Fragmentácia človeka

02/11/2022

SPIRIT KVADRANT sa skladá zo štyroch "položiek"

Každý máme nefyzickeho Ducha a fyzické Telo cez ktoré sa Duch v hmote prejavuje. Samozrejme nám do toho stále niekto kecá a tým "vinníkom" je EGO. Ego jednajúce ako Muž alebo Ego jednajúce ako Žena = Manipulátor a hry na tyrana alebo obeť

Oboch (muž a žena) však potrebujeme pre život na tomto svete a otázne ostáva, či jednáme cez Ego alebo Ego jedná cez nás. Lebo ak naše Ego pôsobí v hmotnom tele až príliš často a nezvedomene, prichádzajú nám do života trápenia v podobe myšlienok, emócií a nakoniec aj fyzických chorôb. Ako tomu zabrániť??  Zvedomiť sa! = prebudenie. Aby bol človek viac vedomí v procesoch vnútorných je dobré poznať trochu teórie. Toto by sme chceli docieliť základným rozdelením človeka na štyri roviny: 

Roviny znázornené na obrázku sa zdajú byť samostatnými "jednotkami" avšak ich prepojenosť je dôležitá pre prežívanie života v celistvosti. Rovina Mysle a rovina Duše sa vedia spojiť v strede, ale pokiaľ je Ego "uviaznuté" vo "vnútri" a Duša "vonku" (kde si môže značne uletieť), nie je možné byť celistvou bytosťou. 

Duch sa nachádza v hmote = v Tele a otázne je, či tvorí dvojitú nepriepustnú hranicu medzi Mužom a Ženou. Pokiaľ táto hranica rozdeľuje Myseľ a Dušu človek je fragmentovaný a kým takto žijeme svoje životy, môžeme poznávať jednotlivé fragmenty, aby sme vedomou cestou došli k celistvosti... 

Keď sa jedna z hraníc zmení na bielu = svetlo, nastáva proces prebudenia (uvoľnenia) Ducha. Človek sa tak môže prebúdzať do Vedomia dvoma smermi:

  • z vonkajšej hranice (Duša chce ísť dnu)
  • z vnútornej hranice (Myseľ chce ísť von)

Obe sú v poriadku a záleží to na každom jedincovi ako mu to je lepšie, ľahšie, príjemnejšie, prirodzenejšie... Vedieť o oboch možnostiach je žiadúce, avšak je treba ísť vlastnou cestou.