Jednotlivé témy v kvadrantoch

13/05/2023

1Q – TELO

Voda – strava – pohyb = základné prvky pre zdravý život nášho Tela. Ak trpí človek fyzickým problémom mal by sa práve na tieto tri aspekty života pozrieť najskôr.

Ako sa o svoje fyzické Telo starám? = prvokvadrantová zodpovednosť, ktorá by sa mala začať budovať v detstve (na prvom stupni).


2Q – DUŠA

Téma čakier z hĺbkovej podstaty a teda zvedomiť si vlastné strachy, viny, hanby, smútky, klamstvá, manipulácie a túžby. Ďalej s nimi aktívne pracovať a budovať zručnosti na podporu cností a zánik hriechov. Najzásadnejšia je práca s prvými dvoma centrami – z koreňa všetko vyrastá.

Ako sa o svoje emočné telo starám? = druhokvadrantová zodpovednosť = práca s traumami, ktorá by mala začať najneskôr v predpubertálnom veku, aby zaistila emočnú stabilitu pred hormonálnym výkyvom puberty (na druhom stupni).


3Q – MYSEĽ

Témy centier Mysle a najmä pudovosti či impulzívnosti, ktorá pochádza zväčša z emočných tráum druhého centra. Tie sa zapisujú do fyzického tela ako silné vzorce alebo do mentálneho tela ako menej hmotné vzorce. Pokiaľ emočná trauma vytvorí vzorec a "zápis" do oboch vedľajších centier, uložia sa v pamäti umocnene a je náročné pracovať s takýmto umocneným vzorcom. Ideálne je pracovať na traumách vo fyzickom tele spolu s mentálnymi postupmi, ktoré "riešia" duševné prežívanie. Teda prepojenosť Tela – Mysle – Duše a "veliacim" dôstojníkom je Duch. Ten môže využívať Myseľ efektívnym spôsobom a sám určí kde bude zameraná pozornosť nástroja Mysle. Myseľ sa sama nevie používať ako nástroj a v tomto prípade sa stáva deštruktívnou, vytvára vzorce a argumenty pre deštruktívne vzorce, aby nebola odhalená v roli veliteľa poprípade sa používa na memorovanie a tak je náchylná veriť a neoverovať.

Ako využívam potenciál Mysle? = treťokvadrantová zodpovednosť = otázka viery a dôvery, ale rovnako tak analýzy, overovania, porovnávania, tvorby stratégie, cielenej pozornosti a iným konštruktívnym zameraniam. Pokiaľ je Telo zdravé a Duša netrpí traumami, je možné začať využívať Myseľ efektívne a nie na tvorbu, potvrdzovanie a používanie deštruktívnych vzorcov.


4Q – DUCH

V zdravom Tele, zdravý Duch, a aby človek mal zdravé Telo je potrebné prevziať zodpovednosť najmä za stravu, vodu a pohyb. Obžerstvo, smilstvo a lenivosť sú najväčšími nepriateľmi pre prvý kvadrant, ktoré sa dajú ľahko "identifikovať" a teda aj čeliť skutočnosti, že taký som = vykonať nápravu. Pýcha pochádzajúca z prvého kvadrantu (na telo, majetok) je rozpoznateľná najľahšie a tu môže človek začať spracovávať hriechy vlastnej PÝCHY, ktoré znižujú vibráciu a tým ochudobňujú nie len hmotnú stránku. Pri duchovnej práci je vždy najjednoduchšia cesta cez Telo. Náročné je pracovať s pýchou, ktorá vie byť sofistikovane skrytá našou vlastnou Mysľou a teda pracovať s pýchou v Egu. Tu nám môže pomôcť nástroj zrkadlenia a rozpoznávania seba v iných (vo vzťahoch). Pýchu je však najťažšie rozpoznať, najmä ak sa dotýka posledného kvadrantu. Rozpoznať Myseľ vo Vedomí však spôsobí, že je možné Myseľ plne uchopiť ako nástroj a využívať ju tam kde treba a ako treba – vedomá pozornosť a tvorivosť. Dostať sa za Myseľ a uchopiť ju z druhej strany – ako nástroj, to je skvelý životný cieľ.