Desatoro prikázaní

14/07/2022

1. prikázanie

Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Miluj svojho blížneho ako seba samého.

"JA" som tvoj Boh -Boh vo mne, tomu jedinému sa mám klaňať. V druhej vete sa jasne hovorí, že: Miluj seba a druhých nebudeš nenávidieť.

2. prikázanie

Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Prijmeš zodpovednosť za svoj život a budeš za neho vďačný. Je to dar žiť život v hmote nech sa okolností zdajú byť akokoľvek náročné. Žiadne: "Prečo si to dopustil..." Zodpovednosť za život a za to ako ho vnímame je len v našich rukách (očiach, ušiach, citoch..).

3. prikázanie

Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.

Deň sviatočný je každý deň, ktorý nám je daný v hmote. Je to dar života.

4. prikázanie

Cti otca svojho i matku svoju.

Otec Vesmír ktorý sa sám zo seba odčlenil, aby ti daroval individuálny nehmotný život - tvojho Ducha a Matka Zem ktorá odčlenila zo seba hmotu pre tvoje fyzické telo. Nemyslím že tu sa myslí otec a matka z tohto jedného života aj keď môže byť.

Matka Zem (rovina tela = element zem) a Otec Vesmír (rovina ducha = element oheň).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak Telo a Duch majú individuálnu povahu tak: Mužský princíp (rovina Mysli = vzduchu) ako reprezentant rozumu a myšlienok = slovo

+

Ženský princíp (rovina Duše = voda) ako reprezentant citu, ktorý je s myšlienkami spojení a navzájom sa ovplyvňujú

=

Kolektívne pole vedomia a cítenia všetkých.

5. prikázanie

Nezabiješ.

Ak nevieš dať život, nezabiješ teda! Len Otec Vesmír a Matka Zem ako darcovia nášho života si môžu vziať späť to, čo nám sami dali.

6. prikázanie

Nezosmilníš.

Pud a chtiví popud je rozkoš tela, ktoré postráda Ducha. Máme sa milovať, nie sexovať. V tomto bode by som rada spomenula aj Boha_pustú zábavu, ktorej by sme sa mali vyvarovať a zabávať sa v Boha_plnej zábave.

7. prikázanie

Nepokradneš.

Možno je na mysli hmotná oblasť ale nezabúdajme, že máme aj nehmotnu stránku = energiu. Manipulovať s inými ľudskými bytosťami pre svoj vlastný prospech je krádež Ducha. "Nekradnime* si navzájom energiu.

8. prikázanie

Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

Nikdy nemôžme poznať pravdu toho druhého, iba tu vlastnú. Posudzovať a súdiť iných nie je možné a tak môžeme hovoriť len za seba a ako "to" mi sami vnímame. Nehovor za druhých.

9. prikázanie

Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

Ak manželka/(manžel v ženskej polarite=city) sám/sama uzná, že v danom manželstve nechce ďalej zotrvať (a Boh v bytosti sa tak sám rozhodne), potom je to v poriadku, ale kto si ty aby si žiadal inú bytosť pre svoje potešenie nech opustí svojho partnera?

10. prikázanie

Nepožiadaš majetok blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je.

Ak človek sám uzná, že ťa chce niečím obdarovať, potom je to v poriadku, ale kto si ty aby si žiadal iného o to, čo jeho je iba pre svoje potreby a potešenie?