EGO a jeho podoby

08/06/2022

Ak máme štyri vnútorné osobnosti, tak každá z nich by mala mať určitú entitu, na základe ktorej "jedná" vo vonkajšom svete. Pre zjednodušenie "to" nazývajme EGO.

V živote jednáme z pozície muža alebo ženy (myslené vnútorné princípy - nie pohlavia). V našom živote nás stretávajú situácie, kedy je pre nás prirodzené jednať viac racionálne, rozhodne až tvrdo, no inokedy je vhodnejšie zvoliť mäkší prístup našej vnútornej ženy, ktorá je viac citová. Tieto dva "spôsoby myslenia", kedy spolu zdanlivo bojuje rozum a cit pozná väčšina ľudí. Najmä v oblasti vzťahov. Nutné je povedať, že mnohí zamieňajú citové vnímanie za svoju intuíciu, no pramení to z hlbokého nepochopenia toho, čo je intuícia.                                                                                                                            

ŽENA = ego pochádzajúce z citov (duševné ego)

MUŽ = ego pochádzajúce z mysli 

ZVIERA = Superego (svedomie)

DIEŤA = Intuícia

Definície jednotlivých štyroch osobností a ich úlohy v živote človeka je vhodné poznať. Pre pochopenie prepájania jednotlivých osobností si však zadefinujeme iba to, ktorá osobnosť sa kde v našom poli "nachádza" cez moje ftipné zobrazenie. :)

PREPÁJANIE HORIZONTÁLNE = Mužský a ženský princíp

Pred prepájaním je vhodné mať "vyriešené" svoje vnútorné osobnosti samostatne (do takej miery, do akej je to možné). Ideálne prepojenie týchto dvoch princípov je, keď sa vedia zastúpiť v ktorejkoľvek životnej roli a situácií. Potom si človek vyberá vedome svoju reakciu a teda či je potrebné reagovať viac racionálne alebo viac citovo.

PREPÁJANIE HORIZONTÁLNE = Zvierací a detský princíp

Naše vnútorné zviera predstavuje akéhosi predátora alebo vodcovský princíp, ktorý je zodpovedný za svoje konanie. Dieťa (božie) v nás, je akási obeť, ktorá je vo svojej podstate nevinná. Pokiaľ nemáme tieto vnútorné osobnosti spracované, staviame sa v životných situáciách a roliach do pozície buď obete, či manipulátora. Väčšinou je jedna z týchto dvoch osobností "vyvinutá" viac a druhá menej ( vhodnejšie by bolo použiť nespracovaná či utláčaná). V rôznych situáciách a roliach spolu "bojujú", striedajú sa a preberajú "velenie" aj tieto dva princípy. Nie len tieto dva ale všetky štyri sa rôzne prepájajú, na základe čoho vzniká akýsi úsudok a my potom jednáme (často nevedome).

PREPÁJANIE KRÍŽOVÉ je vhodné započať keď je značne pokročilé prepájanie horizontálne a vertikálne nakoľko muž a zviera sa majú podporovať a spolupracovať rovnako ako žena s dieťaťom. Všetky vnútorné princípy tak majú poskytnúť čo možno najlepšie zázemie hmotné i nehmotné a dostať naše "Ja" do pozície stredu, odkiaľ sa najlepšie vychádza.

Svoj stred a pokojný stav myslenia a cítenia je možné krátkodobo dosiahnuť vhodnou meditáciou. Pokiaľ človek aj v bežnom živote zotrváva vo svojom strede, pociťuje veľký kľud, harmóniu, pokoj aj bezpečie. Tento stav mu je až príliš vzácny na to, aby sa zo svojho stredu nechal "vytiahnuť" neuváženou reakciou cez ktorékoľvek "EGO", ktoré sa chce prejaviť iba preto, že je "nespracované" a myslí si, že má právo jednať samé za seba. V spojení je sila, ktorá oplýva duchovnou mocou, ktorá je úplná, všade prítomná a nevyčerpateľná.

Pre lepšie a vedomejšie dostávanie sa do svojho stredu, je vhodné poznať nie len os myslenia, ale aj os cítenia a najmä miesto ich stretávania sa v každej jednej životnej situácií, ktorú vo vonkajšom svete zažívame. Tento bod následne zvoliť ako východzí pri riešení a zvedomovaní si svojich zažitých vzorcov, ktoré sme počas života získali a ktoré nás "nútia" zo svojho pokojného stredu vychádzať.


Superego = svedomie podľa Feudovej psychoanalýzy (Freud rozpoznával tri základné časti osobnosti)

V tomto článku neboli informácie čerpané zo žiadnej knihy či inej publikácie. Uvedené informácie sú buď pravdivé, klamstvom alebo čistou ilúziou autora a teda obyčajné duchovné kecy.