Financie, banky a podvody

12/03/2023

Ak človek venuje príliš veľkú pozornosť duchovným kecom, nemá už toľko priestoru, vzdelávať sa v 1. kvadrante (= oblasť života, ktorá "zastáva" hmotu aj hmotné zabezpečenie).

Rozumieť politike, ekonomike, finančnému systému či obchodu, je rovnako dôležité ako poznať svoju Duchovnú podstatu (pokiaľ nie si mních v kláštore :) - ten to ozaj nepotrebuje vedieť, tomu stačí poznanie jeho Tela a všetkého čo s tým súvisí. Všetci ostatný, ktorý žijú "normálne" životy by mali poznať "pravidlá hry" a peniaze používame každý...

Ak by teda duchovný bratia a sestry nevedeli, tak náš finančný systém - JE PODVOD!

Niekedy bol papierik krytý zlatom a tým sa myslí, že keď ste s týmto papierikom (doláre) prišli do banky, tak vám vyplatili alikvotnú časť v zlate. Dnes vám nevyplatia nič a dokonca vám ani nemusia dovoliť disponovať vašimi papierikmi podľa vašich predstáv (viď nedávno Cyprus). Možno to došlo tak ďaleko práve preto, že človek vo svojej pohodlnosti (možno z nevedomosti) dovolil pretvoriť niečo naozaj hodnotné (kovy) na papieriky, a tie následne na čísla v počítači. V posledných dňoch sa na svetovom poli udiali zásadné veci a mali by ste o tom vedieť, týmto ponúkam nejaké zdroje na naštudovanie:

Pre celkové pochopenie finančného a bankového systému je skvelé toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ6EWnfdeqQ

K aktuálnym témam sledujem Juraja Karpiša, Markétu Šichtařovú alebo YT kanál Rozumný investor či iné. K situácií krachu banky Silicon Valley Bank:

https://www.youtube.com/watch?v=hsDIR9xCb0U

https://www.youtube.com/watch?v=kqt4yd2yo1E

či čokoľvek čo si nájdete sami, lebo zdrojov je veľa, tak ak vám náhodou banka odmietne vyplatiť vaše peniaze z účtu, nehovorte, že ste o tom nevedeli.... (Dôležité je vedieť, že ono sa to nemusí stať, ale môže.) Všetky úspory nad 10 000 € by som asi zvažovala premiestniť do niečoho stabilnejšieho. Myslím, že čokoľvek hmotné kúpiť, je v tejto situácií rozumnejšie, ako mať čísla na účte:

  • nehnuteľnosť ( no zváž KDE)

  • kovy ( no zváž AKO alebo KTO)

  • potraviny či iný tovar (no zváž ČO)

Ste pripravený na to čo nastáva alebo žijete prítomnosťou a duševne ste si uleteli mimo svet (tvrdej) hmoty? Byť duchovne založený človek pre mňa znamená, že jednám z pozície Ducha (vnútorný pozorovateľ), ktorý chápe význam viacerých aspektov života a zaujíma k tomu zodpovedný postoj práve preto, že je Vedomý. Svoj život si delím do štyroch základných kvadrantov a tak v tom mám poriadok. Ponúkam toto základné delenie a náhľad do tohto systému v skratke:

1.kvadrant = hmota a hmotný svet ( 1. Telo – strava, pohyb, spánok / 2. Zabezpečenie – peniaze, majetky, akcie, podnikanie, pasívny príjem / 3. Vzťahy intímne a kto sem patrí – koho si pustím k Telu, na Telo, do Tela / 4. Pamäť Tela – moje traumy, moji predkovia a ich traumy zapamätané v bunkovej pamäti...)

2 kvadrant = subjektívna realita a moje emócie (najmä strachy, viny, hanby, smútky, klamstvá, ilúzie, túžby a pýcha). Čoho sa bojím, začo sa viním, kedy sa hanbím, v čom ešte klamem, kde a kým manipulujem, po čom túžim a kde sa povyšujem/ponižujem.

3 kvadrant = iluzórny svet mysle a poznať (nielen) svoje myšlienky ( najmä pudy, emočno-mentálne vzorce a mentálno- emočné vzorce, pamäť Ega – situácie z tohto života, čím mam plný intelekt a ako používam inteligenciu, rozvíjanie intuície a práca s ňou a v neposlednom rade rozpoznať myseľ vo vedomí)

4 kvadrant = duchovný svet a filozofia (prúd nikdy nekončiacich otázok a neustále spochybňovanie), rola pozorovateľa, ktorý sleduje všetko čo sa odohráva v myšlienkach, emóciách a činoch...