Keď sa emócie umocňujú

25/11/2022

Umocňovanie je matematická funkcia, ktorá vyjadruje opakované násobenie. Aj v duchovnosti sa môžu niektoré javy umocňovať mocniteľom. Čím je mocniteľ (vyjadrené číslom) vyšší, tým horšie sa prežíva mocnenec (napr. strach). V dnešnej téme bude mocniteľ vždy dva, lebo budeme brať do úvahy dve dimenzie človeka (rovina Duše a rovina Mysle - do oboch rovín budeme dosadzovať ženský "prvok" = čakry). Poďme sa pozrieť podrobne na umocnené čakry a ich mocniny (teda výsledky umocňovania).

Ak jednáme z pozície Ega, mali by sme sa snažiť pochopiť, či je to jednanie pochádzajúce skôr z mužského princípu alebo zo ženského. Akonáhle zistím "smer" môjho jednania, môžem si byť istý, že v sebe nájdem aj inú situáciu či tému, kde konám práve z toho druhého extrému, aby sa princíp duality zachoval a nebol porušený. Akonáhle odhalím obe polarity v sebe, ktoré si navzájom "prislúchajú", je možné ich "spojiť" a nastáva princíp Jednoty (v tomto malom fragmente = v tejto konkrétnej situácií). Zjednocovať Ego je možné a ide to lepšie, keď som v procesoch vedomý - teda z role Pozorovateľa (štvrtý kvadrant).

Príklad: Ak som extrémne sebaistý v pracovnej oblasti (namyslený, dominantný až povyšujúci sa, pokiaľ ma ovláda pýcha + túžba), tak bude v mojom živote oblasť, kde sa cítim neisto, submisívne a ponižujem seba (verím ilúzií, že to nedokážem - poprípade mi Ego nahovára, že si to nezaslúžim, aby nemuselo čeliť strachu a púšťať sa na "cesty" ktoré sú Egu nepríjemné). Ak som si niekde príliš istý, niekde som si príliš neistý a to je princíp duality. Pokiaľ nie je dualita rozpoznaná, pretrváva v našom individuálnom živote aj kolektívnom poli.

STRACH2= pudové, inštinktívne jednanie. Buď neustále utekám alebo bojujem. Človek stráca silu tam, kde je používaná zlým spôsobom (smerom). V konečnom dôsledku platí, že ak som slabý, lahšie ochoriem.

Jednanie: Takzvaný bojovníci na nesprávnej fronte - vo vonkajšom svete bojujú s inými, aby im niečo dokázali alebo bojujú sami so sebou, vo svete vnútornom.

Mocnina : Bojovník

VINA2 = človek pohltený vlastnými emóciami skrz vinu (väčšinou potrebuje potvrdzovania z vonku, že je dobrý, pekný, múdry... lebo sám tomu neverí - viní sa).

Jednanie: Ak nemajú majetky páchajú dobro a ak majetky majú, kupujú si takzvané odpustky.

Mocnina: Filantrop (má peniaze), humanista (nemá peniaze)

HANBA2 = ak sa človek nechová tak, ako ho "naprogramovali" počas života = podľa vzorcov, ozýva sa hanba. Následne prichádza k slovu s_vedomie a človek sa hanbí za seba a svoje chovanie ( poprípade myslenie, cítenie... ). Nedovoľuje si žiť tak, ako by naozaj chcel.

Jednanie: Ak sa hanbím sám za seba, chcem seba obhajovať alebo viniť iných (poprípade oboje = dualita). Poväčšine sú to aktivisti za akékoľvek práva, a ak títo ľudia kričia do celého sveta (hanby a viny) na druhých, tak sa hanbia a vinia sami (za) seba. Aby túto nepríjemnú skutočnosť Ego skrylo, ukazuje prstom všade, kde sa dá, len aby nemuselo ukázať v úprimnosti na seba.

