Elementy v prežívaní človeka

26/07/2023

Práca s elementami v Spirit Quadrante


Každý človek sa v rôznych životných situáciách prejavuje rôzne. Vo všeobecnosti máme určité charakteristiky (životné skúsenosti), ktoré predurčujú naše chovanie a prežívanie. Možno viete, že so susedom sa neradno púšťať do politických rozhovorov, lebo je vo svojich názoroch príliš zatvrdnutý až prechádza do hnevu. Susedka zasa stále mení názor na zdravé stravovanie či chlapov. :) Neuchopenie elementov znamená, že nemáme uchopené vlastné prežívanie. Každý element má určitú charakteristiku a môže sa prejavovať deštruktívne / konštruktívne. Ak zistím, že ma ovláda hnev v určitej situácií alebo vzťahu, nemusím to hneď meniť či popierať, ale pri práci v SQ to stačí pozorovať. Zistiť o svojom prežívaní a chovaní čo najviac je žiadúce, aby človek došiel k pochopeniu a možnej zmene, ak uzná že ju chce učiniť. 

Aby bola zem úrodná potrebuje základné tri veci : vodu, vzduch a svetlo (ekvivalent ohňa). Cieľom v SQ je dosiahnuť čo najvyššie možné vyrovnanie elementov v bežnom prežívaní, aby sa človek mohol rozhodnúť ako zareaguje. 


Zem sa najlepšie využíva ak prináša úrodu. (dar Zeme je zásadovosť)

Voda sa najlepšie využíva ak prináša očistu. (dar Vody je prispôsobivosť - láskavosť)

Vzduch sa najlepšie využíva ak prináša sviežosť. (dar Vzduchu je prispôsobivosť - premena)

Oheň sa najlepšie využíva ak prináša teplo.  (dar Ohňa je 


Každý element vie byť tvorivý a prinášajúci to, čo nám je ku prospechu. Každý element však vie ničiť: zemetrasenia, zosuvy pôdy, výbuchy sopiek, záplavy, cunami, tornáda, cyklóny, požiare...


Ako je to s elementami v hmotnom "reálnom" svete, tak to vie byť aj v tom menej hmotnom - duchovnom. Človek by mal poznať seba a kde páli mosty, kde nastáva zosuv pôdy či je príliš zatvrdnutý ako kameň, kde sa utápa či utápa iných, poprípade je ako víchrica.... 

Ak je človek pánom svojich elementov a elementárnych prejavov, tak sa sám vedome rozhoduje ako bude situácie prežívať (konať, cítiť, myslieť, žiť). Máme teda úrodnú Zem (Telo = život), ktorej ponúkame dostatok čistej vody, sviežeho vzduchu a svetla/tepla na rast toho, čo práve potrebujeme? 

Oheň je v deštrukcií Hnevom. / Oheň je v konštrukcii Vášeň. 

Vzduch je v deštrukcií Nestálosť. / Vzduch je v konštrukcii Dômyselnosť. 

Voda je v deštrukcií Ľútosť. / Voda je v konštrukcii Láskavosť. 

Zem je v deštrukcií Tvrdo_zakorenenosť. / Zem je v konštrukcii Opora. 


Ak mám v živote oporu a viem ponúknuť láskavosť a dômyselnosť (sebe aj iným), môžem prežívať život s vášňou. 

Prvá je teda dôležitá opora v našom živote. A na tému opory bude iný článok...