Hriechy človeka

31/10/2023

Hriechy človeka môžeme deliť na vnútorné a vonkajšie.


VNÚTORNÉ HRIECHY sú závažné a môžeme ich nazývať ako sa v kresťanstve nazývajú "smrteľné hriechy". Na všetky závažné hriechy človeka nám buddhizmus ponúka "liek" v šiestich dokonalostiach: 

- dokonalosť ŠTEDROSTI na lakomstvo a obžerstvo

- dokonalosť MRAVNOSTI na smilstvo

- dokonalosť TRPEZLIVOSTI na hnev

- dokonalosť NADŠENÉHO ÚSILIA na lenivosť

- dokonalosť MEDITÁCIE na závisť

- dokonalosť MÚDROSTI na pýchu


VONKAJŠIE HRIECHY sú menej závažné pretože sa odohrávajú skôr v nevedomosti, keď sa ego stotožní s rolou alebo akýmkoľvek iným presvedčením. Je teda nutné poznať aspoň základné role a dualitné role ega. 


Základné role ega sa odohrávajú vo vzťahu JA - JA a tak sa nezrkadlia vo vzťahoch JA - TY ako role dualitné.