Kniha Duchovná gramatika

28/03/2023

Kniha Duchovná gramatika má za cieľ popísať akési pravidlá pre prežívanie človeka. Ak pochopíme tieto pravidlá na základe, ktorých prežívame vnútorný a vonkajší svet, bude pre nás jednoduchšie sa orientovať, a to nie len v spleti myšlienkových a emočných návalov.

Prvá časť knihy je venovaná rozdeleniu človeka na štyri základné súčasti z ktorých práve dve "horné" zodpovedajú prejavom Ega = "vonkajší svet". Pravé a ľavé je potom prejavom mužského a ženského princípu, ktoré predstavujú skôr myšlienky a emócie (emócie v tele alebo cit v pocite = ženský princíp / myšlienky v spojení s vedomím = mužský princíp). Tie sú často tak veľmi spojené, že ich ani nevieme od seba oddeliť a tak ani určiť, čo vzniklo na základe čoho.

Vyznať sa najskôr v tom či sa nachádzam vo vonkajšom svete alebo vo svojom svete vnútornom je základ a rovnako sa treba naučiť oddeľovať mužské od ženského (vnútorné princípy). Práve k tomu nám má pomáhať duchovná gramatika. Má nás tiež naučiť pracovať aj s jednotlivými centrami mužského a ženského princípu. Tieto mentálno-emočné a emočno-mentálne vzorce sú podrobnejšie rozpisované v druhej časti knihy, kde sa využíva pojem gramatika, aby bolo možné dať prejavom Ega (muža a ženy) vo vonkajšom svete, akúsi formu a pravidlá, na základe ktorých jedná ľudská bytosť až príliš často. Pochopenie jednotlivým prepojeniam a definíciám, nám tiež dáva možnosť v priamom "prenose" (v živote), zachytiť seba zničujúce vzorce na základe, ktorých jednáme často z roviny nevedomia. Cieľom tak je dostať Ego do roviny vedomia v oboch "stranách", aby sa práve v celistvosti svojho Vedomia mohlo "napojiť" na zdroj nadvedomia = teda Ducha.

Duchovná gramatika nás učí rozlišovať najmä:

  • svety ( vonkajší a vnútorný = horné a dolné)

  • princípy (mužský a ženský = pravé a ľavé)

  • centrá ( 2x8 pre každý princíp a ich prepojenia)

  • pamäti alebo vedomia ( pamäť tela/podvedomie, mentálna pamäť/(ne)vedomie, duševná či emočná pamäť/(ne)vedomie a duchovná pamäť/nadvedomie)

  • vzorce všeobecne platné a najmä tie, ktoré "ovládajú" nás samých

Ak sa naučíme pravidlá, na základe, ktorých väčšinou jednáme a posudzujeme vonkajší svet, budeme vedieť lepšie uchopiť vnemy a preniesť ich do sveta vnútorného, kde môžeme jedine my = ľudia, meniť svoje emočné a mentálne (ego) "nastavenie". Duchovná gramatika tak má za hlavný cieľ rozpoznať v sebe "prácu" ega a zvedomiť ju natoľko, aby Ego bol náš spojenec, najmä pre prežívanie vonkajšieho života.

Ego (2 a 3 kvadrant), by nám malo pomáhať zotrvávať vo vnútornom svete (1 a 4 kvadrant), kde nachádzame harmóniu, mier a kľud. Ak dokážeme tieto kvality Ducha "preniesť" do Tela, môžeme sa ďalej učiť zotrvávať v týchto vysokých energiách (4 kv.), ktoré sa vo vonkajšom svete prejavujú vo vibráciách (prejav 2 kv.) a frekvenciách (prejav 3 kv.). Pokiaľ sa nechávame ovplyvňovať vibráciami a frekvenciami (energiami) z vonku = od iných, nemôžeme nájsť svoju vnútornú stabilitu a už vôbec si ju nevieme udržať. 


Kniha je "hotová" asi z polovice. Moje životné okolnosti mi momentálne nedovoľujú ďalej na nej aktívne pracovať. Preto som sa rozhodla urobiť prvú pracovnú predtlač vo formáte A4 (cca 50 strán) a ponúknuť túto publikáciu známym, priateľom a aj vám = neznámym, aby ste mi pomohli svojimi poznámkami a postrehmi, dotvoriť či inak upraviť obsah. Momentálne mám v ponuke 10 ks, ktoré čakajú na svojho korektora, tak ak máš záujem so mnou spolu_dotvoriť túto knihu, musíš sa mi ozvať mailom a následne si po knihu prísť OSOBNE! (Bratislavský kraj)