EGO ako žena (centrá Duše)

21/03/2023

Žena je emočná bytosť a preto práve ženský princíp v každom z nás bude reprezentovať Dušu a duševné prežívanie okolností. Pre ľahšiu orientáciu v jednotlivých životných "témach", ktoré zažíva každý jednotlivec, si budeme túto rovinu Duše deliť na centrá, ktoré budú reprezentované  farbami.

V každom centre nás čakajú "výzvy" v podobe akýchsi tieňov, ktoré keď sa nám podarí transformovať na dary  (to čo je v zátvorke)  prinesie nám to možnosť "otvorenia" ďalších centier. Iba ak je človek odvážny, sebavedomý a zodpovedný, iba ak je ochotný byť úprimný a pravdivý, iba vtedy dokáže s vďakou a pokorou prijať aj smútok, ako najvyšší možný dar... Práve cez pokoru je možné dostať sa k tomu, čo nám prináša náš vnútorný muž a žena (teda ucelené Ego).

Spojením všetkých farieb dúhy, vzniká svetlo, ktoré budeme nazývať biela. Ak sa nám podarí dostať do harmónie základných sedem "tém" (tieňov) roviny našej Duše, tak dáme možnosť prejaviť sa hviezdnej čakre, ktorá "vpustí" Božskú energiu do nášho energetického systému a mi tak získame úplne iný zdroj energie. Napojíme sa na zdroj NadVedomia - "získame" svetlo (svoje).

Spojením prvého (červená) a posledného (biela), nám vzniká nová životná kvalita a to je Súcit (ružová). Súcit nie je láska a už vôbec nie láskavosť. Nie každý rozvinie súcit, ale lásku dokáže v sebe rozvinúť každý! Amám (v sebe, v rukách) svetlo, viem sa vydať aj do vlastných hĺbok. A ak mám vo "výbave" súcit (sám so sebou), tak čokoľvek čo tam nájdem viem transcendovať na zlato za predpokladu, že nastane harmónia a zmierenie sa. Iba ak sa človek zmieri a v mieri žije, môže dôjsť k poznaniu. Ak mám rád seba (láska - žena), môžem mať rád teba. Ak si vážim seba (úcta - muž), môžem si vážiť aj teba. Ak chápem dar života (vďačnosť - telo), som vďačný aj za tvoj život - mier a zmierenie. Ak sám som zodpovedný za svoj život (zodpovednosť - duch), nepreberám zodpovednosť za život tvoj. Dávam ti slobodu nie preto, že si ju zaslúžiš, ale preto, že ju žijem sám...

Človek by tak mal "budovať" lásku a úctu (= skrotiť Ego) v živote, následne vie pochopiť Dar Života a teda byť vďačný (=Telo). Ak neprebývajú v tele traumatizované fragmenty ega, tak Duch má voľnú "schránku" a preberá zodpovednosť (= Duch v Tele - zodpovednosť za činy, ale k tomu je potrebná nie len odvaha). 

Ak je naše vnútorné zviera (reprezentant Ducha - 4 kvadrant) rozpoznané, môže začať proces "krotenia" :) Aby si vedel použiť správne techniky krotenia, je vhodné poznať svoju hlbšiu podstatu. 


Poznáš svoje vnútorné zviera?