Každý z nás má dve matky

14/05/2023

Jednu Matku máme všetci spoločnú a naučiť sa vďačnosti za život v oboch prípadoch nám dáva možnosť, žiť v lepšej spoločnosti. Cti si Otca/otca svojho i Matku/matku svoju – ja to vnímam na štyri "strany", ale dnes skôr o (m)Matkách.

Zemská Matka

Je to zázrak, že hmota zo seba vyčlení hmotu a tak dá možnosť vzniknúť novému životu? Matka Zem vyčlení zo seba hmotu a tak nám prepožičiava Telo za predpokladu, že Otec Vesmír vyčlení zo seba Božskú podstatu. Vesmírny Otec a Zemská Matka, to je prvé spojenie, ktoré musí nastať, aby bolo možné priniesť život do hmotnej podoby. Je to práve Matka, ktorá zhmotňuje náš prvý nástroj = Telo. Keby človek nemal Telo, nemá ani Ego a tak by život existoval "len" v Božskej podstate.

Pozemská matka

Naši predkovia a najmä matka v tomto živote je s nami spojená po celý tento náš hmotný život a aj s našimi možnými potomkami. Skúsenosti, ktoré sa vpísali do Tela našich predkov sa odovzdávajú do ďalších generácií (genóm, genetika, DNA, emočné nastavenia, myšlienkové nastavenia...) a ty si ich môžeš zvedomiť a Vedome ich zmeniť. Alebo sa rozhodnúť posilniť tie vzorce, ktoré považuješ za prospešné. Predkovia ti odovzdali presne to, čo mali a tak je zrejmé, že si dostal najlepšiu výbavu, akú si mohol dostať pre tvoj život – tvoje skúsenosti, ktoré si sem prišiel zbierať – cez Telo a Ego.

Dostali sme karty (pamäť Tela) a treba s nimi hrať (nástroj Ego) - meniť hru tak ako sami uznáme za vhodné = slobodná vôľa. Úcta predkom je teda v hlbokom pochopení a prijatí možná, aj za predpokladu, že som mal tyranského otca či matku, ktorá sa nezaujímala o nás. Odovzdali nám niečo, čo môžeme sami premeniť na Dar cez naše Ego vďaka Vedomiu Ducha, ktoré rozpoznáva.

Vďačnosť predkom, vďačnosť matkám i našej jedinej Matke...