Démonom je naše presvedčenie

08/10/2023

Presvedčenia sa môžu v živote človeka odohrávať v týchto pozíciách:

- objektívne presvedčenia

- subjektívne tvrdenia (emócie a traumy alebo emócie pochádzajúce z traumy) - že môj smútok, radosť či akákoľvek iná emócia má absolútnu subjektívnu pravdivosť. 

- intersubjektívne tvrdenia (vymyslená realita podľa ktorej sa riadi spoločnosť) - napríklad štáty a ich hranice alebo peniaze a ich funkcia, rôzne inštitúcie ktoré uľahčujú život vo veľkých komunitách. 

- dualitné tvrdenia, teda iluzórne presvedčenia. Dokiaľ nevidí človek viac ako jednu verziu dualitného tvrdenia, tak sa bude snažiť napasovať ju do subjektívneho presvedčenia alebo nebodaj do objektívneho tvrdenia. Egoista je ten, ktorý chce svoje presvedčenia vnútiť svetu a vyžaduje, aby sa podľa nich riadil celý svet a keď toto nenastáva, trpí. Utrpeniu sa tak dá vyhnúť ak rozpoznáme presvedčenia a aby človek pochopil dualitné presvedčenia je nutné najskôr pochopiť dualitu. 

Ak nájdem vo svojom vnútornom svete akékoľvek presvedčenie, je dobré podrobiť ho kategorizácií a najskôr určiť do ktorej "skupiny" patrí. Na základe zatriedenia s ním ďalej pracovať. 


Objektivita sa skladá zo subjektívnych právd a keď sa zmenia subjektívne pravdy prežívané jednotlivými ľuďmi, zmení sa aj skutočnosť. 

Pravda sa však nikdy nezmení a preto je nutné ju objaviť skrz rozpoznanie dualitnosti mysle. 


Asi je to neprebudenému človeku prirodzené, že má záujem ťahať svoje subjektívne presvedčenia do objektívnej "pravdivosti" a tie dualitné sa snaží aspoň na subjektívnu pravdu povýšiť. Ak však nezačneme rozpoznávať tieto rôzne druhy tvrdení a aktívne s nimi pracovať, môžeme sa stratiť vo vlastnom chaose tvrdení, ktoré sú často aj protichodné a vylučujúce sa navzájom. Potom prichádza egomyseľ a začne triediť, kategorizovať, porovnávať a nakoniec aj súdiť či odsudzovať. Nie raz sa ego dostáva do pozície trestajúceho (seba samého/iných) a keď sa dostáva človek do tejto pozície, tak zákon duality praví, že aj obeťou musí byť tak často, ako je tyranom. Preto začať rozpoznávať presvedčenia, ktoré pochádzajú z myšlienok, by malo byť prvým krokom na Duchovnej Ceste Človeka. 


Dualitné tvrdenie a čo nás môže naučiť:

"Extrémna mäkkosť ľudí, nás samých učí zmäknúť." 

skúška správnosti: 

"Extrémna tvrdosť ľudí, nás samých môže učiť zosilnieť." 

OTOČENIE do duality:

"Extrémna mäkkosť ľudí, nás samých učí tvrdosti (zosilnieť)."

skúška správnosti v otočenej dualite:

"Extrémna tvrdosť ľudí, nás samých môže učiť zmäknúť." 

- ak sú všetky tvrdenia pravdivé a navzájom môžu byť protichodné, stávajú sa všetky nepodstatné = ILÚZIA mysle, ktorá si vyberá len jedno a tomu verí...