ČO SÚ TO ČAKRY

09/07/2023

a ako s nimi pracuje Duchovná gramatika a Spirit Quadrant v prepojení s elementami


Duchovná gramatika a Spirit Quadrant je založený na delení rozdeleného a zatrieďovaný roztriedeného. Takto nás dovádza k pochopeniu celistvosti, skrz obmedzený rozum. Preto aj pri práci s centrami Duše (čakrami), budeme tieto deliť a zatrieďovať do spodných a vrchných a neustále ich prepájať do všetkých možných kombinácií.

Spodné čakry a ich elementy

KoreňováZEM (naše fyzické telo)

SakrálnaOHEŇ (náš nefyzický duch)

SolárnaVZDUCH (naše myšlienky)

SrdečnáVODA (naše emócie)

Ak sa máme na tomto svete zhmotniť, potrebujeme fyzické Telo, a to dostáva Duch keď sa "rozmnoží" skrz sexuálny akt. Ak sa Duch dostane do Tela (skrz sexuálne – sakrálne spojenie dvoch tiel iného pohlavia), získava Duch v Tele nástroj Ega (schopnosť myslieť v myšlienkach a prejavovať sa v čine slovom a schopnosť cítiť emócie a v hmote sa prejavovať pocitom).

Tak cit a pocit (ženský princíp Evy) má akési "silnejšie" spojenie, ako na druhej strane, je prepojený viac rozum s vedomím (mužský princíp Adama). Ak budeme brať toto obrazne a zároveň vážne, tak potom aj elementy by mali byť viac prepojené v tomto princípe:

 • zem s vodou (emócie s Telom = pocit)

 • vzduch s ohňom (myšlienky s Vedomím = intuícia)

Z vedeckého hľadiska dnes vieme povedať, že život vznikol vo vode a následne prešiel na zem. Ak by však duch vesmíru nevstúpil do zeme (hmoty), bolo by aj ľudské telo, ako kameň bez Duše (emócií) a Mysle (myšlienok) – teda bez Ega ako ho poníma Duchovná gramatika.


Vrchné čakry a ich elementy

Krčná – myšlienka v slove = čin (hmota) a teda ZEM

Očná – obraz v odraze = zrak a odraz v zrkadle vody (emócií) = VODA

Korunná – myšlienka vo vedomí a vedomie v myšlienkach = VZDUCH

Hviezdna – Vedomie jasné ako slnko, svetlo a život = OHEŇ ako svetlo, teplo, jasnosť


Ak spodné a vrchné čakry oddeľujeme, sú elementy rozdelené v čakrách takto:

 1. STRACH – koreň (ZEM)

 2. VINA – sakrál (OHEŇ)

 3. HANBA – solár (VZDUCH)

 4. SMÚTOK – srdce (VODA)

 1. KLAMSTVO – krk (ZEM)

 2. ILÚZIA – oko (VODA)

 3. TÚŽBA – koruna (VZDUCH)

 4. PÝCHA – hviezda (OHEŇ)

Ak spodné a vrchné čakry neoddeľujeme sú elementy rozdelené v čakrách takto:

 1. ODVAHA – koreň (ZEM)

 2. ZODPOVEDNOSŤ – za život (OHEŇ)

 3. POCHOPENIE – rozumu ega = myšlienkok (VZDUCH)

 4. PRIJATIE – emócií srdca (VODA)

 5. ÚPRIMNOSŤ v láske (VODA)

 6. PRAVDA v úcte (VZDUCH)

 7. NEPRIPÚTANOSŤ ku hmote (OHEŇ = DUCH)

 8. CELISTVOSŤ v nehmote (OHEŇ = DUCH VEDOMIA)


Ak pracujeme s elementami a čakrami skrz ego (rozumovo) musíme vytvoriť všetky možné kombinácie jednotlivých čakier a elementov, aby sme zachovali princíp celistvosti.

 1. čakra (otázka STRACHU a ODVAHY) prepojená s:

  a, zemou (hmotou, fyzickým telom a pocitmi)

  b, vodou (subjektívnymi emóciami)

  c, vzduchom (iluzórnymi myšlienkami)

  d, ohňom (vedomím si seba a jednoty vesmíru)

 2. čakra (otázka VINY a ZODPOVEDNOSTI) prepojená s:

  a, zemou (zodpovednosť za Telo)

  b, vodou (zodpovednosť za emócie)

  c, vzduchom (zodpovednosť za myšlienky)

  d, ohňom (zodpovednosť za Boha v sebe)

 3. čakra (otázka hanby a pochopenia iluzórnosti) - a, b, c, d

 4. čakra (otázka smútku a prijatie utrpenia i radosti do života rovnako) - a, b, c, d

 5. čakra (otázka klamstiev a úprimnosti) - a, b, c, d

 6. čakra (otázka ilúzií a manipulácií a pravdy, ktorú nachádzame v sebe) - a, b, c, d

 7. čakra (otázka túžby a nepripútanosti k vlastným túžbam po hmotných veciach) - a, b, c, d

 8. čakra (otázka pýchy a pokory pred Bohom a jeho veľkosťou) - a, b, c, d