zvieratá: zemské

2. Sakrálna čakra (Svadhistána)

 • element: Oheň

 • osobnosť: Zviera

 • rovina: Duch

 • farba: oranžová

 • blokácia: vina

 • cieľ: tvorivosť

 • prínos: sebaPREZENTÁCIA

 • zvieratá: ohnivé = dravci/šelmy

3. Solárna čakra (nábhi)

 • element: Vzduch

 • osobnosť: Muž

 • rovina: Myseľ

 • farba: žltá

 • blokácia: hanba

 • cieľ: jasnosť

 • prínos: sebaVEDOMIE

 • zvieratá: vzdušné

4. Srdová čakra ( anaháta)

 • element: Voda

 • osobnosť: Žena

 • rovina: Duša

 • farba: zelená

 • blokácia: smútok

 • cieľ: radosť

 • prínos: sebaPOZNANIE

 • zvieratá: vodné

5. Krčná čakra (višudhi)

 • element: ?vzduch? = frekvencia?

 • osobnosť: Muž

 • rovina: Myseľ (slovo)

 • farba: tyrkysová

 • blokácia: klamstvo

 • cieľ: uvoľnenosť

 • prínos: sebaÚCTA

 • zvieratá: vzdušno-vodné 

6. Čelová čakra (agnya)

 • element: ?voda? = vibrácia?

 • osobnosť: Žena

 • rovina: Duša

 • farba: indigo

 • blokácia: ilúzia

 • cieľ: ľahkosť

 • prínos: sebaLÁSKA

 • zvieratá: vodno-vzdušné

7. Korunná čakra (sahasrára)

 • element: ?oheň? Energia ( frekvencia + vibrácia) ?

 • osobnosť: Zviera

 • rovina: Duch

 • farba: fialová

 • blokácia: tužba

 • cieľ: pokojnosť

 • prínos: sebaSLOBODA

 • zvieratá: MOJE DUCHOVNÉ ZVIERA (duchovné meno = zviera pre tento život)

8. Hviezdna čakra

 • element: ? Éter?

 • Osobnosť, rovina, farba, = VŠETKO

 • cieľ: vďačnosť

 • prínos: celistvosť

 • zviera: MOJE DUCHOVNÉ ZVIERA (duchovné priezvisko = zviera naprieč životmi)