ELEMENTY V DUCHOVNEJ GRAMATIKE

06/07/2023

a čo (obrazne) predstavujú:

ZEM – Telo, fyzický predpoklad (najmä sila). Ak element zeme v živote človeka "chýba" sme neuzemnený a nestáli, často slabý fyzicky a zo slabých koreňov ani nevyrastá silný kmeň, koruna či listy/plody. Zle vyživované Telo o ktoré sa nestaráme, býva náchylné na choroby a keď nás Telo "zrádza" v základných otázkach väčšinou ho obviňujeme, zahanbujeme a celkovo sme smutný zo svojho stavu ZEME. Nenávisť k vlastnému Telu je koreňom všetkého zla v našom individuálnom živote. Z tohto zla (nenávisti) potom vyrastá všetko ďalšie...

Zodpovedný vzťah k svojmu fyzickému Telu je koreňom pre zdravý rast, aby aj voda mohla vyživovať celý náš systém z dobrej koreňovej sústavy až k listom/plodom. Listy zelené a zdravé sú tak pripravené lepšie prijímať element slnka (oheň) a tak utvoriť živú pôdu pre plody a celkovo zdravú prosperitu života a ďalej sa v zdravý rozmnožovať.

Človek, ktorý má vhodný pomer zeme je odvážny a uzemnený, od prírody skvelý vodca (seba). Ak je zeme príliš, človek býva zatvrdelý a nejde s ním vôbec pohnúť - korene sú asi zbytočne hlboko. :)

Často sa to prejavuje v súvislosti s vetrom (myšlienky), že ani veľký hurikán od iných s ním nepohne a zatvrdelo si bude myslieť svoje.:)

VODA – Duša, menej fyzický predpoklad a najmä pružnosť. Voda sa vie prispôsobiť a meniť skupenstvá do troch podôb. Ak sú korene zdravé, voda z hĺbky zeme môže prúdiť do celého našeho systému hmoty (Tela).

Článok o vode tu.

VZDUCH – Myseľ je zdanlivo nefyzický a veľmi ľahko premenlivý. Silný vietor vie vykoreniť aj veľký strom (ak nemá dobré korene). Ak sú korene prehnité či slabé, aj slabý vietor (prúd myšlienok) nás vie vykoreniť (rozhodiť).

Článok o vzduchu tu.

OHEŇ – Duch ako prejav života (svetlo, teplo). Niekde na počiatku života, stojí slnko a s ním aj teplo. Neskôr sa vo vode objavil prvý život (vyformovaná hmota do tela = zem) a nakoniec život vystúpil NA zem a naučil sa dýchať vzduch. V evolúcií života ako takého teda môžeme zastávať túto postupnosť: OHEŇ, VODA, ZEM, VDZUCH.

Zapísané v quadrantoch: 4Q, 2Q, 1Q, 3Q

V evolúcií človeka treba priznať, že najskôr sa z vedomia "vyčlenila" myseľ, ktorá začala cítiť emócie a aj pocity vďaka nášmu Telu.

Zapísané v quadrantoch: 4Q, 3Q, 2Q, 1Q

Ak sa však dnes chceme dostať bližšie k Bohu (vedomiu), tak cesta vedie asi trochu opačne. Od spoznávania - vďačnosti a lásky/úcty k životu v Tele, sa človek učí milovať svoje ego ako nástroj, aby nakoniec prišiel k Bohu.

Zapísané v quadrantoch: 1Q, 2Q, 3Q, 4Q

Touto cestou nás vedie aj Duchovná gramatika a vďaka metodoLOGICKÝM postupom "zapísaným" v Spirit Quadrant, nás prevádza skrz najsilnejšiu hmotu, cez jemnohmotu až do nehmoty.

...príjemnú cestu...