Masky

07/12/2022

Masky, ktoré nám vravia aký by sme mali byť (aký by mali byť iní) a keď sa s týmto názorovým konceptom stotožníme, tak sa podľa neho aj chováme alebo očakávame, že sa tak budú chovať tí ostatní.

Masky si môžeme rozdeliť do základných štyroch vzťahov:

 • vzťah JA - JA ( masky, ktoré mám sám pred sebou = tzv. dokonalé klamstvá). Sú to naše najcitlivejšie témy a väčšinou naše Ego pripraví aj "dobré" argumenty prečo "musím" konať tak ako konám, ale vo svetle pravdy sa argumenty na výhovorky premenia.

 • vzťah JA - TY (maska, ktorú máme pri jednaní s nejakou konkrétnou osobou = väčšinou rodič, dieťa, šéf...)

 • vzťah JA - MY (maska, ktorú nosíme v určitej komunite = väčšinou práca, škola, krúžok)

 • vzťah JA - BOH ( tzv. dokonalé ilúzie a ani neviem, že jednám pod rúškom masky v jednom z troch vyššie menovaných vzťahov - "svetov")

Vzťahy JA - TY a JA - MY väčšinou zodpovedá dualitnému vnímaniu, ktoré má naše Ego. Ak je niekto príliš dominantný, staviam seba do submisívnej polohy sám (prijímam to) lebo verím, že som podriadený a takto to predsa má byť. V niektorých prípadoch človek jedná skôr podľa vzorca opačného, že ak narazí na dominantného jedinca má tendenciu jednať dominantnejšie (skryto alebo otvorene) - tzv. bojovníci. Človek, ktorý má problém s dominanciou (policajti, vojaci tzv. odpor k uniformite a poslušnosti) mohol mať v detstve príliš autoritatívneho rodiča alebo naopak až príliš benevolentného. Nemusí to byť koreň z ktorého pramení vzorec spojený s dominanciou, ale v prípade, že by to tak bolo je vlastne jedno či chybné vnímanie začalo zážitkom s prílišnou dominanciou alebo jej opakom - vo výsledku spôsobil dualitné vnímanie reality a pochopenie čaká vždy v strede.

Keď začneme rozpoznávať v ktorom extréme sa nachádzame, môžeme sa snažiť pochopiť čo stojí tomu "oproti" a tak bude jednoduchšie hľadať, kde dualitné vnímanie vzniklo. Ak pochopím čo sa odohráva v prítomnom okamihu (čo sa deje v mojom vnútornom svete), môžem sa pýtať kde to vzniklo. Ak chápem súvislosť medzi ČO a PREČO, tak môžem bádať nad otázkou AKO sa to premieta v mojom živote a v konkrétnych situáciách. Ak prichádza k pochopeniu, je možné robiť uvedomelé zmeny. Všetci riešime v živote určitým spôsobom rovnaké situácie, no každý ich zažívame inak.

Najzásadnejšie životné situácie "dosadené" do duality:

 1. povyšovanie vs ponižovanie (rozkazovanie, poslušnosť, dominancia, disciplína, sila, ... )

 2. obviňovanie vs obhajovanie

 3. zrada vs dôvera

 4. odpor vs obdiv

 5. strach vs túžba

 6. útok vs obrana

 7. smútok vs radosť

 8. šťastie vs nešťastie

 9. láska vs nenávisť

 10. úcta vs opovrhnutie

 11. nuda vs nadšenie

 12. záujem vs nezáujem

 13. vodca vs nasledovník

 14. štedrosť vs lakomstvo

 15. trpezlivosť vs nedočkavosť

 16. .....