Nadvedomie - Podvedomie

22/06/2022

Telo má pamäť a preto zodpovedá najviac Pravde, ale iba ak do toho nezasahuje Myseľ. Vie totiž odrážať aj klamstvá a ilúzie. Čomu uveríme, to sa ukáže v našej hmote a preto platí, že aké myšlienky živíš tak sa bude Telo chovať. Nízke vibrácie spôsobujú choroby Tela iba ak je disharmónia medzi Mysľou a Cítením. Človek bez s_vedomia, ako sa hovorí, len málokedy trpí chorobami, ktoré si na seba privolá vlastnou disharmóniou lebo ju nepociťuje. Koná zlo, ale netrápi ho to a tomuto stavu zodpovedá aj jeho zdravotný stav.

  • Konám zlé veci, ale no a čo.. - človek je relatívne zdravý

  • Konám zlé veci, ale trápi ma to... - človek býva chorý a podľa druhu alebo umiestnenia choroby je možné aspoň trochu určiť v akej oblasti citovej sa problém nachádza

  • Konám dobré veci a občas "chybujem"... - človek je relatívne zdravý

  • Konám.... - človek je v plnom zdravý

Nadvedomie sa "otvára" iba ak je Vedomie a Nevedomie (Myseľ) spracovaná (aspoň do určitej miery). Nadvedomie je svetlo a svetlo je Pravda, preto zodpovedá osobnosti nášho vnútorného zvieraťa - Oheň.

NAD = biela (svetlo),  POD = čierna (zem),   (ne)vedomie = šedá/ priesvitná (vlhký vzduch)

Vedomie musí objavovať samé seba, aby "objavilo" Nevedomie. Práve v Nevedomí sa nachádza všetko, čo sme v tomto živote zažili a Vedomie z neho "čerpá" ( pokiaľ intuícia nie je dostupná, Vedomie "ťahá" informácie zdola). Ak ale Vedomie zahlcujeme "nepodstatnými" informáciami zvonku, nemá čas skúmať podstatné veci vo vnútri. A my spíme, aj keď bdieme.

Ako je z obrázku nižšie zrejmé, Telo má "kontakt" práve s Podvedomím (osobnosť vnútorného dieťaťa) a Nadvedomím ( osobnosť vnútorného zvieraťa) a práve preto zodpovedá Pravde, pokiaľ nezasahuje rozdvojená Myseľ. Test pravdivosti cez kineziológiu, môže preto fungovať ako ho opisuje Hawkins vo svojej knihe. Je však nutné si toto u každého jednotlivca overiť.

Nevedomie je citovou zložkou Mysli a je v osobnosti vnútornej ženy. Na základe toho, čo sme videli (vídavali) a zažili (zažívali) naše citové pole urobilo "vzorec", uložilo ho do nevedomia a teraz podľa toho človek žije.

Príklad: Sme dobrý kresťania a rozvod v našej rodine nepripadá do úvahy. Človek vo vnútri cíti nešťastie z manželstva v ktorom prebýva, ale vzorce sú silné v nevedomí (vnútornom svete) aj vo svedomí (vonkajšom svete). Ak rodina a spoločnosť kladie nároky na to, aby zotrvával v životnej situácii, v ktorej jeho bytosť už byť nechce, najskôr si privodí zdravotné problémy. Za ďalšie, predáva ďalším generáciám chybný pohľad na svet, že záujem spoločnosti a akejsi etiky je dôležitejší ako som "Ja" a preto by som mal byť "ochotný" trpieť v záujme vonkajšej väčšiny. Trpieť  však po tomto vzore budú aj ďalšie generácie, lebo uveria, že tak sa to má. A hlúpi veriaci verí, že inak by ho Boh nemal rád. Pekná somarina...

Až keď "spracujeme" Myseľ, dostaneme "povolenie" napojiť sa na Ducha, ktorý hovorí tichým hlasom intuície. Iba rovina Duše vie prepojiť ( má spojenie) horné s dolným aj pravé s ľavým. Preto je Čakrový systém veľmi dôležitý a mali by sme ho minimálne poznať.


Nemám žiadne medicínske vzdelanie a text sa možno vôbec nezakladá na pravde. Možno sú to len také moje duchovné kecy... Preto ak trpíte akýmkoľvek psychickými či duševnými ťažkosťami, vyhľadajte odbornú pomoc.