klamstvo - PRAVDA - ilúzia 

07/05/2022

Klamstvo je vedomá činnosť a teda manipulácia človeka, ktorý klame ( nie vždy zo zlým úmyslom) za účelom ovplyvňovať vonkajšie okolnosti tak, aby mu vyhovovali.

Ilúzia je často mylne považovaná za pravdu až dokiaľ sa nezistí, že je klamstvom. Je to manipulácia nášho nespracovaného ( často nerozpoznaného) ega, ktorá má za účel ovplyvňovať vnútorné okolnosti tak, aby sa zdali ako pravda.

Pravda je pravda. 

HYPOTÉZA

Klamem druhým, aby som neubližoval sebe, rovnako tak, ako klamem sebe, aby som neubližoval druhým?

Potom by malo platiť aj: 

Klamem druhým, aby som neubližoval druhým, rovnako ako klamem seba, aby som sebe nespôsobil bolesť?


Ak sú obe tvrdenia "pravdivé" ( žijeme podľa nich väčšina = relatívne pravdy) a predsa sú klamstvom je to vesmírny paradox??? Možno sa iba potvrdzuje, že klamstvo aj ilúzia sú to isté aj keď zdanlivo "stoja" na opačnom konci.

Pravda totiž bolí. Bolesti sa bojíme. A tak dobrovoľne či nevedome (alebo oboje) žijeme vo vlastnom iluzórnom svete svojich predstáv a poloprávd a ženieme sa za niečím, čo sa v hodine našej smrti v prach obráti... Namiesto toho, aby sme sa zaoberali sebou, hodnotíme vždy iných. Odvraciame pozornosť od podstaty seba samého. Hodnotiť iných, nás samotných predsa toľko nebolí a je to často aj zábavné.

Mne aj tebe škodí klamstvo, vedomé i nevedomé a preto jediná cesta ako zachrániť seba i svet je:

CESTA PRAVDY!

Pravdu druhého NIKDY nemôžeš poznať. A tak jediná cesta je spoznávať seba samého. Mali by sme teda vnímať a žiť nielen ten vonkajší svet, ale venovať rovnakú pozornosť aj tomu nášmu vnútornému svetu. K svojim klamstvám vieme pristupovať tak, že ich budeme popierať či vyťahovať na svetlo. Je to na nás..


Ak chcem zmeniť svet, musím zmeniť seba, lebo teba nikdy nezmením. Môžem ťa len inšpirovať, aby si sa zmenil sám.. 

"Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete."