MAGICKÉ ŠTYRI

31/07/2022

osobnosti - elementy - smery - vzťahy - roviny

Štyri vnútorné osobnosti

 Zviera ako individuálna esencia nehmoty - Otca Boha (Vesmíru)

 Dieťa ako individuálna schránka hmoty - Matky Zem (Telo)

 Žena ako kolektívne emočné pole - Ženský princíp ( City)

 Muž ako kolektívne vedomé pole - Mužský princíp (Myšlienky)


Štyri vzťahy

Vnútorné zviera a element Ohňa predstavuje vzťah JA - BOH

Vnútorné dieťa a element Zeme predstavuje vzťah JA - JA

Vnútorná žena a element Vody predstavuje vzťah JA - TY

Vnútorný muž a element Vzduchu predstavuje vzťah JA - MY

(Duch svätý je neochvejný element Kovu? - JA)


Štyri elementy

Ako prvý element sa uvádza Oheň a práve ten reprezentuje osobnosť vnútorného zvieraťa. Je to naša vášeň ako hybná sila pre život a tvorbu či presadenie sa v hmote.

Element Zem je dominantným prvkom pre naše vnútorné dieťa, ktoré dostalo hmotné telo, aby mohlo na tomto svete pobývať, žiť a tvoriť - nie len s vášňou ale aj s radosťou.

Voda je element, ktorý má viac podôb a také premenlivé sú aj naše city. Vie byť chladným ľadom, tečúcou vodičkou aj nespútaným oceánom. Vie byť ukrytá v kvapkách rannej rosy aj neviditeľná ako para či vlhkosť vzduchu. Dá nám príjemný dážď či nemilosrdný lejak a zmyje z nás všetko čo už neslúži. Vie byť ukrytá pod zemou a vie byť vo svojej hĺbke temná a strašidelná. 

Najviac neviditeľným elementom je pre nás Vzduch a také sú aj naše myšlienky - neuchopiteľné. Vnútorný muž je princíp aktivity a teda "Muž slova a činu", no každé slovo má svoj počiatok v myšlienkach. Naučiť sa "chodiť" (lietať) v elemente vzduchu.... je to vôbec možné? :)

chodiť - plávať - lietať = všetko to rob s vášňou...

Štyri roviny

Rovina Ducha, ktorá sa nachádza "hore" nad čakrovým "systémom" a spája nás s tým božským - mužským, neviditeľným svetom myšlienok (oheň a vzduch) = mužský princíp obsahujúci osobnosti zvieraťa a muža.

Rovina Tela, ktorá sa nachádza "dole" pod čakrovým "systémom" a spája nás s tým zemským - ženským, viditeľným a hmotným svetom fyzického tela. (zem a voda) = ženský princíp obsahujúci osobnosti ženy a dieťaťa.

Rovina Duše, ktorá sa nachádza v strede vo vertikálnej polohe a obsahuje sedem základných čakier, ktoré spolu tvoria dúhu. Dúha je farebné spektrum, ktoré obsahuje svetlo - Duch (slnko = oheň). Táto jediná rovina má vertikálnu polohu a tak prepája všetky tri ostatné roviny v našom dokonalom strede - duchovnom srdci. Iba ak spojíme bielu a červenú, čo sú farby ktoré predstavujú prvú koreňovú čakru a poslednú hviezdnu (bielu) čakru, ktorá "vzniká" po prepojení všetkých ostatných "farieb" v približne rovnakom pomere, môžeme dostať ružovú, ktorá reprezentuje súcit (všetkých citov) ako najvyššiu formu lásku. Keďže sa súcit nachádza v strede a v strede sa prepája s rovinou Mysle je to cit, ktorý je vynesený na svetlo, zakotvený v zemi, je to cit v súcite všetkých citov, ktorý je si seba vedomý a teda vie. Súcit nie je láska a už vôbec nie láskavosť.

Rovina Mysle, ktorá sa nachádza v horizontálnej podobe v strede nášho poľa a prepája ľavé s pravým (pravá a ľavá hemisféra). Je to prepojenie nášho vnútorného muža, ktorý je racionálnejšej podoby a vnútornej ženy, ktorá je viac emotívna a tým aj kreatívna. Ak má rovina Duše sedem základných čakier a v strede sa spája s touto rovinou, je v celku pravdepodobné, že aj rovina Mysle bude mať sedem základných centier pre myslenie.

Sedem centier myslenia:

Mozog - ako reprezentant hmoty, ktorý v sebe nesie základné pudy. Pudy sa vyvíjali a ukladali po generácie tak dlho (milióny rokov), že je skoro nemožné ich ovládnuť. Ak sa dostaneme alebo nachádzame v tomto stave najnižšej mysle sme schopný odpojiť sa od vyšších prejavov myslenia a človek vie zabíjať, znásilňovať či inak ubližovať. Pudy sú naučené procesy cez hmotnú rovinu - naše telo a reprezentujú prvú koreňovú čakru. Je to "hlas" nášho tela, ktorý reprezentuje červená farba.

