Elementy a naše vnútorné osobnosti

09/05/2022

Zdá sa, že štyri základné elementy sa vedia až príliš dobre rozložiť a zodpovedať jednotlivým vnútorným zložkám našej osobnosti.

Vo svete duchovna sú už plne akceptované termíny:

  • Vnútorné dieťa ( Zem - telo - hmota)
  • Vnútorná žena ( Voda - duša - city)
  • Vnútorný muž ( Vzduch - myseľ - myšlienky)

Na tieto témy je množstvo literatúry a nejeden duchovne hľadajúci pochopil prepojenosť a spojitosť medzi ženskou a mužskou polaritou v nás a potrebe byť vyvážený a spojený "v strede".

Nemenej dôležité je mať "spracované" vnútorné dieťa, ktoré ako reprezentant nevinnosti a čistoty potrebuje mať istotu, dôveru, starostlivosť a teda pocit bezpečia. Za všetky tieto aspekty v našom živote je najviac "zodpovedná" koreňová čakra a uzemnenosť je nutná pre pocit stability. Ako protipól k hmote a hmotnému telu sa javí vrchná korunná čakra, ktorá reprezentuje Ducha.

  • Vnútorné zviera (Oheň - duch - nehmota)

Ak oheň nehorí vôbec či horí príliš škodí nám samotným. Oheň a vnútorné zviera ako reprezentant životnej vášne, ktorá sa cez naše malé dieťa môže pretaviť do tvorivosti z čistej radosti a nevinnosti. Prepojenosť medzi týmito dvoma "osobnosťami" sa zdá byť ešte náročnejšia ako prepojenosť muža a ženy ktorá je prirodzená a často viditeľná aj vo svete vonkajšom.

Zdá sa, že každý element a teda aj každá zložka našej osobnosti dominuje iným vnútorným zvieraťom:

  • Zemské zviera
  • Vodné zviera
  • Vzdušné zviera
  • Totemové MOJE zviera

Zvieratá, ktoré v šamanizme dominujú určitým elementárnym prvkom sú špecifikované často v mnohých knihách či vyobrazeniach na skalách, jaskyniach, totemoch a pod. Aj keď sú určité preferované tvory často sa opakujúce, nie je možné vylúčiť akékoľvek zviera z duchovného sveta, ktoré sa zjavilo na našej planéte v hmote kedykoľvek od stvorenia vesmíru...

NAJDOMINANTNEJŠIE ZVIERATÁ V DUCHOVNOM SVETE:

ZEM: medveď, vlk, lev, had...

VODA: veľryba, delfín, žralok..

VZDUCH: orol, havran, kolibrík...

Zdá sa, že tieto tri elementy a ich reprezentanti vo zvieracej ríši sa môžu meniť a obmieňať počas celého života z hľadiska potreby podľa vonkajších okolností v našom živote. Na rozdiel od totemového zvieraťa, ktoré je stále, nemenné a "prítomné" od narodenia až po smrť.

Pre sebapoznanie je prínosné poznať svoje duchovné totemové zviera, ktoré nám môže veľa napovedať o určitých životných okolnostiach, našich vzorcoch chovania a pod. Nemenej dôležité je vedieť aké iné elementárne zvieratá sa vyskytujú v našej duchovnej blízkosti a ktorou energiou vieme či potrebujeme narábať častejšie či opakovane. Pre lepšie uchopenie a pochopenie seba je nápomocné poznať nielen svoje aspekty zvierat, ale i duchovnú zložku našich rodičov či iných osobností, ktoré mali významný vplyv na náš život.

Ak napríklad pochopím, že ma vychovával veľký a dominantný lev, ktorý neakceptuje potomstvo iných samcov, môžem pochopiť prečo mám ako muž (aj žena v mužskej polarite) taký problém prijať deti partnera, ktorý nepochádzajú z mojej krvi. Výchova a vštepovanie vzorcov je tak silné, že často ani netušíme, že vzorce podľa ktorých žijeme nie sú naše ale iba naučené a prevzaté. A možno je priamo mojím totemovým zvieraťom lev a tento aspekt jeho života je v mojom živote ešte viac dominantný a ťažšie spracovateľný. Poznanie je jediná cesta ako žiť lepší a spokojnejší život.

SEBAPOZNANIE JE CESTA

Duchovné či elementárne zvieratá treba spoznať, poznať, prijať a ďalej s nimi pracovať, nie s nimi bojovať. Iba spracované duchovné zviera je môj spojenec a dokiaľ ho nepoznám, neprijímam či nemám spracované, môže mi viac škodiť ako pomáhať.