HUDBA (v živote človeka)

31/10/2023

Hudba napomáha a udržuje zdravie Ducha, Tela aj Ega.

Práve preto, že každá súčasť človeka má trochu iné danosti aj hudbu si môžeme podľa učenia SQ rozdeliť na tieto skupiny: 

- tanečná hudba ( 1Q = pohyb) pri tejto hudbe nám až tak nezáleží na obsahu ako na melódií s ktorou sa spájame skrz naše Telo. Hudba pri ktorej nám je umožnené byť Duchom prítomným v Tele a bez Ega. 

- emočná hudba ( 2Q = Duša), kedy skrz hudbu zažívame emócie s ktorými sa však stotožňujeme. 

- slovná hudba ( 3Q = Myseľ), kedy skrz slová chápeme významu a dotýka sa nás obsah s ktorým sa stotožňujeme. 

- duchovná hudba (4Q = Umenie) kedy nám je umožnené stať sa Duchom a dokonca môžeme aj "opustiť" Telo. Ego rovnako nie je prítomné a nesnaží sa analyzovať či stotožniť sa s emóciami alebo mentálnymi konceptami, pretože ak toto v nás nastáva, Duch nemá príležitosť "odísť". Pri duchovnej hudbe je možné zotrvávať omnoho ľahšie v Tele bez Ega alebo aj byť v stave JA SOM a teda byť vedomím a astrálne "cestovať".  Kým však Duch je schopný opustiť Telo, musí mať Ego za spolu_Partnera a tento vzťah sa najlepšie "nacvičuje" práve pri duchovnej hudbe. 


HUDBA PRE EGO

Emočná a slovná hudba je vhodná terapia pre rozdrvené ego, ale rovnako nám môže byť aj na škodu. Je nutné byť v používaní hudby ako terapeutického nástroja vedomí a vedieť zámer, ktorý chceme dosiahnuť. Je v poriadku a žiadúce skrz hudbu prepúšťať mentálne koncepty alebo nahromadené emócie. Ak sa však ego zacyklí a neustále má potrebu "utápať" sa v emočnej či slovnej (často prepojené) hudbe, je táto hudba pre nás viac na škodu. 

HUDBA PRE TELO

Naopak tanečná hudba nám na škodu nikdy nemôže byť, pretože je to univerzálny terapeutický prostriedok pre Telo. Ak sa pri hudbe odreaguje Telo, je to oslobodzujúci jav a stav. Toto meditačné cvičenie by sme sa mali učiť robiť pravidelne, tak ako pravidelne jeme a spíme, je nutné aj pravidelne tancovať (alebo inak sa hýbať) , kde cieľom je nechať Telo hýbať sa tak, ako samo chce a potrebuje. 


HUDBA PRE DUCHA

Duchovná hudba, ktorú môžeme nazvať aj meditatívna hudba či šamanská, má za cieľ oslobodiť Ducha. Buď mu je prenechané Telo bez Ega aj keď v zdanlivo nehybnej polohe (hýbu sa iné "veci"), alebo sa Duch oslobodzuje aj od vlastného Tela. Keďže je každá jedna zložka naša súčasť a teda má opodstatnenie v živote človeka, je možné akékoľvek prepojenie medzi jednotlivými kvadrantami (aj v ponímaní rozdelenia hudby ako sme si vyššie pomenovali). 

Ak však opakovane (hodiny až dni) počúvame tie isté piesne kvôli emočnému alebo mentálnemu stotožneniu = je to pravdepodobne egotrip! Ubližuje nám to, cyklí nás to v sansáre. Treba si nájsť interpretov pre tanečnú a duchovnú hudbu, ktorá nám bude na duchovnej vnútornej ceste pomáhať a nie ubližovať.