(Aké máš) HRANICE

17/12/2022

4 kvadrant:

Duch ako "reprezentant" štvrtého kvadrantu nemá žiadnu hranicu. Ak platí tvrdenie, že JA som TY a TY si JA, ak platí tvrdenie, že v nás oboch je Boh (MY sme BOH) tak potom platí, že Boh nemôže mať hranice. Vedomie VIE a vie všetko. Boh je vševedomí, vševidomí a vševedúci a také VEDOMIE JE.

VEDOMIE JE. PRAVDA., PRAVDA JE. VEDOMIE. 

JA SOM. SVETLO., SVETLO. SOM JA.

"Ja som pravda. Ja som svetlo."

3 kvadrant:

Tento kvadrant "reprezentuje" MY, a ak sa v tomto kvadrante nachádzame MY všetci, tak potom by tu nemali existovať tiež žiadne hranice. Je to bezpodmienečná úcta k tvojmu názoru, k tvojmu pohľadu, ku tvojim myšlienkam. Jediné myšlienky, ktoré by sme mali nechať za pomyselnou hranicou MY sú tie, ktoré plodia nenávisť jedného voči druhému lebo iba táto skutočnosť rozdeľuje MY na malé fragmenty. Žiadna iná hranica v tomto kvadrante nie je (alebo by aspoň nemala byť).

2 kvadrant:

Duša, ktorá je "reprezentantom" našej emočnosti a duševnej zraniteľnosti. Tu máme výsostné právo určiť si hranice toho, koho k sebe pustíme a koho nie. To, komu budeme ukazovať svoje intímne emócie a s kým ich budeme zdieľať je iba v našich "rukách"(skôr srdiach). Ak si k sebe niekoho emočne pri_pustíme a ten niekto nám emočne ublíži, je to rovnako vina moja ako jeho. Nech je táto skúsenosť ku prospechu po_UČENIA, ako lepšie rozpoznať seba a strážiť svoje hranice. Treba však dávať pozor, aby emočná bolesť, ktorú zažijeme nevystavala múry tak veľké, že k sebe nepripustíme už žiaden cit. V živote môžeme zažiť iba toľko emočnej, bolesti na akú sme "vybavený".

1 kvadrant:

Naše fyzické Telo do ktorého sa vtelil Božský Duch má jasnú hranicu. Každý kto naruší túto hranicu bez Vedomého dovolenia sa dopúšťa ZLO_ČINU! Ak v živote máš právo o niečom rozhodovať len a iba TY, tak je to tvoje TELO.

Beda tomu zlo.čincovi, ktorý zneužije tvoj CHRÁM ak si ho sám uvedomuješ, ctíš ho a miluješ ho, ako ten najvzácnejší DAR od svojho Otca Boha a Matky Zem.

Duch bez Tela existuje, ale Telo bez Ducha nie...