G. I. Gurdžijev II.

14/11/2023

Výpisky z knihy Pohľady zo skutočného sveta

Postoje a ohľady

Máme dva životy, vnútorný a vonkajší, a teda máme dva druhy brania ohľadov. Tieto dva druhy ohľadov, sú však odlišné. Musíme sa teda naučiť ovládať oba druhy samostatne. Nechceme zmeniť iba vnútrajšok, ale aj vonkajšok. U bežného človeka je vonkajší postoj následok vnútorného postoja. Keď je zdvorilý niekto zvonka, budem aj ja zdvorilý. Avšak tieto postoje je nutné oddeliť. Najskôr musíme oddeľovať a potom znova spájať, odhodiť čo je zbytočné a vybudovať niečo nové. Ak je niekto sprostý, nesmieme na neho vnútorne reagovať. Každý, komu sa to podarí, bude slobodnejší. Avšak je to veľmi ťažké. 


Čo je vnuknutie? 

Je to určitá asociácia. Je to práca jedného centra. Vnuknutie je lacné, tým si môžete byť istý. Iba konflikt a spor môže priniesť výsledok. Všade, kde existuje aktívny prvok, existuje tiež pasívny prvok. Ak veríte v Boha, veríte tiež v diabla. Nič z toho nemá žiadnu hodnotu. Či ste dobrý alebo zlý - je to jedno. Cenu má iba konflikt medzi dvoma stranami. Keď sa pokúsite urobiť niečo, čo nechcete - budete trpieť. Pokiaľ chcete niečo urobiť a neurobíte to - budete tiež trpieť. 

Čo je utrpenie? 

Utrpenie môže byť rôzneho druhu. Pre začiatok ho rozdelíme na nevedomé a vedomé. Prvé neprináša žiadne výsledky. Napríklad, trpíte hladom, lebo nemáte peniaze na to, aby ste si kúpili chleba. Ak však chleba máte, ale nejete ho, je to lepšie utrpenie. Keď trpíte jedným centrom, buď mysliacim alebo citovým, dostanete sa do blázninca. Utrpenie musí byť harmonické. Musí existovať súlad medzi jemným a hrubým. Inak sa niečo môže zlomiť. Máte mnoho centier: nie tri, päť, šesť, ale viac. Medzi nimi existuje priestor, kde môže dôjsť k sporu. 

Podstata správnej práce človeka je v tom, aby tri centrá - pohybové, emocionálne a mysliace - pracovali spoločne. Predtým, než začneme pracovať so všetkými centrami a sústreďovať ich na prácu, je nutné si pripraviť každé centrum zvlášť, tak aby sa každé vedelo sústrediť. Naše pohybové centrum je viac menej prispôsobené. Obťažnejšie je to s mysliacim centrom a najťažšie s centrom emocionálnym. 

Blázon aj chytrák, grázel aj slušný človek nám rovnako môžu poslúžiť ako zrkadlo a šok k tomu, aby sme videli, skúmali a využívali ho pre prácu na sebe samom. 


ENERGIA - SPÁNOK

Koľko energie spotrebuje niekto, kto strávi celý deň fyzickou prácou? Veľa. Avšak, spotrebuje jej ešte viac, keď bude v kľude sedieť a nerobiť nič. Naše veľké svaly spotrebovávajú menej energie, pretože sa viac prispôsobili zotrvačnosti, zatiaľ čo malé svaly spotrebujú viac, pretože sú menej prispôsobené zotrvačnosti a uviesť ich do činnosti je možné len silou. Napätie vyžaduje energiu. Bez napätia sa spotrebováva menej energie. Keď urobím náhly pohyb, prúdi tam energia, avšak keď budem pohyb opakovať, zotrvačnosť už energiu nevyžaduje. 

Ak niekto trpí chronickým napätím, potom bude aj v stave nič nerobenia spotrebovávať viac energie ako ten, kto strávi celý deň fyzickou prácou. Musíme mať na pamäti, že táto energia, ktorou plytváme, je potrebná pre prácu, ktorú zamýšľame robiť, a bez nej nemôžeme nič dosiahnuť. Nemôžeme získať viac energie, jej príliv sa nezväčšuje. 

Oslobodiť sa od napätia má nesmierny význam. Keď sedíte a nič nerobíte, nechajte Telo spať.  


Ľudský spánok

Nie je ničím iným, než prerušením spojenia medzi centrami. Naše centrá nikdy nespia nakoľko ich život a pohyb tvoria asociácie. Zastavenie asociácií znamená smrť. Pohyb asociácií sa v žiadnom centre ani na chvíľu nezastavuje, plynú ďalej dokonca aj behom najhlbšieho spánku. Jediný rozdiel je v sile spojenia medzi rôznymi centrami. Účel spánku je dosiahnutý vtedy, keď sú prerušené všetky spojenia medzi centrami. Hlboký spánok je stavom, kedy nemáme žiadne sny ani prežitky. Ak snívame, znamená to, že jedno zo spojení nie je prerušené. Pokiaľ teda vidíte a pamätáte si, čo sa vo vás odohráva, znamená to, že jedno centrum pozoruje iné. Nevieme však, ako vlastnými silami tieto spojenia prerušiť - k ich prerušeniu a znovu nadviazaniu spojenia u nás dochádza mechanicky. 


Spojenia medzi centrami

Najprimitívnejšie a najprístupnejšie je spojenie medzi pohybovým centrom a formujúcim ústrojenstvom. Toto spojenie je najhrubšie, "najpočuteľnejšie", najrýchlejšie, najsilnejšie a najlepšie. Je ako široká trubka (má na mysli spojenie, nie centrum). Najrýchlejšie sa utvára a najrýchlejšie sa zaplní. Za druhé sa považuje spojenie so sexuálnym centrom. Tretie je spojenie s emocionálnym centrom a štvrté je spojenie s mysliacim centrom. 

Prvé spojenie existuje a funguje v každom človeku, asociácie sú prijímané a prejavované. Druhé spojenie existuje u väčšiny ľudí. Čiže najviac ľudí žije prvým a druhým centrom - celý svoj život, všetky ich  vnemy a prejavy prichádzajú z týchto centier a vznikajú v nich. Ľudia, ktorých emocionálne centrum je v spojení s formujúcim ústrojenstvom, sú v menšine a celý ich život prebieha skrz toto centrum. Nie je ale takmer nikto, v kom by fungovalo spojenie s mysliacim centrom.