FLOW - stav potrebný v našom živote

10/06/2022

Flow je veľmi intenzívny a naplňujúci pocit. Doslova vzrušujúci zážitok, ktorý môže byť sprevádzaný aj fyzickými prejavmi ako husia koža či chvenie... Flow môže pochádzať z aktivity, kedy sa venujeme niečomu, čo nás naozaj baví. Tiež pramení z pasivity, napríklad pri počúvaní hudby alebo pri spojení aktívno- pasívneho procesu čo môže byť tanec alebo milovanie.


Efekty takýchto stavov na človeka bližšie skúmali už mnohí a všetci zaznamenali nielen telesné prejavy ale hlavne stratu kontaktu so sociálnym a fyzickým prostredím. Čas v stave flow človek prestáva vnímať rovnako, ako pre neho mizne priestor. Nastáva akési emocionálne spojenie či rozplynutie sa. Zdá sa, že tieto dve zdanlivo odlišné slová popisujú ten istý stav či pocit.

CELISTVOSŤ a PRÁZDNOTA

Čas a priestor pre mňa neexistuje lebo SA NÍM STÁVAM = celistvosť.

Čas a priestor neexistuje, tak NIE SOM ANI JA = prázdnota.

Stavy flow majú na náš život veľmi dobré účinky a dokonca dlhotrvajúce. Preto:

1. Každá bytosť by si mala nájsť v živote činnosť pri ktorej zažíva takéto stavy. Čokoľvek čo ťa baví robiť a zabúdaš pri tom na čas.

AKTIVITA = TVORENIE = vyžitie pre tvoje vnútorné dieťa

2. Každá bytosť by si mala nájsť hudbu, kedy v stave nečinnosti bude zažívať splývanie či rozplývanie seba samého v časopriestore.

PASIVITA = NETVORENIE (žiadna zodpovednosť) = pre tvoje vnútorné zviera

3. Každá bytosť by mala zažívať stavy flow pri aktívno-pasívnom procese milovania a teda spájania muža a ženy. Lebo o tom je sexuálna energia z ktorej pramení najväčšia duchovná energia a moc. A dokonca sa môže stať aj jedna zaujímavá vec:

sTVORITEĽ sTVORÍ TVORIVÉHO TVORA (dieťa)


A ak sa nemáš s kým milovať, môžeš proste tancovať. :)

No nezabudni na hudbu, bez tej to splývanie pôjde o dosť ťažšie...