Izotropické a anizotropické stavy

10/12/2022

Izotropické stavy sú stále a rovnaké aj keď sa podmienky menia. Vonkajšie okolnosti nemajú vplyv na vnútorné prežívanie a následne ani na vyžarovanie do okolia. Prežívanie týchto životných kvalít ovplyvňuje vonkajšie prostredie skôr sálavým spôsobom, nakoľko zdroj sa nachádza v strede človeka a sála túto bezpodmienečnosť do všetkých strán rovnako.

Anizotropické stavy sa menia často a rôzne podľa vonkajších podmienok (miesta, situácie, ľudia). Toto prežívanie následne ovplyvňuje vonkajšie prostredie v ktorom sa jedinec nachádza a tým sa spätne ovplyvňujú vlastné vnútorné prežívanie. Je to určitý spôsob saṃsāry*, ohraničený pre tento jeden život (konkrétne situácie či vzťahy) a človek je neustále "dosadzovaný" do podobných rolí, kým nepochopí svoju masku a dobrovoľne ju nezloží z tváre. Pravdivosť a úprimnosť k sebe samému nás môže doviesť k ukončeniu samsáry v konkrétnej situácií a premene anizotropického stavu na stav izotropický.

Anizotropické stavy ovplyvňujú vonkajšie prostredie jednosmerným alebo striedavým prúdením energií, ktoré vychádzajú z ohraničených centier či "bodov". Menia svoju intenzitu a rovnako sa môže meniť aj prúdenie z jednosmerného na striedavé. Pokiaľ nedôjde k rozpoznaniu a celistvosti, nie je možné vystúpiť z prežívania izotropických stavov a sme neustále "dosadzovaný" do podobných situácií - poskytuje sa nám tým možnosť pochopiť = dostávame učenie.

Izotropické stavy sú najmä:

 • bezpodmienečná láska = súcit

 • bezpodmienečný rešpekt = úcta

 • bezpodmienečná vďačnosť = pokora

 • bezpodmienečná morálka = mravnosť

 • bezpodmienečná zásadovosť = loajalita

 • bezpodmienečná dôvera = oddanosť

 • bezpodmienečné dávanie = štedrosť

 • bezpodmienečné prijímanie = trpezlivosť

 • bezpodmienečný obdiv = múdrosť

 • bezpodmienečná odvaha = vytrvalosť

 • bezpodmienečná koncentrácia = mier

Anizotropické stavy sú najmä (od - po + všetko medzi tým):

 • láska = od milujúcej po nenávisť 

 • rešpekt = od obdivu po odpor 

 • vďačnosť = od prijímajúcej po nevďak 

 • zásadovosť = od striktnej hranice po bezhraničnosť 

 • dôvera = od viery po nedôveru 

 • dávanie = od nepodmieneného po podmienené 

 • odvážnosť = od hlúposti po paralýzu 

 • koncentrácia = od bdelosti po "spánok" 

 • hnev = od tichého po fyzickú agresivitu 

 • žiadostivosť = od chamtivosti po lakomstvo (zaslúžim si JA/TY vs. nezaslúžim si JA/TY)


*saṃsāra - koncept neustáleho znovuzrodzovania (v tomto ponímaní chápaný ako koncept neustáleho dosadzovania do rovnakých rolí a situácií)