Krížové prepojenie kvadrantov

28/04/2023

Porozumieť čo robí Myseľ s naším Telom a aký je rozdiel medzi Dušou a Duchom. To bude jedným z cieľov Duchovnej gramatiky...

1. kvadrant a 3. kvadrant nám znázorňuje prepojenie medzi Mysľou a Telom

Čin je prejavom prvého kvadrantu, ktorý zodpovedá elementu Zem a je reprezentantom Tela. Objektívna realita je to čo vnímame ako skutočnosť = čin. 

Myšlienka je prejavom tretieho kvadrantu, ktorý zodpovedá elementu Vzduch a je reprezentantom Mysle. Iluzórna realita je niečo, čo môžeme Vedomím (4. kvadrant) usmerňovať. Ak však sídlia v našej mysli zlé myšlienky, ďalej sa pretavujú do slov a následne aj do našich činov.

2. kvadrant a 4. kvadrant nám znázorňuje prepojenie medzi Dušou a Duchom

Aký rozdiel je medzi Dušou a Duchom. Ak existujú tieto dve slová (pomenovania) panuje medzi nimi rozdiel vo vnímaní toho, čo majú predstavovať. Ak by medzi nimi nebol rozdiel, nebolo by možné, nazvať ich odlišným slovom. Pochopenie rozdielu medzi Dušou a Duchom, to je v Duchovnej gramatike zásadné. Ego(žena) by sa mala starať o svoje čakry a emotívne prežívanie života a Ego(muž) má na starosti rozpoznať Myseľ vo Vedomí a tak je dobré poznať, aké úrovne Vedomia nám boli zjavené VĎAKA (za to) Hawkinsovi... 


VZESTUP PO ÚROVNÍCH VEDOMÍ - David R. Hawkins, M.D. PH.D.

Kniha je základom pre pochopenie toho, ako funguje naše pole vedomia. V jednotlivých kapitolách autor postupne preskúmava a opisuje to, ako sa Ego prejavuje v každej jednej úrovni vedomia.

Kniha je spracovaná na tejto stránke v jednotlivých krátkych článkoch, ktoré nájdete zoradené v základnom menu - podstránka s názvom KNIHY.