Ego ako muž (centrá Mysle)

21/03/2023

Ak má ženská stránka Ega svojich základných osem centier, tak pre vyváženie je potrebné, aby nimi "dominoval" aj mužský princíp v človeku. Muž ako reprezentant Mysle a myslenia má za úlohu pochopiť, ako jeho Myseľ funguje a naučiť sa ju ovládať = používať konštruktívne. Pre lepšie pochopenie, bude rovina Mysle_nia rozdelená do základných ôsmych centier z ktorých každé bude mať pridelené číslo.

Číslo = zvuk (frekvencia, ktorú môžem vnímať cez slovo)

Farba = zrak (vibrácia, ktorú môžem vnímať cez hmotu)

Frekvencia a vibrácia sa nedá oddeliť, sú vo vzájomnej symbióze presne tak, ako sa nedajú oddeliť od seba jednotlivé centra Duše či Mysle. A predsa si ich rozdeľme:

Ak sme "uväznený" v nižších centrách (1. pamäť tela = bunková, 2. pamäť Duše = emocionálne vzorce alebo telo bolesti, 3. pamäť Mysle = myšlienkové vzorce alebo Ego vzorce) a teda naše 4. centrum Pamäti zodpovedá (= je plnené) týmito "informáciami", ktoré sú plné tráum a z nich pochádzajúce Ego vzorce, tak na základe toho žijeme a prežívame svoj život aj vo vyšších centrách.

5. centrum = Intelekt (teda zber/odovzdávanie informácií z/do vonkajšieho sveta) si potom "priťahuje" také informácie, ktoré zodpovedajú centrám nižším, ktoré plnia pamäťové centrum (číslo 4 - hlavná pamäť) zo spod. Ak je hlavné centrum pamäti plnené z nižších centier a aj zvrchu traumatizujúcimi informáciami, tak 6. centrum Inteligencie, nemá inú možnosť, iba pracovať s týmito informáciami (lebo iné nemá k dispozícií :). Ak sme od prvého po šieste centrum plný tráum a negatív, tak nemáme prístup k vyšším centrám a teda Intuícií či Vedomiu. Môžeme mať potom aj akékoľvek dobré telesné a genetické predpoklady, ale naše Ego je tým najlepším ničiteľom (alebo aj liečiteľom) svojho vlastného Tela, v ktorom prebýva. V prípade, že je Duch "odpojený", tak za prežívanie v Tele je (ne)zodpovedné Ego...

Ak dokážeme rozpoznať naučené a uložené vzorce a vzory "negatívneho" (skôr nízko vibrujúceho) pôvodu, zmeniť ich a tak uľaviť pamäti, poprípade ju začať cez intelekt a cielenú pozornosť plniť hodnotnými a zmysluplnými informáciami, tak aj inteligencia bude mať lepší "materiál" s čím môže ďalej pracovať. Ak máme plnohodnotné informácie (intelekt), tak inteligencia pracuje v náš prospech a nevŕta sa v traumách a starých vzoroch. Pre tieto účely je vysoko vhodné, naučiť sa techniku CIEĽENEJ POZORNOSTI. To neznamená, že traumy začneme popierať, ale že im budeme venovať pozornosť iba vtedy, keď sami budeme naozaj chcieť a spôsobom, aký sami uznáme za vhodný. Naše pudové, alebo emotívne či egoistické jednanie je týmto stále viac ovládané a zvedomované – a tak aj naša pamäť (akákoľvek) slúži stále viac na ukladanie prospešných vzorcov a vzorov. Ak sa človek naučí rozpoznávať Ego zničujúce programy a stáva sa stále viac vedomý, je mu stále viac umožnené "vstupovať" do intuície a tak "napredovať" aj do vyšších stavov Vedomia. Keď raz človek spozná svojho Ducha a túto prapodstatu v sebe samom, pochopí, že len vnútorný zdroj je zdrojom Pravdy a začína nastupovať na Duchovnú cestu. Je stále menej ovládaný vonkajším prostredím, toto už ho viac nemôže tak ľahko vykoľajiť a "donútiť" jednať pudovo, emočne či podľa nezvedomeného ego-vzorca, ktorý bol uložený do pamäti.

Začať meniť svoju pamäť, môžeme tým, kam upriamujeme našu vlastnú pozornosť a preto naučiť sa konštruktívne a vedome pracovať s vlastnou mysľou je zmyslom pre každého jedného človeka na zemi.

Popierať minulosť nemá zmysel a ak nás má naša vlastná minulosť niečo naučiť, aby sme jej nepodliehali aj dnes, tak je potrebné sa do nej pozrieť a vytiahnuť z nej múdrosť, ktorú nám zaručene prináša! Toto je však možné robiť za predpokladu, že môj vnútorný muž a žena spolu nebojujú (roztrieštené Ego), ale naopak spolu_pracujú. Poznať tak rozdiel medzi mužským a ženským princípom (aj ich jednotlivými centrami) je vysoko žiadúce pre konštruktívne a logistické smerovanie (mať metodiku či metodológiu). Ak poznám pravidlá hry, lepšie sa orientujem a hrám "hru" tak, aby boli výsledky v môj prospech. A čo je v môj najvyšší prospech, to je aj v prospech iného a čo je v prospech nás, to je v prospech Boží...

V akom záujme jednám? (translejt: Prečo robím to čo robím? Aký je môj zámer?) To je otázka, ktorú si môžeme pokladať v akejkoľvek situácií, v akomkoľvek vzťahu na akomkoľvek "mieste", lebo je na mieste...

Identifikovať aké Ego vzorce (emočné a mentálne) mali moji predkovia a či prešli aj na mňa (a v akej podobe), sa zdá byť ako dobrá cesta pri zvedomovaní samého seba (=práca s Egom). Len treba dať pozor na VINU!!! lebo nikto iný nemôže za to, ako vnímam svet a ako žijem svoj život, len JA sám...

Vina je tieňovým aspektom druhého centra Duše a pokiaľ neprejdeme z tieňov do darov (zodpovednosti), tak aj vzorce v druhom centre Mysle budú zodpovedať druhému centru Duše. Vina, vina, moja preveľká vina .... - a komu to pomôže?

Jednotlivým centrám aj prepojeniam vrámci jednej roviny aj prepojeniam oboch rovín: mužsko-ženským a žensko-mužským, sa budem viac venovať v publikácií.