Mocnina: Moralista

SMÚTOK2 = Ak má človek "smutnú" (skôr nespracovanú) minulosť a svoju pamäť využíva na ukladanie vlastných trápení a krívd, tak radosť nemôže prísť do života. Pamäť by nás mala učiť a nie mučiť a tak by bolo najlepšie, ak by slúžila pre ukladanie informácií z centra intelektu, ako by mala ukladať vzorce na základe strachu, viny či hanby, ktoré následne potvrdzujú samé seba = samo zničujúce vzorce. Čím viac sú potvrdzované, tým viac sú silné a čím viac sú silné, tým viac im človek verí. Ego to vie a preto nepremešká žiadnu príležitosť potvrdiť akýkoľvek vzorec na základe nižších centier lebo tie ho len ťažko rozpoznajú.

Jednanie: (sm)útočia na iných vo vonkajšom svete lebo utekajú pred vlastným vnútorným smútkom alebo sa v ňom utápajú a nezaujíma ich vonkajší svet vôbec. Oni sú predsa obete a doslova chcú byť ľutovaný (sebou či inými aby potvrdzovali ich ilúziu rolu obete/tyrana).

Mocnina: Bojovník, humanista, moralista, aktivista /neaktivista = naša pamäť je kľúčová lebo tu sa nachádza všetko.... Čo máš v pamäti ty a ako ju využívaš?

KLAMSTVO2 = vyšší intelekt dáva lepšie možnosti na to, byť prospešný sebe i spoločnosti a tak prinášať nové poznatky, alebo byť dobým klamárom. V súkromnom vnútornom svete nám práve toto centrum dáva najlepší predpoklad pre vznik dokonalých ilúzii, ktorým potom veríme. Ego si ich vytvorí tak, aby im samé uverilo a jediný, kto to môže rozpoznať je Pozorovateľ (vyššie centrá Mysle). Keby vaše Ego vedelo, že v tomto centre spí váš Pozorovateľ, ktorý môže odhaliť klamstvá a podpory nižších centier mysle, ktoré tvoria vaše dokonalé ilúzie na základe "zlých" vzorcov z pamäti a vy im potom veríte, nechcelo by vás pustiť do procesu zvedomovania :).

Aj podľa obrázku mriežky je zrejmé, že dve centrá roviny Duše majú priame napojenie na pamäť a to je štvrtá čakra (smútok) a piata čakra (klamstvo). Práve preto majú tieto centrá vysokú prioritu spolu so vstupnou a výstupnou bránou (strach a pýcha). Mali by sme im v duchovnej praxi venovať zvýšenú pozornosť.

Jednanie: Dokonalý klamári, ktorí klamú seba alebo iných (oba prípady v rôznych situáciách).

Mocnina: Manipulátor (ktorý využíva predovšetkým strach, vinu, hanbu).

ILÚZIA2 = svoje vlastné ilúzie dokážeme rozkrývať na základe inteligencie, ktorá vie súvislosti pospájať a má tiež schopnosť myslieť abstraktne. Ak však nemám vyriešené vlastné strachy, viny, hanby, smútky = vzorce, je veľmi ťažké používať toto centrum tak, aby "vyhodnocovalo" v úprimnosti a pravde. Rozdvojenosť vnútorného Ega (muž, žena) spôsobuje, že človek väčšinou jedná iba z jednej "strany" a tak nikdy nenastane stretnutie Muža so Ženou, aby sa rozpoznali a poznali, že jedno sú.

Jednanie: Ak jednám cez mužský princíp väčšinou nesúhlasia emócie a keď jednám cez svoju vnútornú ženu tak skôr "namieta" rozum. Ak nevie nastať spojenie mysle a citu, tak je najlepšie vytvoriť ilúziu, ktorej uveria obaja protagonisti Ega, aby sa človek nezbláznil.

Jednanie: Ak mi život prináša situácie kde sa nevie rozum a cit sceliť tak popieram jedného alebo druhého. Človek má často chuť zabiť seba alebo tých druhých lebo pocit je to často na zbláznenie.

