JOGA AKO TELO_VÝCHOVA

17/01/2023

Komerčná jóga je na míle vzdialená tomu, aký odkaz nám chcela zanechať. Dnes nájsť UČITEĽA jógy je skoro nemožné pretože sa strácajú v mori precvičovateľov. 

Viac čoskoro