Čo je to ZLO.ČIN?

16/12/2022

Ak je konanie jednotlivca nevedomé, je úplne jedno či to súdime ako zlé/negatívne alebo dobré/pozitívne. Pretože ak je v zárodku NEVEDOMOSŤ je úplne jedno aký je výsledný čin.

Ak však čin narušil hranice inému = spôsobil zlo a je to teda ZLOČIN, zaslúži si odsúdenie a opovrhnutie - poprípade trest. Zločin je teda narušenie fyzickej hranice človeka (Tela) bez predošlého vedomého súhlasu. Ak sa dvaja boxeri dohodnú, že idú až do bezvedomia. - Ak sa dvaja dohodnú, že budú mať násilnícky sex, je to ich slobodná voľba. Ak si ale nedostal "povolenie nakladať" s Telom toho druhého a predsa si sa ho zmocnil - vykonal si ZLO.ČIN! Ak si niekoho oklamal bola to skôr ZLO.MYSELnosť.

Ak je čin vedomý a koná dobro, je to dobročinnosť, ktorá však neutláča  a neobviňuje nikoho (ani seba, ani druhých). Inak je to len ľútosť (obsahujúca vinu, hanbu či smútok) prezlečená za láskavosť (klamstvo či ilúzia), čo zneužíva slovo LÁSKA. Ak sa v hĺbke cítim za niečo vinný, ale neviem o tom, môžem páchať dobro vo svete, a to vo forme tzv. odpustkov - toto však nie je dobročinné konanie, to je páchanie dobra. Nevedomé páchanie dobra a nevedomé páchanie zla má teda rovnaký koreň pôvodu = NEVEDOMOSŤ.

Naše nevedomé zlé skutky, ktoré si v živote zvedomíme, môžeme napraviť tým, že sa po_učíme a viac nebudeme tieto skutky vykonávať v prítomnosti. Budeme konať dobro, budeme dobročinný a ak to nebude možné tak ostaneme v neutralite a budeme len konať, najlepšie ako vieme. Byť vedomý v prítomnom okamihu a z Vedomia (nie Mysli ani Duše) sa rozhodovať pre svoje činy. Iba tak môžeme "poraziť" zlo, že na neho budeme poukazovať tak často ako to pôjde. V sebe samom! Lebo iba to môžem transformovať a môžem to urobiť hneď po tom, ako "zlo" v sebe objavím... 

Pred zlom sa neuteká, na zlo sa musí zasvietiť...