Mocnina: Blázon

TÚŽBA2 = ak je človek chamtivý a stále po niečom túži, nie je možné počuť "Boží hlas" , pravdepodobne preto, lebo by bol zneužitý pre osobný prospech. Pokora a vďačnosť, jednanie v záujme Vedomia, nám dovoľuje dostať sa ešte "vyššie" v centrách Mysle. Človek sa však musí naučiť nezasahovať do slobodnej vôle iných (nemanipulovať = neklamať) a rozpoznať Boží zámer od toho svojho Egoistického.

PÝCHA2 = rovnako ako STRACH "blokuje" prístup Vedomia a Svetla do individuálneho poľa.

Jednanie oboch: Túžba a pýcha nám doslova vravia:

  • Zaslúžim si všetko (niečo konkrétne) a je to moja vlastná neskromnosť = chamtivosť.

  • Nezaslúžim si nič (niečo konkrétne) a je to moja vlastná lenivosť = neochota (strach) niečo spraviť.

Povýšenie človeka má odraz v poníženosti a tak dualita praví, že jedno sú.

som lepší = POVÝŠENIE = si lepší

som horší = PONÍŽENIE = si horší

Ak sa v určitej oblasti cítim vyššie ako niekto iný, musí existovať oblasť v ktorej je to naopak. Práca v duchovnom svete človeka spočíva v pochopení duality a keď ju pochopíme a uvedomíme si, že sme workoholici a prečo sa takto vo svete prejavujeme tak môžeme hľadať odpoveď na vlastnú otázku v druhej polarite (kde som lenivec?). Je možné zistiť, že som workoholik preto, že ním naozaj chcem byť (a potom to môžem prijať alebo aj posilniť), ale ak to tak naozaj je, tak už o tom asi viem. A tak workoholik a lenivec spolu_tvoria duálny svet a čím viac lenivcov/chamtivcov* vidím, tým viac napomáham dualite (svojej vlastnej rozpoltenosti i rozpoltenosti sveta).


Ak človek verí ilúzií, že on sám môže za svoje úspechy a preto si zaslúži všetko po čom túži (lebo on si to vybojoval, zarobil, zaslúžil), tak mu chýba pokora a vedomie, že:

KEBY BOH (VESMÍR) NECHCEL, ABY SOM BOL "ÚSPEŠNÝ", TAK BY SOM NEBOL.

Ak človek verí ilúzií, že on sám nemôže za svoje neúspechy a preto si to nezaslúžil, tak obviňuje druhých či Boha a chýba mu cnosť vďačnosti za to, čo v živote má.

Človek buď nie je vďačný alebo obviňuje ( asi znova oboje:)

Pokora, vďačnosť a usilovná práca sú buddhistické cnosti, ktoré pomáhajú prekonať bloky v týchto centrách Duše ( strach - túžba/pýcha) a Mysle ( obviňovanie - povýšenosť/poníženosť).


*lenivec/chamtivec - za tieto slová je možné dosadiť akpkoľvek inú tému, ktorú potrebujem vo svojom živote riešiť. Aký ľudia ťa štvú najviac? Promiskuitné ženy alebo nudné frigidy? Uhľadenosť alebo neusporiadanosť? Máš rád voľnosť a neznášaš pravidlá? ... Problém nie je to, že to máš tak, ako to máš, problém je, že nevieš prečo to tak je. A keď niečo nevieš, môže ťa to ovládať, ale ak poznáš dôvody (argumenty /fakty - nie výhovorky /ilúzie) tak rozhoduješ ty - Vedome.

PS: Áno viem, mocniteľ má byť uvádzaný vpravo hore a nie dole, ale možno to tak je schválne a chcem poukázať na niečo z chémie :) (alebo klamem a nevedela som prísť na to, ako to zadať hore, lenže moje Ego nechcelo priznať neschopnosť a tak vymyslelo skvelú historku (ilúziu) s chémiou :) - kto vie, kde je (moja) pravda? Iba JA!