Rozum - má v sebe zakorenené inštinkty. Inštinkt je skôr dominantou mužského princípu pretože je to aktívny proces. Rozum si zakladá na rozumných argumentoch a jedná bez ohľadu na cit. Logika a logické argumenty to je hlasom nášho vnútorného muža.

Myseľ - je. Ak sa nachádzame v strede vieme "dočiahnuť" na to centrum myslenia, ktoré práve potrebujeme využívať. Nie je dobré a zlé centrum. Ak ich máme sedem, všetky majú svoje využitie a my nemôžme poprieť, že aj pudy a inštinkty majú svoje miesto v našom živote presne tak, ako napájanie sa na emocionálnu kreativitu či hlas intuície. Centrom mysle je solár plexus a táto čakra má jasne žltú farbu.

Cit - je emocionálna zložka našej mysle, odkiaľ pochádza aj kreativita. Pokiaľ jednáme z tejto pozície roviny mysle, sme často tvorivý pretože inšpirácie pochádzajú z jemno hmotnejšej podoby nás samých. Napájame sa viac na emocionálne kolektívne pole a tým oslovujeme našou tvorbou iných, ktorý ju vedia pochopiť a precítiť podobne, no predsa inak, po svojom - vo svojom individuálnom poli. Srdečná čakra často "rozhoduje" v otázkach lásky a zaľúbenia a tak ako rozum neprizýva cit do svojho rozhodovania, býva to často aj naopak, že cit prehluší rozum a jeho logické argumenty. Naša srdečná čakra má jasne zelenú farbu a všetci vieme, že zelená je liečivá...

Inteligencia - je skôr dominantou mužského princípu a mohli by sme ju nazvať aj kombinačnou mysľou. Prizýva si rozum aj cit a obom pripisuje rovnaký "podiel". Pokiaľ sa človek nachádza v kombinačnom rozume a panuje veľká nezhoda medzi rozumom a citom (pretože tieto centrá ma človek nespracované) je to náročný proces, ktorý môže viesť aj k "zblázneniu sa". V tomto prípade je nutné pozrieť sa na obe centrá (rozum a cit) samostatne a vyriešiť si v nich bloky poprípade preskočiť a opustiť inteligenciu ak už je to možné a odovzdať sa hlasu intuície.

Intuícia - je skôr dominantou ženského princípu a v čakrovom "systéme" zastáva tretie oko. Je to duchovný zrak, ktorý "vidí" pravdu svoju i pravdu iných. Pokiaľ máme "bordel" v nižších stavoch mysle a v centre inteligencie sa odohráva neustáli boj medzi rozumom a citom, je len ťažké počuť hlas vlastnej intuície. Každý v sebe máme aj toto centrum, no len málo kto sa vie v čistote na neho napojiť. Ak narazíte na dobrú "kartárku", prehovára ku vám práve cez toto centrum myslenia, ktoré jej vnukne presne tie slová, ktoré máte počuť. Je však len málo tých, ktorý majú čistú a jasnú intuíciu a čistý zámer, ktorý je v súlade s Bohom (Univerzom).

Otvárať si centrá myslenia a dosahovať vyššie duchovné stavy doslova nasilu môže viesť skôr k zlým koncom, než dobrým začiatkom. Odhodlaným študovaním duchovnej náuky a oddanou praxou môžeme dosahovať duchovné výsledky a otvárať si centrá tak ako to je v súlade s našou individualitou i našou kolektivitou. Trpezlivosť prinesie dary presne v tom momente, kedy na nich budeme pripravený a tak ich uchopíme a trvalo integrujeme do nášho života pre blaho svoje i iných.

Posledný "hlas" je hlas nášho Ducha a Duch vie všetko. Človek, ktorý je napojený na toto centrum mysle by sa mohol označiť ako Vedma alebo Šaman čo v preklade znamená "vidí v tme". Mnohí proroci sa vedeli "napojiť" a predpovedať len na krátke okamihy pretože je to vyčerpávajúce pre telesnú schránku. No človek, ktorý sa dostane do svojho stredu už nemá potrebu čokoľvek dosahovať či dokazovať, žije v ľahkosti a prijíma život tak ako prichádza. To je cieľom buddhizmu.

Pokojná myseľ sa nachádza v strede a práve to by malo byť naším životným cieľom, spočívať v pokoji svojich citov i myšlienok, aby náš Duch mohol prebývať v zdravom Tele. Keď človek dosiahne svojho stredu stáva sa celistvým a tento pokojný stav sa snaží udržovať po všetky dni a situácie svojho života. Presne to znamená vydať sa na duchovnú cestu, nájsť samého seba, nájsť svoj stred. 

Duchovná práca je veľmi podobná tej hmotnej práci, ktorou si zabezpečujeme svoje životné potreby pre telo a tak by sme mali svoju pozornosť venovať nie len vonkajšiemu svetu, ale i tomu nášmu vnútornému.