Dokonalosť trpezlivosti a vytrvalosti

16/05/2022

Dokonalosť trpezlivosti

Pokiaľ rozvinieme trpezlivosť, budeme schopný dokončiť, čo sme si predsavzali a vyrovnáme sa ľahšie aj s trápeniami, ktoré si spôsobujeme sami, alebo s tými ktoré nám spôsobujú iní. Treba sa učiť v trpezlivosti znášať protivenstvo zo strany druhých. Pokiaľ sme trpezlivý, nemáme potrebu sa mstiť a netúžime ani po fyzickej či slovnej pomste. Musíme pochopiť, že druhá osoba na nás projektuje rušivé vplyvy a praje si nám škodiť nie preto, že ju to nejako zvlášť teší, ale nachádza sa vo veľkom zmätku.

Vieme presne a jasne, že túžime po šťastí a nie utrpení. Tak ako to platí pre nás, platí to bez výnimky pre všetky ostatné bytosti. Toto je veľmi dôležité pochopiť. Keď chránime pred utrpením a zmätkom seba, sme zodpovedný za to, aby sme ho nespôsobovali druhým. Ako zodpovedné osoby sa musíme naučiť prijímať svoje chyby a nezdary a neprojektovať ich na druhých. Veľmi často nám robí problém prijať svoje nedostatky. Myslíme si ,že za veci, ktoré nezvládame, sú zodpovedný druhý. To je však nespravodlivé a sebecké.

Neútočný postoj nezískame za noc. Vzorec agresivity v nás rástol dlhú dobu. Je však možné ho zmeniť a nie je to žiadna mystická transformácia, je to zmena v spôsobe uvažovania. Ak si uvedomíme aké zbytočné a bezúčelné je premietať agresivitu na druhých a nechávať sa ňou pohltiť, je to prvý krok k budovaniu tejto dokonalosti.

Keď sme plný hnevu, myslíme si, že tento človek je zlý, tamten nám škodí a ďalší je neúprimný. Na vine sú všetci ostatní, len nie my. Táto slepota v nás vyvoláva mnoho nepríjemných pocitov, pochybností a podozrení. Trpíme, pretože sa domnievame, že ostatní sú proti nám, že nás podvádzajú a klamú, avšak chyba je v skutočnosti v nás.

Akonáhle je myseľ riadne vycvičená a naučíme sa ju ovládať, telo a reč budú ukáznený smer mysli nasledovať. Keby sme išli opačnou cestou a snažili sa ukázniť telo a reč v situácií, keď je myseľ rozvášnená, cítili by sme veľké napätie. Pretože v nás nevládne kľud a mier, bude nám myseľ predkladať jednu sťažnosť za druhou. Je veľmi dôležité vedieť, ako s mysľou správne pracovať. Ak chceme rozvinúť mier a harmóniu prostredníctvom individuálnej vnútornej praxe, potrebujeme rozvinúť dokonalosť trpezlivosti, pretože naša neútočná a kľudná povaha sa stane jedinečným príspevkom k tomuto vznešenému cieľu.

Nakoniec sme často naštvaný a nervózny len z jedného dôvodu, že veci nezodpovedajú nášmu očakávaniu, ktoré je založené na sebeckom lpení. Pokiaľ je u niekoho niečo zle, je to u vás. Máte tie najväčšie chyby, ale najviac si sťažujete. Ste súčasťou sveta a nesiete individuálnu zodpovednosť za to, že svoju rolu zahráte správne. Pokiaľ bude vo vašej mysli namiesto agresivity mier, pomôžete mieru na celom svete omnoho viac ako nejakými povrchnými výrokmi či kvetnatými príhovormi.

Dokonalosť nadšeného úsilia

Začíname tým, že pracujeme na hmotnej úrovni, ktorú dobre poznáme. Aj keď nás čaká náročný projekt, ktorý si vyžaduje veľa práce, nepociťujeme nechuť a rozhorčenie. Teší nás, že môžeme túto prácu robiť.

Nadšené úsilie má dva aspekty:

Prvý znamená, že dôsledne a pravidelne si plníme svoje záväzky čo je v podstate zodpovednosť, ktorá je protijedom na váhavosť a zdržovanie, čo je v skutočnosti lenivosť. Lenivosť je zákerná slabosť. Pokiaľ hľadáme len zábavu, tento svet nám je schopný ponúknuť čokoľvek. Bez ohľadu na to, akou úlohou sa zaoberáme ( duchovnou či hmotnou), pokiaľ ju chceme úspešne dokončiť, potrebujeme k tomu nadšené úsilie a vytrvalosť.

Druhý, je úcta k svojím schopnostiam. Tento aspekt pôsobí ako liek na iný typ lenivosti, ktorým je podhodnocovanie seba samého. Nie je pravda, že jedna osoba je zo svojej podstaty pilnejšia než iná. Pokiaľ zostaneme visieť v pasci sebaočerňovania, vo vzorci duševnej chudoby, nikdy nič nedokážeme. Pokiaľ je niekto nevýkonný, plachý, nerozhodný a obmedzený v hmotných záležitostiach a snaží sa ako k poslednej možnosti utiecť k spiritualite, ani tu nedosiahne úspechu.

Pokiaľ sa vám nejaká práca nedarí, treba len zvážiť iné možnosti. 


Výpisky a inšpirácie boli z knihy:

Zaklady tibetského buddhismu - Cesty DHARMY od Khenpo Karthar