DOPADOVÉ (pádové) OTÁZKY

24/07/2023

ktoré si kladieme v DUCHOVNEJ GRAMATIKE a Spirit Quadrante.

Dopadové otázky majú veľký dopad na nás samých a hlavne na to, ako vnímame a prežívame život. Ak si zodpovieme tieto otázky, môžeme sa o sebe veľa dozvedieť. A s odpoveďami vieme ďalej pracovať.

 DO_pádové otázky smerujeme DO nás a teda sa výhradne týkajú nás samých (nezohľadňujeme pri nich iných ľudí a ani to, ako sa oni/ony správajú/nesprávajú). 

Ak naozaj pracujeme s odpoveďami, môžeme mnohé o sebe pochopiť. Ak chápeme seba, vieme kto sme. Ak vieme kto sme, a máme k sebe po_chopenie, nemusíme už nikoho iného chápať a uchopovať (ani manipulovať :), pretože sme schopný akceptácie

AKCEPTÁCIA je zručnosť, ktorá vychádza zvnútra von a tak sa v Duchovnej gramatike a SQ aj buduje. Jednou z možností ako budovať akceptáciu je práve cez PÁDOVÉ OTÁZKY.


"Pochop seba, pochopíš svet."