Duchovne princípy a ich využiteľnosť

17/05/2022

Keď človek začne rozpoznávať seba samého vo vonkajšom svete a tomu svojmu vnútornému začína rozumieť o trochu viac, je vhodná doba začať toto poznanie uplatňovať aj v praxi. Až keď poznám seba, môžem si lepšie zvoliť spolupracovníkov či vhodné spôsoby ako pracovať tak, aby som dosahoval ja alebo celý môj Team (firma/rodina) lepšie výsledky.

Ako mám rozvinuté svoje štyri vnútorné osobnosti a v akom elemente sa cítim ako ryba vo vode? Zdá sa to byť ako najvhodnejšia otázka kde je možné začať.

Ak dominujem elementom vzduchu, je pre mňa vysoko vhodný človek s dominantným elementom zeme. No vždy to záleží od charakteru toho, čo chcem dosiahnuť a v akej oblasti. Pokiaľ svoje silné stránky spojíme a tým si navzájom "vykryjeme" tie slabé, môžeme dosahovať lepšie výsledky v tom hmotnom (pracovnom) svete, ale aj v rovine osobnej. Nie že by sme to nerobili počas celého nášho života, ale keď je to proces vedomý, človek sa učí akosi rýchlejšie...

Ideálom samozrejme je, ak človek dominuje všetkým štyrom osobnostiam i elementom zároveň a vie si cielene a vedome vyberať, ktorý kedy použije. No život nie vždy býva ideálny a tak treba začať seba - poznávať a zdokonaľovať sa vo všetkých oblastiach nášho života. Ľudstvo akoby už v celku chápalo, že je potrebný fyzický a mentálny rozvoj pre spokojnejší a zdravší život no oblastiam duševným a duchovným často nepripisuje vôbec žiadny význam. Majú však rovnako dôležité zastúpenie v našich životoch, aby sme mohli žiť spokojnejší a naplnenejší život.

Krátky vhľad do elementov:

Element vzduchu dominuje mysli, myšlienkam a teda aj slovu. Myšlienkový a slovný prejav využívajú najmä moderátori, rečníci, recitátori, speváci, spisovatelia, telefonisti, kouči....

Element vody dominuje citom, čo sú často pomáhajúce profesie alebo teda psychológ či poradca, sestričky a lekári, vychovávatelia....

Element zeme dominuje telu a hmote, je odrazom pevnosti a sily a preto je reprezentovaný najmä silovými zložkami ako policajt, vojak či inak uniformovaná "práca" ale aj silovo zdatný robotníci a podobne.

Element ohňa dominuje duchu a najmä tvorivosti čo je potrebné najmä v kultúre či umení akéhokoľvek druhu ale aj vo vede a pri bádaní a hľadaní nových súvislostí a objavov.

Svoje prednosti i slabosti by sme mali poznať, nie ich meniť alebo potláčať. Prednosti ukazovať všetkým, aby ich mohli využiť tí, čo to potrebujú a slabosti si nechať pre tých, ktorým dôverujeme. No oboje v sebe prijímať rovnako.