G. I. Gurdžijev

16/10/2023

Výpisky z knihy Pohľady zo skutočného sveta


"Všetko vo Vesmíre je jedno, všetko má rovnaké práva, a preto z tohto uhlu pohľadu je možné dôjsť k poznaniu vhodným a dôkladným štúdiom, bez ohľadu na to, v akom bode sa začne. Nutné je vedieť iba to, ako sa učiť."

Otázka: Je poznanie, o ktorom hovoríte, dostupné aj nevedomému, nevzdelanému človeku? 

Odpoveď: Najvzdelanejší učenec by sa mohol ukázať ako totálny hlupák v porovnaní s negramotným roľníkom, ktorý má poznanie. Znie to ako paradox, avšak porozumenie podstaty, kvôli ktorému ten prvý strávi mnoho rokov precíznym výskumom, získa ten druhý neporovnateľne hlbším spôsobom behom jednodennej meditácie. Je to otázka spôsobu premýšľania - hustoty myslenia. 

V knihe sa ďalej pokračuje rozhovorom s jedným konkrétnym žiakom, ktorý mnoho rokov študoval okultnú literatúru a veľa iných textov, aby dosiahol osvietenie (zasvätenie). Gurdžijev mu toto objasňuje: 

Mnoho z toho čo sa hovorí v okultnej literatúre je nepresné a povrchné. Staňte sa majiteľom svojich vlastných spoľahlivých myšlienok a ničomu nedôverujte. Keď potom sami, na základe spoľahlivého úsudku a argumentácie nadobudnete neotrasiteľné presvedčenie, úplne porozumenie niečomu, potom ste dosiahli určitú úroveň zasvätenia. Všetko čo potrebujete už viete, a ja som iba uviedol vaše znalosti do poriadku. Systematizoval som ich. Dal som vám vodítko k možnosti zaujať nový uhoľ pohľadu, z ktorého môžete osvetliť a dať dohromady svoje znalosti. Zasvätíte tak samého seba, lebo existuje iba jedno zasvätenie - seba-zasvätenie. Môžeme druhým ukazovať a udávať smer, ale nie ich zasväcovať. 

Pamätaj, každá minca má svoj rub. Štúdium okultizmu ponúka veľa pre cvičenie mysli, avšak ľudia často, bohužiaľ veľmi často, nakazený jedom záhadnosti, usilujú o praktické výsledky, aj napriek tomu, že nemajú úplnú znalosť toho, čo a ako musí byť urobené, a nenávratne si ublížia. Harmónia je porušená. Je stokrát lepšie nič nerobiť, ako jednať bez znalosti. Hovoríte, že poznanie je skryté. Tak tomu nie je. Nie je skryté, iba ľudia nie sú schopní mu porozumieť. K čomu by bolo rozprávanie sa o pojmoch vyššej matematiky s niekým, kto nepozná matematiku? Jednoducho by vám nerozumel. A tu nastáva zložitosť komunikácie. Osobne by som bol veľmi rád, keby som s niekým mohol hovoriť o veciach, ktoré ma zaujímajú a nemusel sa prispôsobovať jeho porozumeniu. Keby som však začal hovoriť takto s vami, považoval by ste ma za blázna, alebo niečo horšie. A predsa by som s niekým ďalším nemohol hovoril tak, ako hovorím s vami, pretože by mi nerozumel. Vy ste už seba samého zasvätil do určitej úrovne. Takže to, čomu hovoríte ukrývanie, je v skutočnosti nemožnosť dávania. Tí, ktorí vedia, hovoria iba vtedy, keď vedia, že poslucháč rozumie. Jednoduchá otázka môže prezradiť, že niekto nemá požadovaný myšlienkový postoj, a dokonca aj keď problém chce skutočne vyriešiť, nedostatok prípravy a porozumenia poslucháča, anuluje slova hovoriaceho. Každý hľadajúci sníva o vedúcom sprievodcovi, avšak nie každý si položí otázku, či je hodný toho, aby bol vedený. 

Človek "vie" iba vtedy, keď je tým vedením "on" sám. 

Gurdžijev prirovnával človeka a jeho prejavovanie k oktávam a v súlade s počtom oktáv a s ich intervalmi hovoril, že ľudské telo má 9 základných rozmerov, vyjadrených v konkrétnych číslach. Ďalej zdôrazňoval, že je nutné poznať zákony korelácie a kombinácie a zákony prechodov z jednej stupnice do inej. 

"Keď poznáme zákony zostupu, poznáme tiež zákony vzostupu, a tak je možné nie len prejsť zo základných oktáv do vedľajších, ale aj naopak." 

Gurdžijev tiež hovoril o umení a hovoril takto: 

V staroveku to, čo dnes nazývame umením, slúžilo k objektívnemu poznaniu. Umelecké diela predstavovali ukážku a záznam večných zákonov, podľa ktorých je usporiadaný svet. Dnes neexistujú tvorcovia. Umelci netvoria, ale imitujú. Naháňajú sa za krásou alebo za tým, čomu hovoria originalita a nemajú potrebné znalosti. Nevedia a nedokážu nič tvoriť, lebo tápajú v tme. Davy ich obdivujú a stavajú na piedestál. Posvätné umenie zmizlo a zanechalo za sebou iba svätožiaru, ktorá obklopovala ich služobníkov. A tak musíme krajčírskemu  remeslu hovoriť umenie, alebo všetkému súčasnému umeniu hovoriť remeslo. O čo je krajčír, ktorý ušije nádherne navrhnuté topánky na zákazku horší, než umelec, ktorý sa snaží o imitáciu alebo originalitu? 


