Kto bol Kristus?

20/11/2023

Narodil sa ako Ježiš, že vraj v Nazarete. 

Ako pri živote Siddharthu aj tu je len málo podstatné všetko pred Veľkým Učením, ktoré priniesol tomuto svetu. Od detstva do cca 30 rokov nevieme kde bol, s kým bol, kto ho učil a k čomu bol vedený. A tak treba venovať pozornosť tým slovám a Učeniam, ktoré hlásal, až keď "sám" uznal, že je čas, aby bol vidieť/počuť.

40 dní bol pokúšaný na púšti, a keď sa píše 40 dní, tak tento údaj musí mať viac, ako symbolický význam. Je to cyklus, kedy 40 dní má svoje opodstatnenie, rovnako ako aj 40 dňový pôst ho má a aj najväčší kresťanský sviatok = nanebovstúpenie po zmŕtvychvstaní. Neviem či aj iní kresťania, ale pravoslávny slúžia omšu za zomrelého po 40 dňoch - a toto má tiež svoj duchovný (nie len symbolický) význam.

Keď Ježiš "obstál v púštnej skúške" (podobizeň s Buddhom pokúšaným pod stromom asi nebude náhodná – hľadať treba hlbší význam, kedy nám symbolika to isté zjavuje), vrátil sa už v moci Ducha svätého, aby ľuďom hlásal Božie slovo (teda asi Pravdu – takto to chápem ja : )

A práve v tomto bode nám Kristus začína ponúkať svoje Učenie lebo aj učeníkov si postupne nachádzal. Ten kto Počul, Počul a ten kto nepočul, ostal hluchý. A tak je tomu aj dodnes. Čo sa ani po viac ako 2000 rokoch nezmenilo je slobodná vôľa veriť / neveriť čomu sami chceme / nechceme.

Nemajú byť tieto riadky o Kristovom Učení – to by bolo na dlhé písanie. Tieto slová chcem venovať tomu, ako vnímam postavu Ježiša a kedy sa Kristom stal. Bod zlomu nastal asi na púšti (podľa môjho chápania situácie) a Siddhartha tento bod zlomu zažil asi pod stromom. Pred Buddhovým osvietením prijal dar v podobe misky s ryžou od dievčiny a pred Kristovým osvietením prijal krst od Jána, ktorý sa na tento účel zrodil do hmoty.

Obom bol daný dar pred ťažkými časmi a obom predšlapal cestu niekto iný. Nám predšlapali cestu dnes už mnohí Buddhovia či Kristovia a mi aj tak náSLEDUJEME hovadiny na jútube a influenserov dávame za príklad nášmu potomstvu.

Jedinou nádejou pre lepšiu budúCNOSŤ, je naučiť naše POTOMstvo ako si "správne" voliť svojich sprieVODCOV, ktorých budú náSLEDOVAŤ a snažiť sa konať, hovoriť, myslieť aj cítiť ako Veľký UČITEĽ.

Každý sme sa zrodili do role učiteľa. Lebo raz sme žiak a raz učiteľ (dualita nepustí : ), ale Učiteľom nie je každý a tak zVOLIŤ si za svojho Učiteľa Krista či Buddhu, sa zdá byť ako dobrá VOĽBA!

Kto je tvojím Učiteľom v živote? KohoSLEDUJEŠ ty? Toho budú asi aj tvoje deti. Dávaj pozor komu lajky rozDÁVAŠ!

"Postava" Ježiša potrebuje zmodernizovať do dnešného sveta a jeho Učenie treba "preložiť" do pochopiteľnejšieho "jazyka". Tak aby každý rozumel a o tomto "fenoméne" sa môžeme dočítať v knihe kníh, kde sa takto o tom píše:

"Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou."

Turice = iné názvy podľa Wiki sú: Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Zostúpenie Svätého Ducha

Kto bol teda Ježiš alebo skôr Kristus?

Kristus nám priniesol učenie o utrpení, rovnako ako aj Buddha. Lenže on ho zažíval z "opačného" smeru. Najviac trpel až na konci. A nie vlastnou rukou. Učenie o utrpení (až k bolestivej smrti), ktoré mu spôsobili iní, ponúka ľudstvu pohľad naozaj z inej strany. A tak porovnávať utrpenie Buddhu, ktorý si "dlhé" obdobie spôsoboval utrpenie sám (až došiel k Osvieteniu), s utrpením Krista, ktorý vo fyzickom utrpení zomiera kvôli vôle "vlastných" ľudí, môže byť naozaj zaujímavým rozjímaním. 

Kristus bol posol Boží (ako Buddha) a najcennejšie slová k nám prehováral na "vrchole". Nie nadarmo by mala byť VEĽKÁ NOC aj veľkým sviatkom. Sviatkom uvedomenia! Prináša nám však cirkev uvedomenie do spoločenstvá ľudí? Alebo žiada "len" poslušnosť a učiť sa básničky, či dodržiavať tradície, ktoré sama vymyslela. Dodržiavajme tradície, ktoré nám sám Kristus ukázal – "Toto robte!", "Takto sa modlite!" 

Rozjímajme o slovách a činoch, ktoré PRAVDEPODOBNE sám vykonával a hovoril. A aj keby sa tieto "rozprávky" nepotvrdili ako pravdivé, aj keby bol samotný život Ježiša čistou ilúziou, tak hĺbka poznania, ktoré nám môže do života priniesť JE NEPOPIERATEĽNÁ!

V poslednej dobe ma najviac zaujala táto séria, ktorá je online a zadarmo: 

https://watch.thechosen.tv/episode/season-1-episode-1-i-have-called-you-by-name


*: Kedy sa z Ježiša stal Kristus? - FO (filozofická otázka)

*duchovná úloha