Fúzia informácií 

25/05/2022

Tma - ego - podčakra ( hviezdna čakra tela) - genetická výbava tela ( telesných predkov)

Svetlo - duša - nadčakra (hviezdna čakra duše) - genetická výbava duše ( duševných predkov)


ELEMENTY:

 • Telo - element Zeme - ego (rozum alebo pud) - zodpovednosť - hnedá/bronzová
 • Myseľ - element Vzduchu - stred (myseľ alebo tvoriteľ) - šedá/strieborná
 • Duch - element Ohňa - zviera ( mozog alebo inštinkt) - vášnivosť - zlatá
 • Duša - element Vody - duchovné srdce (cit) - slobodnosť - modro.biela
 • Duch svätý - element Kovu - súcit - biela/ružová - diamant


ČAKROVÝ SYSTÉM:

0. podčakra Ega - hnedá - zemská - zodpovednosť - túžba

 1. čakra - červená - koreňová - sila - strach (prevzať zodpovednosť)

 2. čakra - oranžová - sakrálna - tvorivosť - vina (za to čo u.robím)

 3. čakra - žltá - solárna - intelektuálnosť - hanba (sa pýtať/povedať)

 4. čakra - zelená - srdcová - láskavosť - smútok (zo zranenia mňa/iných)

  STRED - šedá/strieborná alebo až svetlo.ružová (poznanie či súcit)

 5. čakra - tyrkysová - krčná - pravdivosť - klamstvo (klamem iným)

 6. čakra - indigo - očná - jasnosť - ilúzia (klamem seba)

 7. čakra - fialová - korunná - duchovnosť - túžba (byť slobodný)

8. nadčakra Duše - biela - svetelná - slobodnosť - strach


Človek môže dosiahnuť šedú farbu spojením čiernej a bielej. Ak si teda vysporiada svoju "temnotu" a "objaví" svoju dušu, obe zložky spracuje a spojí ich, dosiahne akéhosi stredu. Nie je teda potrebné dosiahnuť vyváženosť všetkých čakier ( spojením dúhy = svetlo), aby bol človek vo svojom strede.

Ak je človek v strede ( zo začiatku na chvíľu, no tento stav sa dá upevňovať a zotrvávať v ňom čoraz dlhšie) dosiahne na všetky svoje roviny, osobnosti či elementy tak ako potrebuje.

V prípade, že človek vysporiada si vlastnú temnotu a vyrovná svoje čakry natoľko, že je možné ich prepojiť (kundalini), je potom možné "zmiešavať" červenú s bielou. Spojením slobodnosti a sily vzniká súcit reprezentovaný ružovou. Človek tak chápe telom, dušou, mysľou i duchom svätým, každý aspekt života jednotlivca a celku. Súcit je poznanie pravdy a preto súCÍTI so všetkými rovnako.

Ako dosiahnuť pokojnú myseľ a stred?

Spracovať svoju temnotu a teda aj sPRACOVAŤ so svojím egom. Rozpoznávať svoje hriechy a poškvrny mysle. Rozpoznať v sebe i božskosť, jemnosť a nevinnosť. Kultivovať čo najviac cnosti a dokonalostí. Spraviť si so svojej mysle pokojného spojenca a nie večného bojovníka. Učiť sa koncentrovať a meditovať, prepájať seba so sebou samým. Poznávať seba je jediná cesta... A čo potom?

Naučiť sa spočívať vo svojom strede čo najviac, by sa malo stať naším najväčším životným cieľom. Ak toto dosiahneme bude to naozajstný úspech.

Čo je to úspech?

Úspech je vtedy úspechom keď všetkým ľuďom prináša to isté a je nemenný v čase i priestore. Ak nemôžeme určitý pojem či slovo zadefinovať tak, aby bolo platné pre všetkých rovnako je to "len" relatívna pravda alebo akási ilúzia jednotlivcov. Toto si treba v živote uvedomiť a začať rozoznávať pravdu od ilúzie (relatívnej pravdy).

Relatívna pravda má v živote jednotlivca nezastupiteľné miesto, no treba pochopiť, že čo je úspech pre mňa, nemusí byť pre druhého a tak oba pohľady sú relatívnou pravdou každého pozorovateľa. Platí to pre mnohé pojmy, ktorým sme akosi uverili, že predstavujú to a iba to, čo si pod nimi predstavujeme mi sami. Tak to ale nie je, lebo každý jeden pohľad má rovnakú dôležitosť a to je vesmírny zákon, ktorý nejde porušiť. Zákon rovnocennosti.

Pojmológia slova ÚSPECH

Ak za úspech považujeme vlastniť prosperujúci podnik, môže to jednému človeku priniesť úplne iný po.cit ako niekomu ďalšiemu. V tomto ponímaní nemá úspech všeobecnú platnosť a je teda ilúziou alebo relatívnou pravdou každého jednotlivca.

Ak za úspech považujeme pokojnú a kľudnú myseľ, prináša to všetkým ľuďom rovnaký výsledok, a teda úspech sa úspechom stáva pre svoju absolútnu platnosť nemennú v čase i priestore.

Čo je šťastie pre teba nemusí byť pre mňa... ( napr. kúpiť si psa) Preto používať pojem šťastie vo význame: To bolo ale šťastie ( teda ako univerzálne platný pojem sa zdá byť veľmi nešťastné :D a hlavne nepravdivé!)

Život asi nebude taký jednoduchý ako by sa zdal, no je na nás či sa chceme zamýšľať alebo spať.