Deštruktívnosť alebo produktivita

19/01/2023

Hnev a závisť vedia byť aj produktívne, zatiaľ čo taká žiarlivosť a nenávisť, určite nie. 

Niektoré životné "kvality" ako napríklad nenávisť by sme mali opúšťať a niektoré sa posnažiť vyviesť z temnoty nevedomosti, aby bolo možné pracovať s nimi ďalej vo vedomí. Lebo ak vieš čo závidíš a prečo ťa to hnevá, môžeš s tým niečo urobiť. Dokiaľ nerozumieš svojmu hnevu alebo závisti, si skôr otrokom okolností (koná nezvedomené Ego), ktoré ťa často vedie do záhuby vlastnej nenávisti. Poznať svoju emocionalitu, je základom pre spokojný život. Mať pod kontrolou svoje myšlienky a byť v spojený so svojím telom, nás predurčuje k ľahšej práci s emočným telom bolesti. 

ŽIARLIVOSŤ

Žiarlivosť pochádza najmä zo strachu, že o to čo mám, by som mohol prísť, alebo z presvedčenia, že niečo patrí iba mne. V prvom rade je dobré si uvedomiť, že nič okrem svojho vlastného tela nemám a aj to mám "iba" na určitý čas prepožičané. Chcieť ovládať druhých je absolútne nemožné a ak sa podľa tohto iluzórneho vzorca chováme tak asi iba preto, že mu veríme. Ak veríme vzorcu, že si niečo (niekoho) môžeme udržať / ovládať - alebo, sa teda bojíme, že by sme o to niečo (niekoho) mohli prísť, tak to robíme na základe naučeného vzorca, ktorý je uložený v pamäti. S najväčšou pravdepodobnosťou aj s nami (najmä v detstve) manipulovali takýmito spôsobmi (sme majetkom rodičov - neskôr iných), a my  sme túto ilúziu prevzali do svojho života a žijeme podľa nej ďalej (predávame ju aj naším potomkom). Poprípade sme to "iba" videli v minulosti ako vzor (napr. jednanie rodičov). Ak si pripustíme, že nič nie je isté a že aj ten partner (práca, kamarát, iná "vec") nemusí byť v mojom živote večne a má právo z neho odísť, tak aj žiarlivosť sa musí zmeniť, ak nie úplne rozplynúť. Možno je dobré pátrať po koreňoch žiarlivosti lebo ak vieme ako Ego funguje - snaží sa nás vždy o niečom presvedčiť, tak by malo byť vysoko žiadúce poznať korene našej vlastnej žiarlivosti. Aká túžba (strach) ma ženie k tomu, že žiarlim?

Odpoveďou na tie správne otázky, môžeme zistiť o sebe veľa. Napríklad: Ako môj partner "dopĺňa" moju hodnotu? Ak by som nemal tak dobré auto, bol by som v mojich očiach menejcenný? Ak by ma opustil životný partner, potvrdilo by sa (ilúzia), že som nedostatočný? Naše vlastné domnienky a presvedčenia vyššie menované, alebo tie ktoré očakávajú tragédiu ešte predtým, než nastane -  Ak by sa mi rozpadlo manželstvo, mojich rodičov by to zabilo... a pod. - nás nútia žiť život, ktorý žiť možno ani nechceme. Ale späť k žiarlivosti a odpovediam na tie správne otázky. Aký strach ma núti, tak pevne "držať" v živote to čo tam mám - žiarliť a tým vytvárať energetický tlak, aby sa iné energie či situácie vyvíjali tak ako ja chcem = absolútna manipulácia! Ak sa niečo (niekto) rozhodne v tvojom živote nebyť, tak to tam zrazu nebude a žiarlivosť sa môže ľahko v nenávisť (alebo ľútosť - či čokoľvek iné) obrátiť.

ZÁVISŤ

Závisť má celkom podobnú analógiu avšak jeden zásadný rozdiel je medzi žiarlivosťou a závisťou. Závidíme to čo nemáme a chceli by sme mať. Žiarlime na to čo (zdanlivo) máme - skôr sa to nachádza v našom živote (v našej blízkosti, či pozornosti) a bojíme sa, že by sme o to niečo mohli prísť.

Závisť je v poriadku pokiaľ je vedomá. Už asi aj samotná cirkev rozumie, že hnev môže byť produktívny alebo deštruktívny a tak to je aj so závisťou. Ak viem čo závidím a zistím aj prečo, môžem sa aktívne pričiniť k tomu, aby som to do života získal. Ale nanajvýš dobre spravím, ak si nebudem v žiadnom prípade nárokovať, aby to tam aj ostalo. Nepopierať slobodnú vôľu iných a ani tu Božiu. Lebo keby sám Vesmír nesúhlasil s tým, aby som v živote mal (dosiahol) to čo "mám" (v ňom je), tak by som to nemal (v mojom živote by to nebolo). Možno sa človek môže pričiniť o veci, ktoré sa v jeho živote nachádzajú, ale minimálne pri vzťahoch, by sme si mali byť VEĽMI VEDOMÝ TOHO, ŽE SLOBODNÁ VOĽA JE BOHU NAJMILŠIA a ja nemám právo a ani predpoklady k tomu, aby som do tohto chodu zasahoval iba preto, že ja to tak chcem.

Pokora je prijatie slobodnej vôle všetkého - Božej vôle. Zbavovanie sa zodpovednosti za svoj život, to je hádzanie svojej vlastnej zodpovednosti na Boha. Téma VINA - ZODPOVEDNOSŤ a SLOBODNÁ VOLA - POKORA je na dlhšie riadky a určite sa to stane predmetom mojich ďalších úvah o ktoré sa s vami týmto prostredníctvom znova podelím....