Čo je zMYSELnosť?

03/11/2023

Zmyselnosť je v zmysloch vedomá a ak nie, je to len nespútaná túžba ega. 

Aby zmyselnosť zmysel mala, moja podstata si skrz zmysli musí uvedomovať vonkajšie aj vnútorné okolnosti (skutočnosti). Pretože iba vedomé zmysli majú zmysel. V opačnom prípade nás naše zmysli zavádzajú a zvádzajú do rozprávok nášho ega. A my im dokonalo veríme. Hráme hlavnú rolu, alebo tie vedľajšie. Poprípade sme "len" divák uväznený v emóciách a mentálnych konceptoch. Či už hráme alebo "len" divákom sme, rozdávame všetkým a všetkému nálepky. Pretože keď súdime iných, nie je priestor súdiť a posudzovať seba. A tak dávno nám bolo povedané:

"Triesku v oku druhého vidíš, ale brvno vo svojom vlastnom ti nevadí."

Súdenia a posudzovania (odsúdenia = kameň) iných nás "zbavujú" (len domnelo) vlastnej zodpovednosti. Nevieme a možno nechceme zameriavať pozornosť na seba, lebo to bolí a bolí to naše vlastné ego. Tak sme radšej diváci. To nás nebolí a treba si priznať, že často je to aj zábava - byť divák. Pretože hľadať a nachádzať "argumenty" pre svoje vlastné mentálno-emočné koncepty a obhajovať všetky "nálepky", ktoré tak radi druhým lepíme, to nám berie všetku pozornosť smerom von. Zdanlivo nám to uľahčuje život. Pozbieraj preto všetky svoje nálepky, ktoré iným rozdávaš a pozri sa na nich. Hovoria pravdu o tebe a nie o tých druhých. A pravda je pravda! Tá sa nezmení, tá si ťa počká! No v hodine smrti bude ťažké vysporiadať sa s veľkým, tučným spisom. :) Preto sú naše nálepky a kamene, ktoré "hádžeme" po druhých, tým najlepším nástrojom sebapoznania, len sa treba naučiť s nimi pracovať.

Vedome pracovať vo vnútornom svete, to má ten najvyšší zmysel v živote človeka. Lebo žiaden iný tvor to nedokáže. Aspoň zatiaľ. :) (možno však pes nás predbehne a začne sám, aktívne a vedome navyšovať svoje vibrácie a dosiahne to skôr než človek : )


Až keď Myseľ prebudí Dušu, môže naspäť Duša prebudiť Myseľ. (platí to aj naopak - prečo? lebo dualita) 

Ak sme v oboch princípoch ega prebudený, tak s Vedomou Mysľou "ideme" do Vedomej Duše preciťovať Vedomé (pocity) v Tele. - a to je pravá aj ľavá (ucelená) ZMYSELNOSŤ!