Láska a láska

22/09/2023

Láska telesná je túžba, láska ega je zamilovanosť a láska Ducha je Láska. duchovná / nebeská / vesmírna... 

Láska poskytuje: 

- Bezpečie v podobe opory za akýchkoľvek podmienok (vonkajších aj vnútorných) = SILA /stabilita

- Slobodu v podobe pružnosti za akýchkoľvek podmienok (vonkajších aj vnútorných) = PRUŽNOSŤ/voľnosť

Sila prejavuje svoj najväčší potenciál v pružnosti (zdanlivo sa nám niekedy javí ako slabosť) a Pružnosť prejavuje svoj potenciál v tvrdosti (teda v Sile). Pokiaľ Láska neposkytuje Bezpečie (Silu) a Slobodu (Pružnosť), nie je to Láska, ale "iba" láska (možno chápať aj ako podmienenú zamilovanosť či túžbu vlastniť). 


SILA sa delí na: 

1. Hmotnú (Telo)

2. Nehmotnú:

- (Duch)

- (Ego) :  a, emočná zložka 

              b, mentálna zložka


PRUŽNOSŤ sa delí na:

1. Hmotnú (Telo)

2. Nehmotnú:

- (Duch)

- (Ego) : a, emočná zložka

b, mentálna zložka


Telesnú Silu a Pružnosť vieme podporiť telesným tréningom a to buď:

- silovým (ideálne ak posilňujeme vnútorné svalstvo a nie je zámerom povrchovo dobre vyzerať :)

- strečovým (ideálne rozumieť tomu, čo sú to fascie a aký majú význam pre Telo, fascie strečujeme)


Netelesnú Silu a Pružnosť môžeme rozdeliť na Ego a Ducha. Náš Duch(ovný potenciál) má najväčšiu Silu a Pružnosť. Ten je však ukrytý až dokiaľ ju vedome nezačneme rozvíjať skrz ego (nástroj). 


EGO sila: 

- mužská (mentálna)

- ženská (emočná)


EGO pružnosť: 

- mužská (mentálna)

- ženská (emočná)


Pri práci s EGO silou a pružnosťou nám vie veľmi dobre pomáhať pohyb, ktorý je vedený cez naše Telo. Pretože platí priama úmera, že pozície alebo Postoj Tela nastavuje postoje Mysle aj Duše (a naopak). Pohybom tak vieme ovplyvňovať emočnomentálne a mentálnoemočné vzorce, ktoré v sebe máme hlboko ukryté a podľa ktorých jednáme (zatiaľ) v stave nevedomom. 

Ak teda chceme pracovať na vlastnej emočnej a mentálnej sile + pružnosti, je nutné poznať vlastné nastavenia, s ktorými môžeme potom ďalej pracovať na nadvedomej úrovni. Z nevedomia sa tieto vzorce dostávajú do vedomia práve vďaka práci s fyzickým Telom (podvedomie) a skrz vedenie nášho Ducha (nadvedomie) sa vzorce prepisujú úplne, alebo pozmeňujú čiastočne (poprípade prijímajú a upevňujú).