Dodržuj 4 dohody, bude lepší svet

05/07/2022

Dielo Štyri dohody je kniha odhaľujúca naše sebaobmedzujúce názory, ktoré nás oberajú o radosť zo života. Pojednáva najmä o štyroch základných spôsoboch správania, ktoré dokážu naše životy rýchlo premeniť. Mňa veľmi zaujali tieto pohľady:

"Ešte pred naším narodením vytvorili ľudia, ktorí tu žili pred nami veľký vonkajší sen. Autor ho v knihe nazýva snom spoločnosti alebo snom planéty. Keď sa narodí dieťa, tieto pravidlá postupne vložíme do jeho mysle: čomu veriť a čomu nie, čo je a čo nie je akceptovateľné, čo je dobré a čo zlé, čo krásne čí škaredé, čo je správne a čo nesprávne.

Ako deti nemáme možnosť vyberať si názory a presvedčenia, súhlasili sme však s informáciami, ktoré nám boli odovzdané. Len čo súhlasíme, tak tomu uveríme. A toto sa nazýva viera. Mať vieru znamená veriť bezpodmienečne, bez kladenia podmienok. Výsledkom je, že sa podrobujeme so súhlasom. Tento proces nazýva autor krotenie ľudí. A prostredníctvom toho sa učíme žiť a snívať. Pri krotení človeka sa informácie z vonkajšieho sna prenášajú do vnútorného a vytvárajú ucelený systém našich presvedčení a názorov. Učíme sa aj hodnotiť: posudzujeme seba aj iných ľudí.

Všetko je založené na systéme predstáv a názorov, ktorý sme si nikdy nevybrali. Práve preto potrebujeme na spochybňovanie vlastných predstáv a názorov veľkú odvahu. Lebo hoci vieme, že sme si všetky tieto predstavy a názory nevybrali, pravdou je, že sme všetky prijali. Dohoda je taká silná, že aj keby sme pochopili, že jej koncept nie je pravdivý, máme výčitky, pocit viny a hanby, keď ideme proti týmto pravidlám.

Vaša myseľ je sen, v ktorom hovorí tisíc ľudí súčasne a navzájom si nerozumejú. Vytvárame si predstavu o tom akí by sme mali byť. A keďže nie sme dokonalí, odmietame sami seba. Miera seba_odmietania závisí od toho, ako veľmi sa dospelým podarilo narušiť našu integritu. Po skrotení už nie je našou úlohou byť dobrý pre niekoho iného. Nie sme dosť dobrí ani sami pre seba, pretože nezapadáme do vlastného obrazu dokonalosti. Nedokážeme si odpustiť, že nie sme takými, ako si želáme byť, či skôr takými, ako sa domnievame, že by sme mali byť. Naším najväčším strachom je byť sám sebou.

Podľa našej predstavy o dokonalosti posudzujeme aj druhých a tí, prirodzene, nespĺňajú naše očakávania. Spôsob akým posudzujeme sami seba je ten najprísnejší súd, aký kedy existoval. Keď urobíme chybu pred ľuďmi, pokúšame sa ju poprieť a zakryť. Ale keď sme sami, Sudca veľmi zosilnie a veľmi silný je aj pocit viny. Hranica vášho seba_hanobenia je presne tou hranicou, ktorú budete tolerovať inému."

Najlepší spôsob ako pochopiť štyri dohody a ešte sa aj zabaviť, je vzhliadnuť toto SKVELÉ PREDSTAVENIE:

https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY

Najmä prvá dohoda by mala byť povinným pozeraním najneskôr v období puberty, aby deti pochopili...  


Strach, vina a hanba sú prepojené s našimi spodnými troma čakrami z roviny Duše a spracovať ich je možné, iba ak sme ochotný nahliadnuť za závoj vlastných ilúzii a klamstiev. Táto "naša" rovina, spolu s rovinou Mysle sa spája v strede. Spojením všetkých základných citov (čakier) vzniká Aura a keď je citové pole vyrovnané vzniká sú_cit všetkých citov = cítenie tak utíchne. Pochopenie vedomia ako  princípu, ktorý nás "napája" všetkých rovnako by sa dal charakterizovať ako osvietenie = myslenie utíchne. Byť vyrovnaný citovo aj myšlienkovo "vyrovnáva" všetky naše štyri vnútorné "osobnosti", z ktorých každá má svoje určité zákonitosti. Človek sa tak vie nachádzať vo svojom strede a zotrvávať v ňom čo najviac pri oddanej duchovnej praxi. Trénovať Telo a Ducha zahŕňa prácu s Dušou a Mysľou a na oboch záleží rovnako. 

Ďalšie dve roviny sú individuálnejšieho charakteru, aj keď v najhlbšej podstate zastávajú rovnako princíp celistvosti. Naše hmotné schránky pochádzajú tiež z jedného zdroja Matky Zem aj keď v tomto živote som za svoju rovinu Tela (vnútorné dieťa) zodpovedný iba ja sám, rovnako ako som zodpovedný za rovinu svojho Ducha( vnútorné zviera). 


Vertikálna rovina Duše = súcit ( ružová) - spoj Túžbu a Strach (prehoď ich)

Horizontálna rovina Mysle = osvietenie ( zlatá?) - spoj Muža a Ženu (rozum a cit) 


Predtým než budem "prepájať" rozum s citom je dobré mať už "vybudovaný" súcit lebo aj sám Buddha kládol dôraz na to, aby pred osvietením vznikla v nás táto cnosť, inak sa osvietenie stáva čisto individuálnou záležitosťou a neprináša kolektívu uzdravenie.