Ďalej sa kniha prenáša do jednotlivých rozhovorov, ktoré boli zaznamenané (New York - 1924):

Otázka: Akú rolu v seba-rozvoji hrá utrpenie? 

Odpoveď: Sú dva druhy utrpenia- vedomé a nevedomé. Len hlupák trpí nevedome. Utrpenie môže byť dobrovoľné a iba vtedy má nejakú hodnotu. Odpoveď ďalej opisuje na príbehoch riek a kvapiek vody v ňom - dnes kvapka trpí, pretože včera netrpela dosť. 


Otázka: Ako ste to mysleli, že Zem je živá?

Odpoveď: Nie sme to iba my, kto je živý. Pokiaľ je živá časť, je živý aj celok. Celý vesmír je ako reťaz a Zem je jedným článkom tejto reťaze. Kde je pohyb, tam je život. 


Otázka: Môžu ženy pracovať práve tak ako muži?

Odpoveď: Niektoré časti sú vyvinutejšie u muža, iné u ženy. U muža je to intelektuálna časť, ktorú budeme nazývať A, u ženy emocionálna a to bude B. Niekedy sa práca (asi mieni duchovnú) vedie viac po línií A, v týchto prípadoch je veľmi náročná pre B. Inokedy je vedená viac po línií B, v týchto prípadoch je zase náročnejšia pre A. Čo je však skutočné porozumenie, je splynutie A s B. To vytvára silu, ktorú nazývame C. Áno, aj muži aj ženy majú rovnaké vyhliadky. 


Otázka: Ako si máme osvojiť pozornosť? 

Odpoveď: Ľudia nemajú pozornosť. Jej získanie sa musí stať vaším cieľom. Sebapozorovanie je možné iba po osvojení si pozornosti. Začnite s maličkosťami. Vaše nervózne pohyby všetkým prezrádzajú, vedome či podvedome, že nemáte žiadnu autoritu. Prvá vec, ktorú by ste mal urobiť, je zastaviť tieto pohyby. (pravdepodobne odporúčal ovládať svoje Telo). Táto námaha zosilnie vašu pozornosť a vy sa naučíte lepšie sústrediť. To sa vám bude neskôr hodiť pretože až potom si môže človek začať uvedomovať samého seba. Pokiaľ budete pracovať svedomito, budete si seba samého uvedomovať nie viac, ale naopak menej. Nie je to však ľahké a veľa to stojí. Cvičenie sebapozorovania vystačí na niekoľko rokov. Nepokúšajte sa o nič iného. Pokiaľ budete pracovať poctivo, poznáte čo potrebujete. V súčasnosti máte iba jednu pozornosť - buď v tele alebo v pocitoch. 

Otázka: Čo musím urobiť? 

Odpoveď: Existujú dva druhy robenia - automatické a na základe cieľa. Zoberte si niečo malé, čo teraz nie ste schopný urobiť, a urobte z toho svoj cieľ, svojho Boha. Na nič iného nehľaďte. Zamerajte sa iba na to. Až sa vám to podarí urobiť, budem schopný vám dať ďalšiu úlohu. Teraz máte zálusk na veci, ktoré sú pre vás príliš veľké. Máte veľké oči. Nikdy by ste tieto veci neboli schopný urobiť, a vaše chúťky vám bránia v tom, aby ste robili malé veci, ktorých ste schopný. Zničte tieto chúťky a zabudnite na veľké veci. Nech sa vaším cieľom stane oslobodenie od malého zvyku. 

Otázka: Mojím nedostatkom je prílišné hovorenie. (Gurdžijev asi usúdil, že veľa hovorí preto, aby nemusel počúvať :) - môj súkromný odhad

Odpoveď: Pokúste sa to zdolať. Keď sa vám toto podarí, dostane sa vám veľkého požehnania. Je to naozaj veľmi dobrá úloha. Je to však veľká vec, a nie malá. 

Otázka: Bolo by dobrou úlohou pre mňa znášať prejavy iných? 

Odpoveď: Znášať prejavy iných je veľká vec. Pre človeka jedna z najobťažnejších. Toto vie iba dokonalý človek. Začnite tým, že svojím cieľom alebo svojím Bohom urobíte schopnosť znášať určitý druh prejavu jedinej osoby, ktoré teraz nie ste schopný znášať bez podráždenia. S vedomím chcením môžete všetko. Bez "chcenia" nikdy nebudete schopný niečo "môcť". Chcenie je najsilnejšia vec na svete. Vedomé chcenie dosahuje všetkého. 

Otázka: Často si spomeniem na svoj cieľ, ale chýba mi energia urobiť to, čo cítim, že by som mal.

Odpoveď: Chýba vám energia pretože ju spotrebovávate na negatívne prejavy. Ide o automatické prejavy na rozdiel od prejavov pozitívnych, chcených. V knihe sa píše o konkrétnych odporúčaniach a zakončuje to Guržijev vetou: "Nedovoľte asociáciám, aby vás upútali. Vziať na seba úmyselný cieľ a dosiahnuť ho prináša so sebou magnetizmus a schopnosť "robiť"."

Otázka: Čo je magnetizmus?

Odpoveď: viď obrázok :)