Unikátna kniha                                            LAO C´ - TAO TE ŤING

13/05/2022

V jedinečnej svetovej premiére preložila sinologička Marina Čarnogurská zo starovekej čínštiny

LAO C´ - TAO TE ŤING

Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te

81 kapitoliek vo 4 zvitkoch, ktoré sú zhrnuté v nasledovnom obsahu:

1 ZVITOK:

 1. Živé "telo" Cesty Tao

 2. O osobnosti naozajstného Človeka

 3. Ako udržať ľudí v pokoji

 4. Bez (akéhokoľvek) prvopočiatočného prameňa

 5. Zmysel Prázdnoty

 6. Cestou Tao sa všetko utvára tak ako treba

 7. Skromne v sebe ukrýva svoj talent

 8. O nutnosti zmeny ľudskej povahy

 9. Cestou Tao sa dostávať stále ďalej

 10. O schopnosti konania nezasahovaním

 11. Využiteľnosť toho "Nič"

 12. O kontrole (svojej) žiadostivosti

 13. O obavách z prehnanosti

 14. Súčinne s (prapodstatnou) Temnotou

 15. Udržaním si (v sebe) Energie Te...

 16. Prinavracanie sa ku koreňom

2. ZVITOK

 1. Kedy zavládnu dobré mravy?

 2. Keď začnú dobre mravy upadať

 3. Prinavrátenie sa k mravnosti

 4. O odlišnosti (ľudských) pováh

 5. Vedomie a zmysel Prázdnoty

 6. Výhoda ústupčivosti

 7. Nezotrvať natrvalo v (tom starom)

 8. O nesprávnych záľubách

 9. O tom, ako to bolo na úplnom prapočiatku

 10. Bremeno mravnej zodpovednosti

 11. Ako perfektne zastávať svoju funkciu?

 12. O prirodzených protikladoch bytia

 13. O nezasahovaní

 14. O nevýhodách výbojnosti

 15. O neobsadzovaní (nijakých území) armádami

 16. O najdokonalejšej sile Energie Te

 17. Povedzme si, v čom je skutočná sila (vašej) energie?

 18. Ako sa úspešne vytvára životné poslanie

 19. O dokonalej ľudskosti pomocou Energie Te

 20. To najjasnejšie zdôvodnenie

 21. Ako správne vládnuť?

3. ZVITOK

 1. O (prapodstatnej) Energii Te

 2. O základných zákonitostiach podstaty bytia

 3. Aj zániky sú (v Nej) funkciou

 4. Inakosť v podobnosti

 5. Cesta Tao (je ustavičnou) zmenou

 6. Ako to všetko funguje?

 7. Majte sa na pozore!

 8. Aj pri tom najväčšom množstve  Energie...

 9. Buďte striedmi vo svojej žiadostivosti

 10. Nedívať sa až priveľmi doďaleka!

 11. Zabudnite mudrovať!

 12. Povinnosti (vyplývajúce) z mravnej energie človeka

 13. Prečo si treba život vážiť?

 14. O napájaní (všetkého) Energiou Te

 15. Návrat k prvopočiatočnosti

 16. O zvyšujúcich sa prejavoch toho, čo nie je postup Cestou Tao

 17. Nespúšťajme oči z toho, (čo nás) zdokonalí

 18. (Tajomstvo) tajuplnej Temnoty, z ktorej (to všetko) je

 19. O (stotožnení sa) s prapodstatnou Energiou Te

 20. O čom sú dobré mravy

 21. O správnom spôsobe zdokonaľovania sa

 22. Ako sa pridŕžať (postupu) Cestou Tao

4. ZVITOK

 1. Ako byť vždy na správnom mieste

 2. O ústupčivosti ako o prejave mravnej sily Energie (Te)

 3. O postupovaní Cestou Tao

 4. V čom spočíva začiatok každého správneho postupovania?

 5. O dodržaní medzí úmernosti

 6. O tom, ako dosahovať (súčinnosť) s tou najrýdzejšou a najprapodstatnejšou Energiou Te

 7. Seba vždy klaďte až na koniec

 8. O troch drahocennostiach

 9. V súčinnosti s Nebesami

 10. O tajomstve bojového (umenia)

 11. Je to ťažké pochopiť?!

 12. Uvedomenie si, že ste chorý

 13. O láske (ľudí)

 14. O správnom vykonávaní svojej funkcie

 15. Čo z takých nariadení, ktoré (ľud) zastrašujú?

 16. A čo, ak má (ľud) obavy už aj o to najnevyhnutnejšie?!

 17. S (hrubou) silou treba narábať opatrne!

 18. O nebeskej Ceste Tao

 19. O svojej dôveryhodnosti vo (verejnej) funkcii

 20. O poctivom plnení si povinností, vyplývajúcich zo (životnej) funkcie

 21. O tom, aký má byť postoj (vrchnosti)

 22. Očividné dôkazy